Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

DEPREVIX

ΤΙΜΈς

DEPREVIX MOD.R.CA.H 75MG/CAP BTx30 (BLIST 3 x 10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,27 €
Λιανεμποριο: 4,51 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DEPREVIX MOD.R.CA.H 150MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,48 €
Λιανεμποριο: 8,93 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


DEPREVIX 37,5 mg δισκία DEPREVIX 50 mg δισκία DEPREVIX 75 mg δισκία Βενλαφαξίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

φάρμακα γνωστά ως μη αναστρέψιμοι αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟ), που

χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης ή της νόσου του Parkinson. Λαμβάνοντας έναν μη αναστρέψιμο αναστολέα ΜΑΟ σε συνδυασμό με το DEPREVIX, μπορεί να προκληθούν σοβαρές ή ακόμη και απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύμητες ενέργειες. Επίσης, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τη διακοπή λήψης του DEPREVIX πριν λάβετε οποιοδήποτε αναστολέα MAO (βλ. επίσης την παράγραφο με τίτλο “Άλλα φάρμακα και DEPREVIX” και τις πληροφορίες αυτής της παραγράφου για το “Σύνδρομο σεροτονίνης”).


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το DEPREVIX:Το DEPREVIX προκαλεί μερικές φορές ανεπιθύμητες ενέργειες, τις οποίες μπορεί να μη γνωρίζετε, όπως αυξήσεις στην αρτηριακή πίεση ή μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό, ήπιες μεταβολές στα επίπεδα των ηπατικών ενζύμων του αίματος, του νατρίου ή της χοληστερόλης. Σπανιότερα, το DEPREVIX μπορεί να μειώσει τη λειτουργία των αιμοπεταλίων στο αίμα σας, οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο μωλώπων ή αιμορραγίας. Επομένως, ο γιατρός σας μπορεί να επιθυμεί να προβεί σε εξετάσεις αίματος ορισμένες φορές, ιδιαίτερα αν παίρνετε το DEPREVIX για μεγάλο χρονικό διάστημα.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων:


Μεσογείων 284

15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http:/ /w ww.eof.gr


Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


  1. Πώς να φυλάσσετε το DEPREVIX


    Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


    Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία μετά τη ‘ΛΗΞΗ’. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


    Φυλάσσετε σε ξηρό και δροσερό μέρος, σε θερμοκρασία μέχρι 25° C.


    Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

  2. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


Τι περιέχει το DEPREVIX

- Η δραστική ουσία είναι η βενλαφαξίνη.

Κάθε δισκίο περιέχει 37,5, 50 ή 75 mg βενλαφαξίνης (ως υδροχλωρική).

- Τα άλλα συστατικά είναι:

Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, νατριούχο γλυκολικό άμυλο, στεατικό μαγνήσιο, κίτρινο οξείδιο του σιδήρου E172, ερυθρό οξείδιο του σιδήρου E172 και διοξείδιο του τιτανίου E171.


Εμφάνιση του DEPREVIX και περιεχόμενα της συσκευασίας


DEPREVIX 37,5 mg/tab

Κουτί από χαρτόνι που περιέχει 28 πορτοκαλοκόκκινα δισκία, τα οποία συσκευάζονται σε 2 blisters από PVC/PE/PVDC/Aluminium. (BTx28) (BLIST 2x14).


DEPREVIX 50 mg/tab

Κουτί από χαρτόνι που περιέχει 42 πορτοκαλοκόκκινα δισκία, τα οποία συσκευάζονται σε 2 blisters από PVC/PE/PVDC/Aluminium. (BTx42) (BLIST 2x21).


DEPREVIX 75 mg/tab

Κουτί από χαρτόνι που περιέχει 28 πορτοκαλοκόκκινα δισκία, τα οποία συσκευάζονται σε 2 blisters από PVC/PE/PVDC/Aluminium. (BTx28) (BLIST 2x14).


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

PHARMATHEN INVESTMENTS GROUP LIMITED, CYPRUS ΚΡΗΤΗΣ 32, PAPACHRISTOFOROU BUILDING, 4ος όροφος 3087, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ: 210- 6604 300

Fax: 210-6666749

Ε-mail: info@pharmathen.com

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα

INNOVIS PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ,

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. «INNOVIS PHARMA Α.Ε.Β.Ε.»

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 144

Τ.Κ.: 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ


Παρασκευαστής ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 6

153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις