Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Linagliptin/Intas
linagliptinΦύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Linagliptin/Intas 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λιναγλιπτίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πυρήνας δισκίου: Μαννιτόλη (E421), άμυλο αραβοσίτου, κοποβιδόνη, στεατικό μαγνήσιο (E470b)

Επικάλυψη με υμένιο: Υπρομελλόζη 2910, 5 mPa.s (E464), διοξείδιο τιτανίου (E171), τάλκης (E553b), πολυαιθυλενογλυκόλη (6000), ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (E172)

Εμφάνιση του Linagliptin/Intas και περιεχόμενα της συσκευασίας


x 4 (56), 10 x 6 (60), 14 x 6 (84), 10 x 9 (90), 14 x 7 (98), 10 x 10 (100) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία,


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλα τα μεγέθη συσκευασίας στη χώρα σας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Intas Third Party Sales 2005, S.L., World Trade Center

Moll Barcelona s/n Edifici Est, 6th Floor Barcelona 08039 Ισπανία


Παρασκευαστής Laboratori Fundació Dau

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040,

Ισπανία


Pharmadox Healthcare Limited KW20A Corradino Industrial Estate, Paola, PLA 3000,

Μάλτα


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Ισπανία Linagliptina Intas 5mg comprimidos recubiertos con película Ιταλία Linagliptin Intas 5mg compresse rivestite con film

Ολλανδία Linagliptin Intas

Μάλτα Linagliptin Accord 5mg film-coated tablets

Πολωνία Linagliptin Intas


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}