Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Aboxoma

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Aboxoma 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

απιξαμπάνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Αν χρειαστεί να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση ή σε διαδικασία που μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία, ενδέχεται ο γιατρός σας να σας ζητήσει να διακόψετε προσωρινά τη λήψη αυτού του φαρμάκου για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αν δεν είσαστε σίγουροι για το αν μία διαδικασία μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία ρωτήστε τον γιατρό σας.


Παιδιά και έφηβοι

Το φάρμακο αυτό δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών.


Άλλα φάρμακα και Aboxoma

Ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό, ή τον νοσοκόμο σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει, ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


Μερικά φάρμακα ενδέχεται να αυξήσουν τις επιδράσεις του Aboxoma και μερικά άλλα ενδέχεται να μειώσουν τις επιδράσεις του. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν πρέπει να ακολουθήσετε θεραπεία με το Aboxoma όταν λαμβάνετε αυτά τα φάρμακα και πόσο συχνά πρέπει να παρακολουθείστε.


Τα παρακάτω φάρμακα ενδέχεται να αυξήσουν τις επιδράσεις του Aboxoma και να αυξήσουν την πιθανότητα ανεπιθύμητης αιμορραγίας:


Κύηση και θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος, ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού, ή του νοσοκόμου σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.


Οι επιδράσεις του Aboxoma στην κύηση και στο αγέννητο παιδί δεν είναι γνωστές. Δεν πρέπει να πάρετε το φάρμακο αυτό εάν είστε έγκυος. Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας εάν μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.


Δεν είναι γνωστό εάν το Aboxoma απεκκρίνεται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό, ή τον νοσοκόμο σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο ενώ θηλάζετε. Θα σας συμβουλεύσουν είτε να σταματήσετε το θηλασμό είτε να σταματήσετε/μην ξεκινήσετε τη λήψη του φαρμάκου αυτού.


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

H απιξαμπάνη δεν έχει δείξει να μειώνει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.


Το Aboxoma περιέχει λακτόζη και νάτριο

Αν ο γιατρός σας σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το προϊόν.

Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».


 1. Πώς να πάρετε το Aboxoma


  Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.


  Δόση

  Καταπίνετε το δισκίο με ένα ποτήρι νερό. Το Aboxoma μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή. Προσπαθήστε να παίρνετε τα δισκία τις ίδιες ώρες κάθε ημέρα για να έχετε το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.


  Αν δυσκολεύεστε να καταπιείτε το δισκίο ολόκληρο, συζητήστε με τον γιατρό σας τους άλλους τρόπους λήψης του Aboxoma. Το δισκίο μπορεί να θρυμματιστεί και να αναμιχθεί με νερό ή διάλυμα γλυκόζης 5%, ή χυμό μήλου, ή πολτό μήλου, αμέσως πριν από τη λήψη.


  Οδηγίες για το θρυμματισμό:

  • Θρυμματίστε τα δισκία χρησιμοποιώντας γουδί και γουδοχέρι.

  • Μεταφέρετε προσεκτικά όλη τη σκόνη σε κατάλληλο δοχείο και, στη συνέχεια, αναμίξτε τη σκόνη με μικρή ποσότητα, π.χ., 30 ml (2 κουταλιές), νερού ή ενός από τα υπόλοιπα υγρά που αναφέρθηκαν παραπάνω ώστε να δημιουργηθεί ένα μίγμα.

  • Καταπιείτε το μίγμα.

  • Ξεπλύνετε το γουδί και το γουδοχέρι που χρησιμοποιήσατε για το θρυμματισμό του δισκίου και το δοχείο με λίγο νερό ή με ένα από τα άλλα υγρά (π.χ., 30 ml), και καταπιείτε αυτό το αραιό μίγμα.


  Αν χρειάζεται, ο γιατρός σας μπορεί επίσης να σας χορηγήσει το θρυμματισμένο δισκίο Aboxoma, αναμεμιγμένο με 60 ml νερού ή διάλυμα γλυκόζης 5%, μέσω ενός ρινογραστρικού σωλήνα.


  Πάρτε το Aboxoma σύμφωνα με τις συστάσεις για τα ακόλουθα:


  Για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβου στην καρδιά σε ασθενείς με ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό και τουλάχιστον έναν πρόσθετο παράγοντα κινδύνου.

  Η συνιστώμενη δόση είναι ένα δισκίο Aboxoma των 5 mg δύο φορές ημερησίως.

  Η συνιστώμενη δόση είναι ένα δισκίο Aboxoma των 2,5 mg δύο φορές ημερησίως εάν:

  • έχετε σημαντικά μειωμένη νεφρική λειτουργία

  • δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω ισχύουν για εσάς:

   • τα αποτελέσματα των αιματολογικών σας εξετάσεων υποδηλώνουν μειωμένη νεφρική λειτουργία (η τιμή της κρεατινίνης ορού είναι 1,5 mg/dL (133 micromole/L) ή μεγαλύτερη),

   • είστε 80 ετών και άνω,

   • το σωματικό σας βάρος είναι 60 kg ή χαμηλότερο.


  Η συνιστώμενη δόση είναι ένα δισκίο δύο φορές ημερησίως, για παράδειγμα, ένα το πρωί και ένα το βράδυ. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για πόσο διάστημα θα πρέπει να συνεχίσετε τη θεραπεία.


  Για τη θεραπεία θρόμβων στις φλέβες των ποδιών σας και θρόμβων στα αιμοφόρα αγγεία των πνευμόνων σας.

  Η συνιστώμενη δόση είναι δύο δισκία Aboxoma 5 mg δύο φορές ημερησίως για τις πρώτες 7 ημέρες, για παράδειγμα, δύο το πρωί και δύο το βράδυ.

  Μετά τις 7 ημέρες, η συνιστώμενη δόση είναι ένα δισκίο Aboxoma 5 mg δύο φορές ημερησίως, για παράδειγμα ένα πρωί και ένα το βράδυ.


  Για την πρόληψη επανεμφάνισης θρόμβων στο αίμα κατόπιν ολοκλήρωσης 6 μηνών θεραπείας

  Η συνιστώμενη δόση είναι ένα δισκίο Aboxoma των 2,5 mg δύο φορές ημερησίως, για παράδειγμα, ένα το πρωί και ένα το βράδυ.

  Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για πόσο διάστημα θα πρέπει να συνεχίσετε τη θεραπεία.


  Ο γιατρός σας ενδέχεται να αλλάξει την αντιπηκτική σας αγωγή ως ακολούθως:


  • Αλλαγή από Aboxoma σε αντιπηκτικά φάρμακα

   Διακόψτε τη λήψη του Aboxoma. Ξεκινήστε τη θεραπεία με τα αντιπηκτικά φάρμακα (για παράδειγμα ηπαρίνη) τη χρονική στιγμή που θα παίρνατε το επόμενο δισκίο.


  • Αλλαγή από αντιπηκτικά φάρμακα σε Aboxoma

   Διακόψτε τη λήψη των αντιπηκτικών φαρμάκων. Ξεκινήστε τη θεραπεία με Aboxoma τη χρονική στιγμή που θα παίρνατε την επόμενη δόση αντιπηκτικού φαρμάκου, κατόπιν συνεχίστε κανονικά.


  • Αλλαγή από τη θεραπεία με αντιπηκτικό που περιέχει ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ (π.χ.,

   βαρφαρίνη) σε Aboxoma

   Διακόψτε τη λήψη του φαρμάκου που περιέχει έναν ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ. Ο γιατρός σας πρέπει να διεξάγει μετρήσεις στο αίμα και να σας συμβουλέψει πότε να αρχίσετε να παίρνετε το Aboxoma.


  • Αλλαγή από Aboxoma σε αντιπηκτική θεραπεία που περιέχει ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ (π.χ.,

  βαρφαρίνη).

  Εάν σας πει ο γιατρός σας ότι πρέπει να ξεκινήσετε τη λήψη του φαρμάκου που περιέχει έναν ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ, συνεχίστε τη λήψη του Aboxoma για τουλάχιστον 2 ημέρες μετά

  από την πρώτη δόση του φαρμάκου που περιέχει έναν ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ. Ο γιατρός σας πρέπει να διεξάγει μετρήσεις στο αίμα και να σας συμβουλέψει πότε να σταματήσετε τη λήψη του Aboxoma.


  Ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιομετατροπή

  Εάν ο μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός σας πρέπει να επανέλθει στο φυσιολογικό μέσω μίας διαδικασία που ονομάζεται καρδιομετατροπή, πάρτε το φάρμακο αυτό όσες φορές σας πει ο γιατρός σας, για την αποτροπή του σχηματισμού θρόμβων αίματος σε αιμοφόρα αγγεία στον εγκέφαλό σας και σε άλλα αιμοφόρα αγγεία στο σώμα σας.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Aboxoma από την κανονική

  Ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως εάν πάρετε μεγαλύτερη από τη συνταγογραφηθείσα δόση του φαρμάκου αυτού. Πάρτε μαζί σας τη συσκευασία του φαρμάκου ακόμα και εάν δεν έχουν μείνει δισκία.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη δόση Aboxoma, ενδέχεται να έχετε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Εάν προκύψει αιμορραγία, ενδέχεται να απαιτείται εγχείρηση, μεταγγίσεις αίματος ή άλλες θεραπείες που μπορεί να αναστρέφουν τη δράση του παράγοντα αντι-Xa.


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Aboxoma

  • Πάρτε τη δόση αμέσως μόλις το θυμηθείτε και:

   • πάρτε την επόμενη δόση Aboxoma τη συνηθισμένη ώρα

   • κατόπιν, συνεχίστε κανονικά.


  Εάν δεν είστε σίγουροι τι πρέπει να κάνετε ή εάν παραλείψετε περισσότερες από μία δόση,

  ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό, ή τον νοσοκόμο σας.


  Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Aboxoma

  Μη σταματήσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο χωρίς να το συζητήσετε πρώτα με τον γιατρό σας, επειδή ο κίνδυνος ανάπτυξης θρόμβου στο αίμα θα μπορούσε να είναι υψηλότερος εάν διακόψετε τη θεραπεία πολύ νωρίς.


  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό, ή τον νοσοκόμο σας.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Η πιο συχνή γενική ανεπιθύμητη ενέργεια του φαρμάκου αυτού είναι η αιμορραγία η οποία ενδέχεται να είναι δυνητικά απειλητική για τη ζωή και απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.


  Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γνωστές, αν λαμβάνετε Aboxoma για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβου στην καρδιά σε ασθενείς με ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό και τουλάχιστον ένα πρόσθετο παράγοντα κινδύνου.


  Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)

  • Αιμορραγία όπως:

   • στα μάτια σας,

   • στο στομάχι σας ή το έντερο,

   • από το ορθό σας,

   • αίμα στα ούρα,

   • από τη μύτη σας,

   • από τα ούλα σας,

   • μώλωπες και οίδημα,

  • Αναιμία, η οποία μπορεί να προκαλέσει κόπωση ή χλωμάδα,

  • Χαμηλή αρτηριακή πίεση, η οποία σας φέρνει τάση λιποθυμίας, ή έχετε αυξημένο καρδιακό ρυθμό,

  • Ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας),

  • Οι αιματολογικές εξετάσεις μπορεί να δείξουν:

   • αύξηση της γ-γλουταμυλτρανσφεράσης (γ-GT).


    Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)

  • Αιμορραγία:

   • στον εγκέφαλο ή τη σπονδυλική σας στήλη,

   • στο στόμα σας ή αίμα στο σίελο όταν βήχετε,

   • στην κοιλιακή σας χώρα ή από τον κόλπο,

   • ζωηρό/κόκκινο αίμα στα κόπρανα,

   • αιμορραγία που προκύπτει μετά από την επέμβασή σας συμπεριλαμβανομένων των μωλώπων και του οιδήματος, της διαρροής αίματος ή υγρού από το χειρουργικό τραύμα/τομή (έκκριση από τραύμα) ή τη θέση της ένεσης,

   • από αιμορροΐδα,

   • αίμα στα ούρα ή τα κόπρανα που ανιχνεύεται στις εξετάσεις,

  • Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων στο αίμα σας (που μπορεί να επηρεάσει την πήξη του αίματος),

  • Οι αιματολογικές εξετάσεις μπορεί να δείξουν:

   • μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία,

   • αύξηση σε μερικά ηπατικά ένζυμα,

   • αύξηση της χολερυθρίνης, ένα προϊόν διάσπασης των ερυθροκυττάρων που μπορεί να προκαλέσει τον κίτρινο χρωματισμό του δέρματος και των ματιών,

  • Δερματικό εξάνθημα,

  • Κνησμός,

  • Τριχόπτωση,

  • Αλλεργικές αντιδράσεις (υπεραισθησία) οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν: οίδημα στο πρόσωπο, τα χείλη, το στόμα, τη γλώσσα και/ή το λαιμό και δυσκολία στην αναπνοή.

   Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας εάν εμφανίσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα.


   Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)

  • Αιμορραγία:

   • στους πνεύμονες ή το λαιμό σας,

   • στην περιοχή πίσω από την κοιλιακή σας κοιλότητα,

   • μέσα σε έναν μυ.


    Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα)

  • Δερματικό εξάνθημα που μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό φυσαλίδων και μοιάζει με μικρούς στόχους (κεντρικές σκούρες κηλίδες που περιβάλλονται από μια πιο ωχρή περιοχή, με έναν σκούρο δακτύλιο περιμετρικά) (πολύμορφο ερύθημα).


   Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

  • Φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα) η οποία μπορεί να προκαλέσει δερματικό εξάνθημα ή σημειακές, επίπεδες, ερυθρές, στρογγυλές κηλίδες κάτω από την επιφάνεια του δέρματος ή μωλωπισμό.


   Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γνωστές αν λαμβάνετε Aboxoma για τη θεραπεία ή την πρόληψη επανεμφάνισης θρόμβων στις φλέβες των ποδιών σας και θρόμβων στα αιμοφόρα αγγεία των πνευμόνων σας.


   Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)

  • Αιμορραγία όπως:

   • από τη μύτη σας,

   • από τα ούλα σας,

   • αίμα στα ούρα,

   • μώλωπες και οίδημα,

   • στο στομάχι σας, το έντερό σας, από το ορθό σας,

   • στο στόμα σας,

   • από τον κόλπο,

  • Αναιμία, η οποία μπορεί να προκαλέσει κόπωση ή χλωμάδα,

  • Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων στο αίμα σας (που μπορεί να επηρεάσει την πήξη του αίματος),

  • Ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας),

  • Δερματικό εξάνθημα,

  • Οι αιματολογικές εξετάσεις μπορεί να δείξουν:

   • αύξηση της γ-γλουταμυλτρανσφεράσης (γ-GT) ή της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT).


    Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)

  • Χαμηλή αρτηριακή πίεση, η οποία σας φέρνει τάση λιποθυμίας, ή έχετε αυξημένο καρδιακό ρυθμό

  • Αιμορραγία:

   • στα μάτια σας,

   • στο στόμα σας ή αίμα στο σίελο όταν βήχετε,

   • ζωηρό/κόκκινο αίμα στα κόπρανα,

   • αίμα στα ούρα ή τα κόπρανα που ανιχνεύεται στις εξετάσεις,

   • αιμορραγία που προκύπτει μετά από οποιαδήποτε επέμβαση, συμπεριλαμβανομένων των μωλώπων και του οιδήματος, διαρροή αίματος ή υγρού από το χειρουργικό τραύμα/τομή (έκκριση από τραύμα) ή τη θέση της ένεσης,

   • από αιμορροΐδα,

   • μέσα σε έναν μυ,

  • Κνησμός,

  • Τριχόπτωση,

  • Αλλεργικές αντιδράσεις (υπεραισθησία) οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν: οίδημα στο πρόσωπο, τα χείλη, το στόμα, τη γλώσσα και/ή το λαιμό και δυσκολία στην αναπνοή.

   Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας εάν εμφανίσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα.

  • Οι αιματολογικές εξετάσεις μπορεί να δείξουν:

   • μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία,

   • αύξηση σε μερικά ηπατικά ένζυμα,

   • αύξηση της χολερυθρίνης, ένα προϊόν διάσπασης των ερυθροκυττάρων που μπορεί να προκαλέσει τον κίτρινο χρωματισμό του δέρματος και των ματιών.


    Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)

    Αιμορραγία:

  • στον εγκέφαλο ή στη σπονδυλική σας στήλη,

  • στους πνεύμονές σας.


   Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

  • Αιμορραγία:

   • στην κοιλιακή σας χώρα ή στην περιοχή πίσω από την κοιλιακή σας κοιλότητα.

  • Δερματικό εξάνθημα που μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό φυσαλίδων και μοιάζει με μικρούς στόχους (κεντρικές σκούρες κηλίδες που περιβάλλονται από μια πιο ωχρή περιοχή, με έναν σκούρο δακτύλιο περιμετρικά) (πολύμορφο ερύθημα).

  • Φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα) η οποία μπορεί να προκαλέσει δερματικό εξάνθημα ή σημειακές, επίπεδες, ερυθρές, στρογγυλές κηλίδες κάτω από την επιφάνεια του δέρματος ή μωλωπισμό.


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό

   Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 3. Πώς να φυλάσσετε το Aboxoma


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία μετά τη ΛΗΞΗ/ΕΧΡ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Το φάρμακο αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 4. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Aboxoma


Εμφάνιση του Aboxoma και περιεχόμενα της συσκευασίας

Καφέ-κίτρινα, ωοειδή, αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία χαραγμένα με 5 στη μία πλευρά του δισκίου. Διαστάσεις δισκίου: μήκος x πλάτος 10,5 x 5,5 mm περίπου.


Το Aboxoma διατίθεται σε κουτιά που περιέχουν:

- 10, 14, 20, 28, 56, 60, 100, 168 ή 200 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάρτα προειδοποίησης ασθενούς: χειρισμός πληροφοριών


Μέσα στη συσκευασία του Aboxoma, μαζί με το φύλλο οδηγιών χρήσης θα βρείτε μια Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς ή ο γιατρός σας μπορεί να σας δώσει μια παρόμοια κάρτα.


Αυτή η Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς περιλαμβάνει πληροφορίες που θα σας είναι χρήσιμες και που θα προειδοποιούν άλλους γιατρούς ότι παίρνετε Aboxoma. Πρέπει να έχετε την κάρτα αυτή μαζί σας ανά πάσα στιγμή.


 1. Πάρτε την κάρτα.


 2. Ξεχωρίστε το τμήμα που αναγράφεται στη γλώσσα σας (αυτό διευκολύνεται από τα διάτρητα άκρα).


 3. Συμπληρώστε τις ακόλουθες ενότητες ή ζητήστε από τον γιατρό σας να τις συμπληρώσει για εσάς:

  Ονοματεπώνυμο:

  Ημερομηνία Γέννησης: Ένδειξη:

  Δόση: ........mg δύο φορές ημερησίως Ονοματεπώνυμο γιατρού:

  Τηλέφωνο γιατρού:


 4. Διπλώστε την κάρτα και έχετέ την μαζί σας ανά πάσα στιγμή


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Σλοβενία


Αυτό το φάρμακο έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


image

https://www.eof.gr).