Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Clarithromycin/Krka
clarithromycin


1.3.1

Clarithromycin

SPC, Labeling and Package Leaflet

GR


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Clarithromycin/Krka 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Clarithromycin/Krka 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία


κλαριθρομυκίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το Clarithromycin/Krka και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Clarithromycin/Krka

 3. Πώς να πάρετε το Clarithromycin/Krka

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το Clarithromycin/Krka

 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το Clarithromycin/Krka και ποια είναι η χρήση του


  H κλαριθρομυκίνη ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται μακρολιδικά αντιβιοτικά. Τα αντιβιοτικά σταματούν την ανάπτυξη των βακτηρίων που προκαλούν λοιμώξεις.

  Το Clarithromycin/Krka χρησιμοποιείται σε ενήλικες και παιδιά 12 ετών και άνω για τη θεραπεία των παρακάτω λοιμώξεων:

  • Λοιμώξεις του θώρακα όπως βρογχίτιδα και πνευμονία,

  • Λοιμώξεις του φάρυγγα και της ρινικής κοιλότητας,

  • Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων,

  • Λοιμώξεις από το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού που συνδέονται με δωδεκαδακτυλικό έλκος.


 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Clarithromycin/Krka Μην πάρετε το Clarithromycin/Krka εάν:

  • γνωρίζετε ότι έχετε αλλεργία στην κλαριθρομυκίνη, σε άλλα μακρολιδικά αντιβιοτικά όπως στην ερυθρομυκίνη ή στην αζιθρομυκίνη, ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτών των δισκίων.

  • παίρνετε φάρμακα που ονομάζονται αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας, για παράδειγμα δισκία εργοταμίνης ή διυδροεργοταμίνης ή εάν χρησιμοποιείτε συσκευές εισπνοής με εργοταμίνη για την ημικρανία. Απευθυνθείτε στον γιατρό σας για συμβουλές σχετικά με εναλλακτικά φάρμακα.

  • παίρνετε φάρμακα που ονομάζονται σιμβαστατίνη ή λοβαστατίνη (κοινώς γνωστά ως στατίνες, που χρησιμοποιούνται για τη μείωση των αυξημένων λιπιδίων στο αίμα όπως η χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια).


  1.3.1

  Clarithromycin

  SPC, Labeling and Package Leaflet

  GR


  • παίρνετε φάρμακα που ονομάζονται τερφεναδίνη ή αστεμιζόλη (για το αλλεργικό συνάχι ή αλλεργίες) ή σισαπρίδη ή δομπεριδόνη (για στομαχικές διαταραχές) ή δισκία πιμοζίδης (για προβλήματα ψυχικής υγείας) καθώς ο συνδυασμός αυτών των φαρμάκων μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό. Απευθυνθείτε στον γιατρό σας για συμβουλές σχετικά με εναλλακτικά φάρμακα.

  • παίρνετε άλλα φάρμακα που είναι γνωστό ότι προκαλούν σοβαρές διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό.

  • παίρνετε φάρμακα που ονομάζονται τικαγρελόρη ή ρανολαζίνη (για στηθάγχη ή για να μειώσουν την πιθανότητα καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου).

  • παίρνετε ένα φάρμακο που ονομάζεται κολχικίνη (για την ουρική αρθρίτιδα).

  • έχετε μη φυσιολογικά χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα σας (υποκαλιαιμία).

  • παίρνετε από στόματος μιδαζολάμη (ένα ηρεμιστικό).

  • έχετε οποιαδήποτε προβλήματα με το συκώτι και/ή τους νεφρούς σας.

  • εσείς ή κάποιος στην οικογένειά σας έχει ιστορικό διαταραχών του καρδιακού ρυθμού (κοιλιακή καρδιακή αρρυθμία, συμπεριλαμβανομένης της κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου) ή ανωμαλία στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ, ηλεκτρική καταγραφή της καρδιάς) που ονομάζεται «σύνδρομο παρατεταμένου διαστήματος QT».


  Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Clarithromycin/Krka 250 mg, 500 mg δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.


  Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

  Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Clarithromycin/Krka.

  • εάν έχετε καρδιακά προβλήματα

  • εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε

  • εάν πρέπει να σας χορηγηθεί ενδοφλέβια μιδαζολάμη

  • εάν έχετε μη φυσιολογικά χαμηλά επίπεδα μαγνησίου συο αίμα σας (υπομαγνησιαιμία)


  Εάν παρουσιάσετε σοβαρή ή παρατεταμένη διάρροια κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήψη του Clarithromycin/Krka, ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως, καθώς αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σύμπτωμα σοβαρότερων καταστάσεων όπως είναι η ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα ή η σχετιζόμενη με Clostridium difficile διάρροια.


  Εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε συμπτώματα ηπατικής δυσλειτουργίας όπως ανορεξία (απώλεια όρεξης), κιτρίνισμα του δέρματος ή του λευκού των ματιών, σκούρα ούρα, φαγούρα ή ευαισθησία στην κοιλιά, σταματήστε να παίρνετε το Clarithromycin/Krka και ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας.


  Απευθυνθείτε στον γιατρό σας πριν πάρετε το Clarithromycin/Krka, εάν έχετε προβλήματα με τους νεφρούς.


  Η μακροχρόνια χρήση του Clarithromycin/Krka μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη με ανθεκτικά βακτήρια και μύκητες.


  Παιδιά και έφηβοι

  Tο Clarithromycin/Krka δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.


  Άλλα φάρμακα και Clarithromycin/Krka

  Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν παίρνετε φάρμακα που ονομάζονται:


  - διγοξίνη, κινιδίνη ή δισοπυραμίδη (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία καρδιακών


  1.3.1

  Clarithromycin

  SPC, Labeling and Package Leaflet

  GR


  προβλημάτων). Η καρδιά σας μπορεί να χρειαστεί να παρακολουθείται (έλεγχος με ΗΚΓ) ή μπορεί να χρειαστεί να κάνετε εξετάσεις αίματος εάν παίρνετε κλαριθρομυκίνη μαζί με ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία καρδιακών προβλημάτων

 3. Πώς να πάρετε το Clarithromycin/Krka


  Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Για λοιμώξεις του θώρακα, του φάρυγγα ή της ρινικής κοιλότητας και λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων:

  Η συνήθης δόση των επικαλυμένων με λεπτό υμένιο δισκίων Clarithromycin/Krka για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών είναι 250 mg δύο φορές την ημέρα για 6-14 ημέρες, π.χ. ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Clarithromycin/Krka 250 mg το πρωί και ένα το απόγευμα. Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση σε ένα δισκίο Clarithromycin/Krka 500 mg δύο φορές την ημέρα σε σοβαρές λοιμώξεις.

  Τα δισκία Clarithromycin/Krka πρέπει να καταπίνονται με τουλάχιστον μισό ποτήρι νερό.


  Για τη θεραπεία λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού σχετιζόμενη με δωδεκαδακτυλικά έλκη:

  Υπάρχουν διαθέσιμοι διάφοροι αποτελεσματικοί θεραπευτικοί συνδυασμοί για τη θεραπεία του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στους οποίους τα δισκία Clarithromycin/Krka λαμβάνονται μαζί με ένα ή δύο άλλα φάρμακα.

  Αυτοί οι συνδυασμοί περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  α) Ένα δισκίο Clarithromycin/Krka 500 mg που λαμβάνεται δύο φορές την ημέρα μαζί με αμοξυκιλλίνη 1000 mg λαμβανόμενη δύο φορές την ημέρα με λανσοπραζόλη 30 mg δύο φορές την ημέρα.

  β) Ένα δισκίο Clarithromycin/Krka 500 mg που λαμβάνεται δύο φορές την ημέρα μαζί με λανσοπραζόλη 30 mg δύο φορές την ημέρα, συν μετρονιδαζόλη 400 mg λαμβανόμενη δύο φορές την ημέρα.

  γ) Ένα δισκίο Clarithromycin/Krka 500 mg που λαμβάνεται δύο φορές την ημέρα μαζί με αμοξυκιλλίνη 1000 mg δύο φορές την ημέρα ή μετρονιδαζόλη 400 mg δύο φορές την ημέρα συν ομεπραζόλη 40 mg την ημέρα.

  δ) Ένα δισκίο Clarithromycin/Krka 500 mg που λαμβάνεται δύο φορές την ημέρα μαζί με αμοξυκιλλίνη 1000 mg δύο φορές την ημέρα συν ομεπραζόλη 20 mg λαμβανόμενη μία φορά την ημέρα.

  ε) Ένα δισκίο Clarithromycin/Krka 500 mg που λαμβάνεται τρεις φορές την ημέρα μαζί με ομεπραζόλη 40 mg λαμβανόμενη μία φορά την ημέρα.

  Ο συνδυασμός της θεραπείας που λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τα παραπάνω. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια θεραπεία συνδυασμού είναι η πιο κατάλληλη για σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια δισκία θα πρέπει να παίρνετε ή για πόσο καιρό θα πρέπει να τα παίρνετε, παρακαλείσθε όπως απευθυνθείτε στον γιατρό σας για συμβουλές.


  Χρήση σε παιδιά και εφήβους

  Μην δίνετε αυτά τα δισκία σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Ο γιατρός σας θα συνταγογραφήσει ένα άλλο


  1.3.1

  Clarithromycin

  SPC, Labeling and Package Leaflet

  GR


  κατάλληλο φάρμακο για το παιδί σας.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Clarithromycin/Krka από την κανονική

  Εάν κατά λάθος πάρετε περισσότερα δισκία σε μία ημέρα από όσα σας έχει πει ο γιατρός σας, ή εάν ένα παιδί καταπιεί κατά λάθος μερικά δισκία, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας ή το τμήμα επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου. Η υπερβολική δόση δισκίων Clarithromycin/Krka είναι πιθανό να προκαλέσει εμέτους και πόνους στο στομάχι.


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Clarithromycin/Krka

  Εάν ξεχάσατε να πάρετε μία δόση των δισκίων σας, πάρτε την αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Μην πάρετε περισσότερα δισκία σε μία ημέρα από όσα σας έχει πει ο γιατρός σας. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.


  Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Clarithromycin/Krka

  Μην σταματήσετε να παίρνετε τα δισκία σας, ακόμα κι εάν αισθάνεστε καλύτερα. Είναι σημαντικό να παίρνετε τα δισκία για όσο διάστημα σας έχει πει ο γιατρός σας, αλλιώς το πρόβλημα μπορεί να επανέλθει.

  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

  Εάν παρουσιάσετε κάποιο από τα ακόλουθα οποιαδήποτε στιγμή της θεραπείας σας ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΛΗΨΗ των δισκίων σας και επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας:

  • σοβαρή ή παρατεταμένη διάρροια, η οποία μπορεί να περιέχει αίμα ή βλέννα. Διάρροια μπορεί να παρουσιαστεί και για δύο μήνες μετά τη θεραπεία με κλαριθρομυκίνη, στην προκειμένη περίπτωση πρέπει και πάλι να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.

  • εξάνθημα, δύσπνοια, λιποθυμία ή πρήξιμο του προσώπου και του λαιμού. Αυτά είναι ενδείξεις ότι μπορεί να έχετε αναπτύξει μια αλλεργική αντίδραση.

  • κιτρίνισμα του δέρματος (ίκτερος), ερεθισμός του δέρματος, ανοιχτόχρωμα κόπρανα, σκούρα ούρα, ευαισθησία κοιλιάς ή απώλεια όρεξης. Αυτά μπορεί να είναι ενδείξεις ότι το συκώτι σας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

  • σοβαρές δερματικές αντιδράσεις όπως φλύκταινες στο δέρμα, στο στόμα, στα χείλη, στα μάτια και στα γεννητικά όργανα (συμπτώματα μιας σπάνιας αλλεργικής αντίδρασης που ονομάζεται σύνδρομο Stevens-Johnson/τοξική επιδερμική νεκρόλυση). Ερυθρό, φολιδωτό εξάνθημα με εξογκώματα κάτω από το δέρμα και φουσκάλες (εξανθηματική φλυκταίνωση). Η συχνότητα αυτής της ανεπιθύμητης ενέργειας δεν είναι γνωστή (δεν είναι δυνατή η εκτίμησή της με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Σπάνιες αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις που προκαλούν σοβαρή πάθηση με εξέλκωση του στόματος, των χειλιών και του δέρματος, η οποία προκαλεί σοβαρή πάθηση με εξάνθημα, πυρετό και φλεγμονή των εσωτερικών οργάνων (DRESS).

  • μυϊκός πόνος ή αδυναμία γνωστά ως ραβδομυόλυση (μια κατάσταση η οποία προκαλεί αποδόμηση του μυϊκού ιστού που μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική βλάβη).


   Συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα

  • δυσκολία στον ύπνο (αϋπνία)

  • μεταβολές στην αίσθηση της γεύσης

  • πονοκέφαλος

  • στομαχικά προβλήματα όπως αίσθημα αδιαθεσίας, έμετος, πόνος στο στομάχι, δυσπεψία, διάρροια

  • μη φυσιολογικές δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας


  1.3.1

  Clarithromycin

  SPC, Labeling and Package Leaflet

  GR


  • εξάνθημα, υπερβολική εφίδρωση, έξαψη


   Όχι συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα

  • λοιμώξεις του δέρματος ή του κόλπου, μυκητιασικές λοιμώξεις (καντιντίαση)

  • μεταβολή στα επίπεδα των λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα (που μπορεί να κάνει πιο πιθανές τις λοιμώξεις)

  • μεταβολή στα επίπεδα των αιμοπεταλίων στο αίμα (αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης μωλώπων, αιμορραγίας ή θρόμβων στο αίμα)

  • αλλεργική αντίδραση

  • μειωμένη όρεξη

  • άγχος, νευρικότητα, ουρλιαχτά

  • λιποθυμία, ζάλη, υπνηλία, τρόμος, ακούσιες κινήσεις της γλώσσας, του προσώπου, των χειλιών ή των άκρων

  • αίσθηση περιστροφής (ίλιγγος), κουδούνισμα στα αυτιά, απώλεια ακοής

  • ταχυκαρδία (αίσθημα παλμών), μεταβολές του καρδιακού ρυθμού ή καρδιακή παύση

  • αναπνευστικά προβλήματα (άσθμα), αιμορραγία από τη μύτη

  • θρόμβοι αίματος στους πνεύμονες

  • προβλήματα στο στομάχι, όπως φούσκωμα, δυσκοιλιότητα, αέρια (μετεωρισμός), ρέψιμο, αίσθημα καύσου ή πρωκτικός πόνος,

  • φλεγμονή του βλεννογόνου του στομάχου ή του οισοφάγου (του σωλήνα που συνδέει το στόμα σας με το στομάχι σας)

  • πόνος στο στόμα, ξηροστομία, φλεγμονή της γλώσσας

  • ηπατικά προβλήματα όπως ηπατίτιδα ή χολόσταση η οποία μπορεί να προκαλέσει κιτρίνισμα του δέρματος (ίκτερος), ανοιχτόχρωμα κόπρανα ή σκουρόχρωμα ούρα

  • αύξηση των ηπατικών ενζύμων

  • φαγούρα, εξανθήματα, φλεγμονή του δέρματος

  • δυσκαμψία, πόνοι ή σπασμοί στους μύες

  • νεφρικά προβλήματα όπως αυξημένα επίπεδα της πρωτεΐνης που συνήθως απεκκρίνεται από τους νεφρούς ή αυξημένα επίπεδα των ενζύμων των νεφρών

  • πυρετός, ρίγη, αδυναμία, κόπωση, πόνος στο στήθος ή γενικό αίσθημα δυσφορίας

  • μη φυσιολογικά αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων


   Μη γνωστές: η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα

  • λοίμωξη του παχέος εντέρου

  • λοίμωξη του δέρματος

  • ψυχωσική διαταραχή, σύγχυση, αλλαγή στην αίσθηση της πραγματικότητας, κατάθλιψη, απώλεια αίσθησης του χώρου (αποπροσανατολισμός), ψευδαισθήσεις (να βλέπει κανείς πράγματα που δεν υπάρχουν), μη φυσιολογικά όνειρα (εφιάλτες), μανιακά επεισόδια.

  • σπασμοί

  • αλλαγές ή απώλεια της αίσθησης της γεύσης και/ή της όσφρησης

  • παραισθησία (τσούξιμο και αίσθημα καύσου στο δέρμα, μούδιασμα, αίσθηση μυρμηγκιάσματος

  • κώφωση

  • αιμορραγία

  • τύπος διαταραχής του καρδιακού ρυθμού (κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου, κοιλιακή ταχυκαρδία)

  • φλεγμονή του παγκρέατος

  • αποχρωματισμός της γλώσσας, αποχρωματισμός των δοντιών

  • ηπατική ανεπάρκεια, ίκτερος (κιτρίνισμα του δέρματος)

  • σπάνιες αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις, όπως DRESS (που προκαλεί σοβαρή ασθένεια με εξάνθημα, πυρετό και φλεγμονή των εσωτερικών οργάνων)

  • ακμή


  1.3.1

  Clarithromycin

  SPC, Labeling and Package Leaflet

  GR


  • μυϊκή νόσος (μυοπάθεια)

  • φλεγμονή του νεφρού (η οποία μπορεί να προκαλέσει πρησμένους αστραγάλους ή υψηλή αρτηριακή πίεση) ή νεφρική ανεπάρκεια


   Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αμέσως εάν εμφανίσετε κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα ή έχετε οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο ή ασυνήθιστο σύμπτωμα.


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 213 2040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πώς να φυλάσσετε το Clarithromycin/Krka


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία μετά το ΛΗΞΗ/EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Το φάρμακο αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Clarithromycin/Krka


Εμφάνιση του Clarithromycin/Krka και περιεχόμενα της συσκευασίας

250 mg: οβάλ, αμφίκυρτα, ελαφρώς καστανοκίτρινα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία μήκους 15

έως 15,2 mm και πλάτους 8 mm.

500 mg: οβάλ, αμφίκυρτα, ελαφρώς καστανοκίτρινα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία μήκους 19,5 έως 19,8 mm και πλάτους 10 mm.


Το Clarithromycin/Krka 250 mg διατίθεται σε κυψέλες που περιέχουν 10, 12, 14, 16, 20

επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Το Clarithromycin/Krka 500 mg διατίθεται σε κυψέλες που περιέχουν 7, 10, 14, 16, 20, 21

επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία


1.3.1

Clarithromycin

SPC, Labeling and Package Leaflet

GR


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Σλοβενία


Παρασκευαστής

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Γερμανία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


image