Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Dasatinib/Teva

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


image

Dasatinib/Teva 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Dasatinib/Teva 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Dasatinib/Teva 70 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Dasatinib/Teva 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία


δασατινίμπη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Σε περίπτωση που πιθανόν είστε αλλεργικός, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.


1