Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Akineton
biperiden

ΤΙΜΈς

AKINETON INJ.SOL 5MG/1ML AMP BTx5AMPx1ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,00 €
Λιανεμποριο: 4,13 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

AKINETON TAB 2MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,03 €
Λιανεμποριο: 4,17 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

AKINETON PR.TAB 4MG/TAB BTx50

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 4,12 €
Λιανεμποριο: 5,68 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Akineton 5 mg/1 ml amp ενέσιμο διάλυμα Γαλακτική βιπεριδένη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Akineton και περιεχόμενα της συσκευασίας


Άχρωμο, διαυγές ενέσιμο διάλυμα που περιέχεται σε άχρωμες γυάλινες φύσιγγες του 1 ml. Κουτί με 5 φύσιγγες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

DESMA GmbH,

Peter-Sander-Str, 41B-55252 Mainz-Kastel Γερμανία

Tηλ.: 0049 6134210790


Παρασκευαστής

Sirton Pharmaceuticals S.P.A. Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia (CO) Ιταλία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις