Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

ATAMA

ΤΙΜΈς

ATAMA CAPS 10MG/CAP BTx28 caps σε foil blister (PVC/PE/PCTFE-AL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 31,77 €
Λιανεμποριο: 43,78 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATAMA CAPS 18MG/CAP BTx28 caps σε foil blister (PVC/PE/PCTFE-AL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 32,40 €
Λιανεμποριο: 44,65 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATAMA CAPS 25MG/CAP BTx28 caps σε foil blister (PVC/PE/PCTFE-AL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 32,96 €
Λιανεμποριο: 45,42 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATAMA CAPS 40MG/CAP BTx28 caps σε foil blister (PVC/PE/PCTFE-AL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 32,96 €
Λιανεμποριο: 45,42 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATAMA CAPS 60MG/CAP BTx28 caps σε foil blister (PVC/PE/PCTFE-AL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 34,40 €
Λιανεμποριο: 47,40 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATAMA CAPS 80MG/CAP BTx28 caps σε foil blister (PVC/PE/PCTFE-AL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 45,87 €
Λιανεμποριο: 63,21 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATAMA CAPS 100MG/CAP BTx28 caps σε foil blister (PVC/PE/PCTFE-AL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 53,32 €
Λιανεμποριο: 67,82 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

image

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη ATAMA 10 mg σκληρά καψάκια ATAMA 18 mg σκληρά καψάκια ATAMA 25 mg σκληρά καψάκια ATAMA 40 mg σκληρά καψάκια ATAMA 60 mg σκληρά καψάκια ATAMA 80 mg σκληρά καψάκια ATAMA 100 mg σκληρά καψάκια

ατομοξετίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος μιας ευρύτερης αγωγής για τη νόσο, η οποία απαιτεί επίσης θεραπείες που δεν περιλαμβάνουν φάρμακα, όπως συμβουλευτική υποστήριξη και συμπεριφορική θεραπεία.

Δεν προορίζεται για χρήση ως θεραπεία της ΔΕΠΥ σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, καθώς δεν είναι γνωστό εάν το φάρμακο είναι αποτελεσματικό ή ασφαλές σε αυτά τα άτομα.

Στους ενήλικες, αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ΔΕΠΥ όταν τα συμπτώματα είναι πολύ ενοχλητικά και επηρεάζουν την εργασία ή την κοινωνική ζωή σας, καθώς και όταν είχατε συμπτώματα της νόσου ως παιδί.


Τρόπος δράσης

Αυτό το φάρμακο αυξάνει την ποσότητα της νοραδρεναλίνης στον εγκέφαλο. Πρόκειται για χημική ουσία που παράγεται φυσιολογικά, και αυξάνει την προσοχή και μειώνει την παρορμητικότητα και την υπερκινητικότητα στους ασθενείς με ΔΕΠΥ. Το φάρμακο αυτό έχει συνταγογραφηθεί για να βοηθήσει στον έλεγχο των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ. Το φάρμακο αυτό δεν είναι διεγερτικό και συνεπώς δεν προκαλεί εθισμό.

Είναι πιθανόν να απαιτηθεί η παρέλευση μερικών εβδομάδων από την έναρξη της αγωγής με το φάρμακο για την πλήρη βελτίωση των συμπτωμάτων σας.


Σχετικά με τη ΔΕΠΥ

Τα παιδιά και οι έφηβοι με ΔΕΠΥ:


Μην πάρετε το ATAMA εάν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω ισχύει στην περίπτωσή σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. Αυτό θα πρέπει να γίνει επειδή αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση αυτών των προβλημάτων.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τις παρακάτω προειδοποιήσεις και προφυλάξεις. Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το ATAMA εάν έχετε:


Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω ισχύει στην περίπτωσή σας, πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία. Αυτό θα πρέπει να γίνει επειδή το ATAMA μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση αυτών των προβλημάτων. Ο γιατρός σας θα θέλει να παρακολουθεί πώς σας επηρεάζει το φάρμακο.


Έλεγχοι που θα κάνει ο γιατρός σας πριν ξεκινήσετε να παίρνετε το ATAMA

Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται για να αποφασιστεί εάν το ATAMA είναι το σωστό φάρμακο για εσάς.


Ο γιατρός σας θα μετρά:


Είναι σημαντικό να δώσετε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε τον γιατρό σας να αποφασίσει εάν το ATAMA είναι το σωστό φάρμακο για εσάς. Ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει ότι χρειάζονται και άλλες ιατρικές εξετάσεις πριν ξεκινήσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.


Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των καψακίων

Μην ανοίγετε τα καψάκια του ATAMA, καθώς το περιεχόμενο του καψακίου μπορεί να ερεθίσει τα μάτια σας. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο των καψακίων έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, το προσβεβλημένο μάτι θα πρέπει να ξεπλυθεί άμεσα με νερό και να ληφθεί ιατρική συμβουλή. Τα χέρια σας και οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος που μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με το περιεχόμενο των καψακίων θα πρέπει επίσης να πλυθούν το συντομότερο δυνατόν.


Άλλα φάρμακα και ATAMA

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Σε αυτά περιλαμβάνονται και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με ιατρική συνταγή. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν μπορείτε να παίρνετε το ATAMA μαζί με τα άλλα φάρμακά σας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσει τη δόση σας ή να αυξήσει τη δόση σας με πολύ πιο αργό ρυθμό.


Μην πάρετε το ATAMA με άλλα φάρμακα που είναι γνωστά ως ΜΑΟΙs (αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης) και χρησιμοποιούνται για την κατάθλιψη. Βλέπε παράγραφο 2 ‘Μην πάρετε το ATAMA’.


Εάν παίρνετε άλλα φάρμακα, το ATAMA μπορεί να επηρεάσει το πόσο αποτελεσματικά είναι ή μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες.

Εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα, μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το ATAMA:Εάν δεν είστε σίγουροι για το κατά πόσο κάποιο φάρμακο που παίρνετε περιλαμβάνεται στον κατάλογο πιο πάνω, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το ATAMA.


Κύηση και θηλασμός

Δεν είναι γνωστό εάν αυτό το φάρμακο μπορεί να επηρεάσει το έμβρυο ή να περάσει στο μητρικό γάλα.


Πόσο να παίρνετε

Εάν είστε παιδί ή έφηβος (ηλικίας άνω των 6 ετών):

O γιατρός σας θα σας υποδείξει πόσο ATAMA πρέπει να λαμβάνετε και θα υπολογίσει την δόση σας σύμφωνα με το βάρος του σώματός σας. Ο γιατρός σας θα σας ξεκινήσει κανονικά με μία χαμηλότερη δόση πριν αυξήσει τη δόση του ATAMA στο απαιτούμενο επίπεδο σύμφωνα με το σωματικό βάρος σας.Μακροχρόνια θεραπεία

Δεν χρειάζεται να παίρνετε το ATAMA για πάντα. Εάν πάρετε το ATAMA για περισσότερο από ένα έτος, ο γιατρός σας θα επανεκτιμήσει τη θεραπεία σας για να διαπιστώσει εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε το φάρμακο.


Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση ATAMA από την κανονική θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο και να τους πείτε πόσα καψάκια έχετε πάρει. Τα συνηθέστερα αναφερόμενα συμπτώματα σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας είναι γαστρεντερικά συμπτώματα, υπνηλία, ζάλη, τρόμος και μη φυσιολογική συμπεριφορά.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το ATAMA

Εάν παραλείψετε μία δόση, πάρτε αυτή τη δόση το συντομότερο δυνατόν, αλλά δεν θα πρέπει να πάρετε περισσότερη από τη συνολική ημερήσια δόση σας σε διάστημα 24ώρου. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


Εάν σταματήσετε να παίρνετε το ATAMA

Όταν η λήψη του ATAMA διακόπτεται, συνήθως, δεν παρατηρούνται ανεπιθύμητες ενέργειες αλλά τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ μπορεί να επανεμφανιστούν. Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας, πριν τη διακοπή της αγωγής σας.


Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 1. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Αν και ορισμένα άτομα εμφανίζουν ανεπιθύμητες ενέργειες, τα περισσότερα άτομα θεωρούν ότι το ATAMA τα βοηθά. Ο γιατρός σας θα σας μιλήσει για αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες.


  Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες θα μπορούσαν να είναι σοβαρές. Εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται πιο κάτω, επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό.


  Όχι συχνές (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)

  • αίσθημα ταχυκαρδίας ή πραγματική ταχυκαρδία, μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός

  • αυτοκτονικές σκέψεις ή αυτοκτονικές διαθέσεις

  • αίσθημα επιθετικότητας

  • μη φιλικά αισθήματα και αισθήματα θυμού (εχθρικότητα)

  • διαταραχές ή μεταβολές της διάθεσης

  • σοβαρή αλλεργική αντίδραση με συμπτώματα

   • οιδήματος του προσώπου και του λαιμού

   • δυσκολίας στην αναπνοή

   • κνίδωσης (μικρές φουσκωμένες περιοχές του δέρματος με φαγούρα)

  • επιληπτικές κρίσεις

  • ψυχωσικά συμπτώματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ψευδαισθήσεις (να ακούτε φωνές ή να βλέπετε πράγματα που δεν υπάρχουν), καθώς και να πιστεύετε πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή ή να υποψιάζεστε πράγματα


   Τα παιδιά και οι έφηβοι ηλικίας κάτω των 18 ετών έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως:

  • αυτοκτονικές σκέψεις ή αυτοκτονικές διαθέσεις (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)

  • διαταραχές ή μεταβολές της διάθεσης (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)


   Οι ενήλικες έχουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)

   ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως:

  • επιληπτικές κρίσεις

  • ψυχωσικά συμπτώματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ψευδαισθήσεις (να ακούτε φωνές ή να βλέπετε πράγματα που δεν υπάρχουν), καθώς και να πιστεύετε πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή ή να υποψιάζεστε πράγματα


   Σπάνιες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)

  • ηπατική βλάβη


   Θα πρέπει να διακόψετε τη λήψη του ATAMA και να επικοινωνήσετε άμεσα με το γιατρό σας εάν εμφανίσετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα:

   • σκουρόχρωμα ούρα

   • κίτρινη χροιά στο δέρμα σας ή στα μάτια σας

   • κοιλιακό πόνο που γίνεται έντονος με την πίεση (ευαισθησία) στα δεξιά, ακριβώς κάτω από τα πλευρά σας

   • ανεξήγητο αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία)

   • κόπωση

   • κνησμό

   • γριπώδη συμπτώματα


   Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν τις ακόλουθες. Εάν αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες γίνουν σοβαρές, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


   Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα)

   ΠΑΙΔΙΑ και ΕΦΗΒΟΙ άνω των 6 ετών

   ΕΝΗΛΙΚΕΣ


   Αυτές οι επιδράσεις μπορεί να εξαφανιστούν μετά από λίγο στους περισσότερους ασθενείς.

   • κεφαλαλγία

   • πόνος στο στομάχι

   • μειωμένη όρεξη (απουσία αισθήματος πείνας)

   • αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία) ή έμετος

   • υπνηλία

   • αυξημένη αρτηριακή πίεση

   • αυξημένος καρδιακός ρυθμός (σφυγμός)

   • αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία)

   • ξηροστομία

   • κεφαλαλγία

   • μειωμένη όρεξη (απουσία αισθήματος πείνας)

   • προβλήματα στην επίτευξη του ύπνου, τη διατήρηση του ύπνου και πολύ πρωινή αφύπνιση

   • αυξημένη αρτηριακή πίεση

   • αυξημένος καρδιακός ρυθμός (σφυγμός)


   Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)

   ΠΑΙΔΙΑ και ΕΦΗΒΟΙ άνω των 6 ετών

   ΕΝΗΛΙΚΕΣ

   image

   • αίσθημα ευερεθιστότητας ή διέγερσης

   • προβλήματα ύπνου, συμπεριλαμβανομένης της πολύ πρωινής αφύπνισης

   • κατάθλιψη

   • αίσθημα λύπης ή απελπισίας

   • αίσθημα άγχους

   • τικ

   • διαστολή της κόρης (το σκουρόχρωμο κεντρικό σημείο του ματιού)

   • ζάλη

   • δυσκοιλιότητα

   • απώλεια όρεξης

   • στομαχικές ενοχλήσεις, δυσπεψία

   • οίδημα, ερυθρότητα και κνησμός του δέρματος

   • εξάνθημα

   • αίσθημα νωθρότητας (λήθαργος)

   • πόνος στο θώρακα

   • κόπωση

   • απώλεια σωματικού βάρους

   • αίσθημα διέγερσης

   • μειωμένη σεξουαλική διάθεση

   • διαταραχές στον ύπνο

   • κατάθλιψη

   • αίσθημα λύπης ή απελπισίας

   • αίσθημα άγχους

   • ζάλη

   • μη φυσιολογική γεύση ή αλλοίωση της γεύσης που δεν υποχωρεί

   • τρόμος (τρέμουλο)

   • μυρμήγκιασμα ή αιμωδία (μούδιασμα) στα χέρια ή τα πόδια

   • υπνηλία, νωθρότητα, αίσθημα κόπωσης

   • δυσκοιλιότητα

   • πόνος στο στομάχι

   • δυσπεψία

   • αέρια (αίσθημα κορεσμού ή φούσκωμα)

   • έμετος

   • εξάψεις

   • αίσθημα ταχυκαρδίας ή πραγματική ταχυκαρδία

   • οίδημα, ερυθρότητα και κνησμός του δέρματος

   • αυξημένη εφίδρωση

   • εξάνθημα

   • προβλήματα με την ούρηση, όπως αδυναμία ούρησης, συχνή ή διακεκομμένη ούρηση, πόνος κατά την ούρηση

   • φλεγμονή του προστατικού αδένα (προστατίτιδα)

   • πόνος στη βουβωνική χώρα για τους άνδρες

   • αδυναμία επίτευξης στύσης

   • καθυστερημένος οργασμός

   • δυσκολία διατήρησης στύσης

   • κράμπες κατά την εμμηνορρυσία

   • έλλειψη δύναμης ή ενέργειας

   • κόπωση

   • αίσθημα νωθρότητας (λήθαργος)

   • ρίγη

   • αίσθημα ευερεθιστότητας, νευρικότητας

   • αίσθημα δίψας

   • απώλεια σωματικού βάρους


   Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)

   ΠΑΙΔΙΑ και ΕΦΗΒΟΙ άνω των 6 ετών

   ΕΝΗΛΙΚΕΣ

   image

   • λιποθυμία

   • τρόμος (τρέμουλο)

   • ημικρανία

   • θαμπή όραση

   • μη φυσιολογική ευαισθησία του δέρματος, όπως αίσθημα καύσου, τσιμπήματος, φαγούρας ή μυρμηγκιάσματος

   • μυρμήγκιασμα ή αιμωδία (μούδιασμα) στα χέρια ή τα πόδια

   • επιληπτική κρίση (σπασμοί)

   • αίσθημα ταχυκαρδίας ή πραγματική ταχυκαρδία (παράταση του διαστήματος QT)

   • δύσπνοια

   • αυξημένη εφίδρωση

   • κνησμός του δέρματος

   • έλλειψη δύναμης ή ενέργειας

   • νευρικότητα

   • τικ

   • λιποθυμία

   • ημικρανία

   • θαμπή όραση

   • μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός (παράταση του διαστήματος QT)

   • αίσθημα ψυχρού στα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών

   • πόνος στο θώρακα

   • δύσπνοια

   • φουσκωμένες ερυθρές περιοχές του δέρματος με φαγούρα (κνίδωση)

   • μυϊκοί σπασμοί

   • επιτακτική ούρηση

   • μη φυσιολογικός οργασμός ή απουσία οργασμού

   • ακανόνιστη εμμηνορρυσία

   • αδυναμία εκσπερμάτισης


   Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)

   ΠΑΙΔΙΑ και ΕΦΗΒΟΙ άνω των 6 ετών

   ΕΝΗΛΙΚΕΣ

   • κακή κυκλοφορία αίματος που προκαλεί στα δάκτυλα των ποδιών και των χεριών μούδιασμα και ωχρή όψη (Raynaud)

   • προβλήματα με την ούρηση, όπως συχνή ή διακεκομμένη ούρηση, πόνος κατά την ούρηση

   • παρατεταμένες και επώδυνες στύσεις

   • πόνος στη βουβωνική χώρα για τα αγόρια

   • κακή κυκλοφορία αίματος που προκαλεί στα δάκτυλα των ποδιών και των χεριών μούδιασμα και ωχρή όψη (Raynaud)

   • παρατεταμένες και επώδυνες στύσεις


   Επιδράσεις στην ανάπτυξη

   Σε ορισμένα παιδιά παρατηρείται μειωμένη ανάπτυξη (σωματικό βάρος και ύψος) όταν αρχίσουν να παίρνουν το ATAMA. Ωστόσο, με τη μακροχρόνια θεραπεία, τα παιδιά ανακτούν το σωματικό βάρος και το ύψος που αντιστοιχούν στο ηλικιακό εύρος τους. Ο γιατρός σας θα παρακολουθεί το ύψος και το σωματικό βάρος του παιδιού σας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εάν το παιδί σας δεν αναπτύσσεται ή δεν προσλαμβάνει σωματικό βάρος με τον αναμενόμενο ρυθμό, ο γιατρός σας μπορεί να αλλάξει τη δόση του παιδιού σας ή να αποφασίσει να σταματήσει προσωρινά το ATAMA.


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον

   Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων Μεσογείων 284

   15562 Χολαργός, Αθήνα

   Τηλ: + 30 21 32040380/337

   Φαξ: + 30 21 06549585

   Ιστότοπος: https://www.eof.gr

   Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 2. Πώς να φυλάσσετε το ATAMA


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στo κουτί και την κυψέλη μετά το “EXP”. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το φαρμακευτικό αυτό προϊόν.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 3. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το ATAMA

Λευκή κόνις σε ένα σκληρό καψάκιο ζελατίνης μεγέθους 3 (μήκους 15,7±0,4 mm), µε αδιαφανές ζωηρό κίτρινο κάλυµµα εντυπωμένο με μαύρη μελάνη με ‘18’ και αδιαφανές λευκό σώμα εντυπωμένο με μαύρη μελάνη με ‘mg’.


- ATAMA 25 mg σκληρά καψάκια

Λευκή κόνις σε ένα σκληρό καψάκιο ζελατίνης μεγέθους 3 (μήκους 15,7±0,4 mm), µε αδιαφανές

μπλε κάλυµµα εντυπωμένο με μαύρη μελάνη με ‘25’ και αδιαφανές λευκό σώμα εντυπωμένο με

μαύρη μελάνη με ‘mg’.


image

Λευκή κόνις σε ένα σκληρό καψάκιο ζελατίνης μεγέθους 2 (μήκους 17,6±0,4 mm), µε αδιαφανές μπλε κάλυµµα εντυπωμένο με μαύρη μελάνη με ‘60’ και αδιαφανές ζωηρό κίτρινο σώμα εντυπωμένο με μαύρη μελάνη με ‘mg’.


- ATAMA 80 mg σκληρά καψάκια

Λευκή κόνις σε ένα σκληρό καψάκιο ζελατίνης μεγέθους 2 (μήκους 17,6±0,4 mm), µε αδιαφανές

καφέ κάλυµµα εντυπωμένο με μαύρη μελάνη με ‘80’ και αδιαφανές λευκό σώμα εντυπωμένο με

μαύρη μελάνη με ‘mg’.


- ATAMA 100 mg σκληρά καψάκια

Λευκή κόνις σε ένα σκληρό καψάκιο ζελατίνης μεγέθους 1 (μήκους 19,1 ± 0,4 mm), µε αδιαφανές

καφέ κάλυµµα εντυπωμένο με μαύρη μελάνη με ‘100’ και αδιαφανές καφέ σώμα εντυπωμένο με

μαύρη μελάνη με ‘mg’.


Το ATAMA διατίθεται σε κυψέλες μέσα σε χάρτινο κουτί.


Μεγέθη συσκευασίας:

7, 14, 28 και 56 σκληρά καψάκια

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:


ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 6, 153 51, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ: +30 210 66 04 300

Φαξ: +30 210 66 66 749

e-mail: info@pharmathen.com


Παρασκευαστής:


PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.

ΒΙΟ. ΠΑ ΣΑΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Νο 5, ΡΟΔΟΠΗ 69300,

ΕΛΛΑΔΑ


ή


ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 6, 153 51, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Αυστρία Atomoxetin Pharmathen 10 mg Hartkapseln Atomoxetin Pharmathen 18 mg Hartkapseln Atomoxetin Pharmathen 25 mg Hartkapseln Atomoxetin Pharmathen 40 mg Hartkapseln Atomoxetin Pharmathen 60 mg Hartkapseln Atomoxetin Pharmathen 80 mg Hartkapseln Atomoxetin Pharmathen 100 mg Hartkapseln

Ελλάδα ATAMA καψάκιο σκληρό 10 mg ATAMA καψάκιο σκληρό 18 mg ATAMA καψάκιο σκληρό 25 mg ATAMA καψάκιο σκληρό 40 mg ATAMA καψάκιο σκληρό 60 mg ATAMA καψάκιο σκληρό 80 mg ATAMA καψάκιο σκληρό 100 mg

Γερμανία ATAMA 10 mg Hartkapseln ATAMA 18 mg Hartkapseln ATAMA 25 mg Hartkapseln ATAMA 40 mg Hartkapseln ATAMA 60 mg Hartkapseln ATAMA 80 mg Hartkapseln ATAMA 100 mg Hartkapseln

Ισπανία Atamax 10 mg cápsulas duras EFG Atamax 18 mg cápsulas duras EFG Atamax 25 mg cápsulas duras EFG Atamax 40 mg cápsulas duras EFG Atamax 60 mg cápsulas duras EFG Atamax 80 mg cápsulas duras EFG Atamax 100 mg cápsulas duras EFG


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις.