Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Palonan
palonosetron

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Palonan 250 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα

παλονοσετρόνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Palonan και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το ενέσιμο διάλυμα Palonan είναι ένα διαυγές, άχρωμο διάλυμα και διατίθεται σε συσκευασία ενός φιαλιδίου από γυαλί Τύπου I, με γκρι ελαστικό πώμα και καπάκι αλουμινίου που φέρει μπλε αποσπώμενο δίσκο (flip-off), το οποίο περιέχει 5 ml διαλύματος. Κάθε φιαλίδιο περιέχει μία δόση.


Διαθέσιμο σε συσκευασίες του 1 φιαλιδίου που περιέχουν 5 ml διαλύματος.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός Kάτοχος άδειας κυκλοφορίας:

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΧΑΙΑΣ 4 και ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ,

Τ.Κ. 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Παραγωγός:

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

61ο χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ,

Σχηματάρι Βοιωτίας, 32009, Ελλάδα


Το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ με τις παρακάτω ονομασίες:


Κύπρος Palonan

Ελλάδα Palonan

Μάλτα Palonosetron Anfarm

Φιλανδία Palonosetron Anfarm


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


image

5