Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Rheostop

ΤΙΜΈς

RHEOSTOP OR.DISP.TA 2MG/TAB BT x 12 (BLIST 1 x 12)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,38 €
Λιανεμποριο: 3,27 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Rheostop R 2 mg/tab δισκία διασπειρόμενα στο στόμα Υδροχλωρική λοπεραμίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.


Εμφάνιση του Rheostop R και περιεχόμενα της συσκευασίας

Δισκία διασπειρόμενα στο στόμα χρώματος λευκού έως υπόλευκου.

Χάρτινο κουτί συσκευασίας το οποίο περιέχει 6 δισκία διασπειρόμενα στο στόμα, συσκευασμένα ανά 6 σε blister Alu-Alu και ένα Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

14º χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας 1 145 64, Κηφισιά

Τηλ.: 210 8072512

Fax: 210 8078907


Παρασκευαστής

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

14º χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας 1 145 64, Κηφισιά

Τηλ.: 210 8072512

Fax: 210 8078907

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις