Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

PLACOL SIMVASTATIN
simvastatin

ΤΙΜΈς

PLACOL SIMVASTATIN F.C.TAB 20 MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,86 €
Λιανεμποριο: 2,56 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

PLACOL SIMVASTATIN F.C.TAB 20 MG/TAB BTx30 (BLIST3x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,33 €
Λιανεμποριο: 7,34 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


PLACOL 20 mg, 40 mg, 80 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία


Σιμβαστατίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Μην πάρετε περισσότερο από 40-mg Placol εάν παίρνετε λομιταπίδη (χρησιμοποιείται για την θεραπεία μίας σοβαρής και σπάνιας γενετικής κατάστασης σχετικά με την χοληστερόλη).


Ρωτήστε τον γιατρό σας αν δεν είστε σίγουροι εάν το φάρμακό σας αναφέρεται παραπάνω.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις


Ενημερώστε τον γιατρό σας


Εργαστηριακές τιμές

Έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένους εργαστηριακούς ελέγχους αίματος αυξήσεις των δεικτών ηπατικής λειτουργίας και ενός μυϊκού ενζύμου (κινάση της κρεατίνης).


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: https://www.eof.gr, www.eof.gr).

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


  1. Πώς να φυλάσσετε το Placol


    Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

    Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στο blister μετά το «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

    Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25° C.


    Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


  2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Placol

Η δραστική ουσία είναι η σιμβαστατίνη.

Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg, 40 mg, 80 mg σιμβαστατίνη. Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας:

βουτυλοϋδροξυανισόλη, ασκορβικό οξύ, κιτρικό οξύ μονοϋδρικό, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου προζελατινοποιημένο, μαγνήσιο στεατικό

Επικάλυψη: Opadry (Υπρομελλόζη, Υπρολόζη, Διοξείδιο του Τιτανίου Ε171)


Η επικάλυψη των δισκίων 20 mg και 40 mg περιέχει επίσης κεκαθαρμένο τάλκη.


Εμφάνιση του Placol και περιεχόμενο της συσκευασίας


Το Placol 20 mg και 40 mg διατίθεται σε κουτιά που περιέχουν 10, 14, 20, 30 ή 60 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία σε blisters.

Το Placol 80 mg διατίθεται σε κουτιά που περιέχουν 10, 20 ή 30 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία σε blisters.Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.

Αγίας Κυριακής 20, 145 61, Κηφισιά

Τ: 210 6254630


Παρασκευαστής

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Αιγαίου 26, Θέση Καρελά, Κορωπί Αττική


RAFARM A.E.B.E.

Κορίνθου 12, Ν. Ψυχικό, Αττική


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις: