Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Solian

ΤΙΜΈς

SOLIAN TAB 100mg/TAB BTX30(3BLISTX10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,32 €
Λιανεμποριο: 8,71 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

SOLIAN OR.SO.D 100MG/ML BOTTLE x60ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 15,34 €
Λιανεμποριο: 21,14 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

SOLIAN F.C.TAB 400mg/TAB BTx30(3 BLISTx10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 15,45 €
Λιανεμποριο: 21,30 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Solian 100mg δισκίο

Solian 400mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Solian 100mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα


Amisulpride (Αμισουλπρίδη)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Δισκία των 100 mg: Άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο (τύπου Α), λακτόζη μονοϋδρική, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, υπρομελλόζη, μαγνήσιο στεατικό

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 400 mg: Πυρήνας: Άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο, λακτόζη μονοϋδρική, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, υπρομελλόζη, μαγνήσιο στεατικό

Επικάλυψη: Υπρομελλόζη, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, πολυόξυλο 40 στεατικό, τιτανίου διοξείδιο (E171)

Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα των 100 mg/ml: Σακχαρίνη νατριούχος και νάτριο γλυκονικό [Gesweet], υδροχλωρικό οξύ, παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας, παραϋδροξυβενζοϊκός προπυλεστέρας, κάλιο σορβικό, βελτιωτικό γεύσης καραμέλα, ύδωρ κεκαθαρμένο.


Εμφάνιση του Solian και περιεχόμενα της συσκευασίας

Solian 100 mg

Τα δισκία Solian 100 mg είναι επίπεδα, χρώματος λευκού έως υπόλευκου, με χαραγή για διάτμηση ενώ φέρουν τυπωμένα τα γράμματα “ΑΜΙ 100” στη μία πλευρά αυτού.

Διατίθεται σε συσκευασίες των 30, 60 ή 90 δισκίων σε συσκευασίες κυψέλης.


Solian 400 mg

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Solian 400 mg είναι επιμήκη, χρώματος λευκού, με χαραγή για διάτμηση και φέρουν τυπωμένα τα γράμματα “AMI 400” στη μία πλευρά αυτού.

Διατίθεται σε συσκευασίες των 30, 60 ή 90 δισκίων σε συσκευασίες κυψέλης.


Solian πόσιμες σταγόνες, διάλυμα

Το πόσιμο διάλυμα είναι διαυγές, κίτρινο έως καφέ-κίτρινο υγρό με χαρακτηριστική οσμή καραμέλας. Κάθε κουτί Solian πόσιμο διάλυμα περιέχει ένα γυάλινο φιαλίδιο, χρώματος καφέ των 60 ml με πώμα ασφαλείας για παιδιά και σύριγγα βαθμονομημένη σε mg (50-400 mg με διαβαθμίσεις ανά 50 mg) μαζί με το φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Λεωφ. Συγγρού 348 – Κτήριο Α΄, 176 74 Καλλιθέα - Αθήνα

Τηλ.: +30 210 90 01 600


Κύπρος (μόνο για το Solian 400mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο) sanofi-aventis groupe

54, rue La Boetie,

F-75008 Paris, Γαλλία


Τοπικός αντιπρόσωπος:

C.A.Papaellinas Ltd, 179 Yiannos Kranidiotis Avenue, 2235 Latsia, Nicosia, Cyprus, Tel.: +357 22741741


Παρασκευαστής Δισκία 100 και 400 mg Delpharm Dijon

  1. Boulevard de l’ Europe, 21800 Quetigny, Γαλλία


Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα των 100 mg/ml

Unither Liquid Manufacturing, 1-3 allee de la Neste, Z.I. en Sigal, 31770, Colomiers, Γαλλία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά τον


Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: Ελλάδα: +30 210 77 93 777

Κύπρος: + 357 22 604 005