Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Imatinib medac
imatinib

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Imatinib medac 100 mg σκληρά καψάκια Imatinib medac 400 mg σκληρά καψάκια imatinib


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εάν παρουσιάσετε κάποιο από τα πιο πάνω, ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα):

Το κέλυφος του καψακίου για το καψάκιο των 100 mg αποτελείται από ζελατίνη, κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (Ε172), διοξείδιο του τιτανίου (Ε171) και κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (Ε172).

Το κέλυφος του καψακίου για το καψάκιο των 400 mg αποτελείται από ζελατίνη, κίτρινο

οξείδιο του σιδήρου (Ε172), διοξείδιο του τιτανίου (Ε171), κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (Ε172) και μέλαν οξείδιο του σιδήρου (Ε172).


Εμφάνιση του Imatinib medac και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα Imatinib medac 100 mg σκληρά καψάκια είναι καψάκια ζελατίνης μεγέθους “3” με πορτοκαλί σώμα και κάλυμμα.

Τα Imatinib medac 400 mg σκληρά καψάκια είναι καψάκια ζελατίνης μεγέθους “00” με καστανοκίτρινο σώμα και κάλυμμα.


Τα Imatinib medac 100 mg καψάκια διατίθενται σε συσκευασίες των 60 καψακίων σε κυψέλες. Τα Imatinib medac 400 mg καψάκια διατίθενται σε συσκευασίες των 30 καψακίων σε κυψέλες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel Γερμανία


Παρασκευαστής

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice Πολωνία


image

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Γερμανία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων