Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Oracea

ΤΙΜΈς

ORACEA MOD.R.CA.H 40MG/CAP BTx28 CAPS (σε Blister Aclar/PVC) (σε Blister Aclar/PVC)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 15,63 €
Λιανεμποριο: 21,54 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Oracea 40 mg καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρά

Δοξυκυκλίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Το Oracea δεν πρέπει να λαμβάνεται από βρέφη ή παιδιά κάτω των 12 ετών, επειδή ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμο δυσχρωματισµό των δοντιών ή προβλήματα µε την ανάπτυξη των δοντιών.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις


Το Oracea δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια.


Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Oracea σε περίπτωση που:


Να λαμβάνετε το Oracea ακριβώς όπως σας έχει συνταγογραφηθεί από τον γιατρό σας. Η λήψη μεγαλύτερης δόσης από αυτήν που έχει συνταγογραφηθεί μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα βακτήρια του εντέρου να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στο Oracea.


Άλλα φάρμακα και Oracea

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


Το Oracea και ορισμένες άλλες φαρμακευτικές αγωγές ενδέχεται να µην λειτουργούν σωστά όταν λαμβάνονται μαζί. Ενημερώστε τον γιατρό σας σχετικά µε τις φαρμακευτικές αγωγές που λαμβάνετε ή σχεδιάζετε να λάβετε ενόσω παίρνετε το Oracea.

Υπροµελλόζη, συµπολυµερές μεθακρυλικού οξέος-ακρυλικού αιθυλεστέρα (1:1), κιτρικό τριαιθύλιο, τάλκης, διοξείδιο του τιτανίου, πολυαιθυλενογλυκόλη 400, σιδήρου οξείδιο κίτρινο, σιδήρου οξείδιο ερυθρό, πολυσορβικό 80, σφαιρίδια σακχαρόζης (άμυλο αραβοσίτου, σακχαρόζη).

Καψάκια: ζελατίνη, σιδήρου οξείδιο μέλαν, σιδήρου οξείδιο ερυθρό, σιδήρου οξείδιο κίτρινο, διοξείδιο του τιτανίου.

Μελάνη εκτύπωσης: κόµµεα λάκκας, προπυλενογλυκόλη, σιδήρου οξείδιο μέλαν, ινδικοκαρµίνη, κόκκινο τροφίμων (Ε129), λαμπρό κυανό FCF, D & C κίτρινο Νο. 10.

Ανατρέξατε στο τέλος της παραγράφου 2 για πληροφορίες σχετικά με τη ζάχαρη (σακχαρόζη) και το Κόκκινο τροφίμων (Ε129).


Εμφάνιση του Oracea και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Oracea είναι καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό.

Τα καψάκια είναι μπεζ χρώματος και φέρουν τη σήμανση “GLD 40”.

Το Oracea διατίθεται σε συσκευασίες που περιέχουν 56, 28 ή 14 καψάκια (μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες).


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

GALDERMA INTERNATIONAL

Tour Europlaza

20 avenue André Prothin - La Défense 4 92 927 Paris La Défense CEDEX ΓΑΛΛΙΑ


Διανομέας στην Ελλάδα

Φ Α Ρ Μ Α Σ Ε Ρ Β – Λ Ι Λ Λ Υ Α. Ε. Β. Ε.

15ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας

145 64 Κηφισιά ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ.: +30 210 6294 600


Ο παρασκευαστής που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση της παρτίδας είναι:


Patheon France, 40 boulevard de Champaret 38300 BOURGOIN JALLIEU

Γαλλία Ή

Laboratoires GALDERMA, Zone Industrielle Montdésir 74540 Alby sur Chéran

Γαλλία Ή

Galderma Laboratorium GmbH, Toulouser Allee 23a 40211 Düsseldorf

Γερμανία


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) µε τις ακόλουθες ονομασίες:

DK, EL, ES, FI, IS, SE, NO - ORACEA 40 mg modified release hard capsules DE, AT - ORAYCEA 40 mg modified release hard capsules

BE, FR, NL, UK, IE, IT, PL, PT, LU - EFRACEA 40 mg modified release hard capsules


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις