Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

PATH-MUSCLE
thiocolchicoside, combinations

ΤΙΜΈς

PATH-MUSCLE TAB (2+500)MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15 TABS) σε διαφανή BLISTERS Alu/PVC

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,64 €
Λιανεμποριο: 9,14 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

PATH-MUSCLE TAB (2+500)MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10 TABS) σε διαφανή BLISTERS Alu/PVC

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,64 €
Λιανεμποριο: 9,14 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

PATH-MUSCLE SOLU.TAB (4+1000)MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10 TABS) σε διαφανή BLISTERS Alu/PVC

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,96 €
Λιανεμποριο: 10,96 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Path – Muscle (2 + 500) mg/δισκίο δισκία

Θειοκολχικοσίδη και Παρακεταμόλη


image

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Path - Muscle.

Ακολουθείτε αυστηρά τις δόσεις και τη διάρκεια θεραπείας που περιγράφονται στην παράγραφο 3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο σε υψηλές δόσεις ή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο

από 7 ημέρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ένα από τα προϊόντα που σχηματίζονται στον οργανισμό σας όταν παίρνετε θειοκολχικοσίδη σε υψηλές δόσεις, μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ορισμένα κύτταρα (μη φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων). Αυτό έχει αποδειχθεί σε μελέτες σε ζώα και σε εργαστηριακές μελέτες. Στον άνθρωπο, αυτό το είδος της βλάβης στα κύτταρα, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρκίνο, βλάβη στο αγέννητο παιδί και μείωση της αντρικής γονιμότητας. Παρακαλούμε συζητήστε με το γιατρό σας σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις.

Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει αναφορικά με όλα τα μέτρα που σχετίζονται με τις αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης καθώς και για το δυνητικό κίνδυνο μίας κύησης.


Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε το Path - Muscle εάν:


Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε συνδυασμό με την παρακεταμόλη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ήπαρ.


Εάν ο πόνος επιμένει για περισσότερο από 3 ημέρες ή επιδεινώνεται ή παρουσιάζονται άλλα συμπτώματα, πρέπει να διακόψτε τη θεραπεία και να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.


Παιδιά και έφηβοι

Αυτό το φάρμακο δεν πρέπει να δίνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 16 ετών για λόγους ασφαλείας.


Άλλα φάρμακα και Path - Muscle

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


Η παρακεταμόλη μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα παρακάτω φάρμακα:

Μην χρησιμοποιείτε άλλα αναλγητικά (φάρμακα για τη μείωση του πόνου) χωρίς να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.


Αλλοίωση εργαστηριακών εξετάσεων:

Εάν πρόκειται να κάνετε οποιεσδήποτε εξετάσεις (συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων αίματος, ούρων, δερματολογικών εξετάσεων που χρησιμοποιούν αλλεργιογόνα κ.λπ.), ενημερώστε το γιατρό ότι παίρνετε αυτό το φάρμακο, καθώς μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα τέτοιων εξετάσεων.

Το Path - Muscle με τροφή, ποτό και οινοπνευματώδη

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει την τοξικότητα της παρακεταμόλης στο ήπαρ.


Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Μην πάρετε αυτό το φάρμακο:

Αυτό συμβαίνει διότι αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αγέννητο παιδί σας.


Μην πάρετε αυτό το φάρμακο εάν θηλάζετε. Αυτό συμβαίνει διότι το φάρμακο περνά στο μητρικό γάλα.


Το φάρμακο αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αντρική γονιμότητα λόγω της δυνητικής βλάβης στα σπερματοζωάρια (μη φυσιολογικός αριθμός χρωμοσωμάτων). Αυτό βασίζεται σε εργαστηριακές μελέτες (βλ. παράγραφο 2 «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»).


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Με τη χρήση του φαρμάκου μπορεί να αιστανθείτε υπνηλία. Συνίσταται να μην οδηγείτε οχήματα και να μην χειρίζεστε μηχανές μέχρι να βεβαιωθείτε ότι το φάρμακο δεν σας επηρεάζει.


 1. Πώς να πάρετε το Path - Muscle

  Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας άνω των 16 ετών:

  Η συνιστώμενη δόση είναι 1 ή 2 δισκία εφαπαξ και μπορεί να επαναληφθεί 2 έως 4 φορές την ημέρα. Η μέγιστη εφάπαξ δόση είναι 2 δισκία, χορηγούμενη σε διαστήματα όχι μικρότερα των 6 ωρών.

  Η συνιστώμενη και μέγιστη δόση θειοκολχικοσίδης είναι 4 mg κάθε 6 ώρες (δηλ. 16 mg ημερησίως). Η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να περιορίζεται σε 7 συνεχόμενες ημέρες.

  Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση ως προς τις συνιστώμενες δόσεις και την διάρκεια της θεραπείας. Αυτό το φάρμακο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μακροχρόνια θεραπεία (βλ. Παράγραφο 2

  «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»).


  Εάν ο πόνος επιμείνει για περισσότερο από 3 ημέρες ή εάν εμφανιστεί επιδείνωση του πόνου ή άλλα συμπτώματα, πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.


  Χρήση σε παιδιά και εφήβους

  Αυτό το φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 16 ετών για λόγους ασφαλείας.


  Ασθενείς με ηπατική ή νεφρική νόσο: Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε το φάρμακο.


  Ηλικιωμένοι ασθενείς: Συμβουλευτείτε το γιατρό σας


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Path - Muscle από την κανονική

  Εάν κατά λάθος πάρετε μεγαλύτερη δόση Path - Muscle από την κανονική, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας ή μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, φέρνοντας μαζί σας τα υπόλοιπα δισκία για να ενημερώσετε το γιατρό σας.

  Μπορείτε επίσης να καλέσετε το Κέντρο δηλητηριάσεων. Τηλέφωνο: 210 7793777.


  Αν έχετε λάβει υπερβολική δόση, πρέπει να πάτε αμέσως σε ιατρικό κέντρο, ακόμη και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα, καθώς ακόμη και σε περιπτώσεις σοβαρής δηλητηρίασης τα συμπτώματα συχνά εμφανίζονται τρεις ημέρες μετά από τη λήψη της υπερβολικής δόσης. Τα συμπτώματα υπερβολικής δόσης μπορεί να περιλαμβάνουν ζάλη, έμετο, απώλεια όρεξης, κιτρίνισμα του δέρματος και των οφθαλμών (ίκτερος) και κοιλιακό άλγος.


  Η θεραπεία της υπερδοσολογίας είναι πιο αποτελεσματική αν ξεκινήσει εντός 4 ωρών από την κατάποση του φαρμάκου.

  Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με βαρβιτουρικά ή οι χρόνια αλκοολικοί μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς στην τοξικότητα υπερδοσολογίας παρακεταμόλης


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Path - Muscle

  Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Εάν ξεχάσετε να πάρετε μια δόση Path - Muscle, πάρτε την αμέσως μόλις το θυμηθείτε και στη συνέχεια περιμένετε για τον αναγραφόμενο χρόνο μεταξύ των δόσεων (τουλάχιστον 4 έως 6 ώρες, ανάλογα με τη δόση) για να πάρετε την επόμενη δόση .


  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τη νοσοκόμα σας.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

  Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ασθενείς)

  -Δυσφορία

  • Ανησυχία, λιποθυμία

  • Αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις

  • Αυξημένα επίπεδα ηπατικών τρανσαμινασών (ηπατικά ένζυμα),

  • Πόνος ή αίσθημα καύσου στο στομάχι, διάρροια, ναυτία, έμετος

  • Υπόταση (μείωση της αρτηριακής πίεσης).

   Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10.000 ασθενείς)

  • Αλλεργικές αντιδράσεις (υπερευαισθησία) που κυμαίνονται από ένα απλό δερματικό εξάνθημα (ερυθρότητα ή φλεγμονή του δέρματος) ή κνίδωση και αναφυλακτικό σοκ (τύπος σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης).

   Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να διακόψετε τη θεραπεία αμέσως και να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

  • Υπνηλία

  • Ηπατοτοξικότητα (τοξικότητα στο ήπαρ) και ίκτερος (κιτρίνισμα του δέρματος και των βλεννογόνων).

  • Υπογλυκαιμία (μειωμένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα).

  • Θρομβοπενία (μείωση των αιμοπεταλίων στο αίμα), ακοκκιοκυτταραιμία, λευκοπενία, ουδετεροπενία (ανωμαλίες των λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα), αιμολυτική αναιμία (μείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα).

  • Άσηπτη πυουρία (θολά ούρα), αρνητικές επιδράσεις στους νεφρούς.

  • Πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές αντιδράσεις.


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ήτον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών

   χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 3. Πώς να φυλάσσετε το Path - Muscle


  Κυψέλες: Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25οC


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 4. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Path - Muscle


Εμφάνιση του Path - Muscle και περιεχόμενο της συσκευασίας

Tα δισκία συσκευάζονται σε κουτιά των 30 ή 60 δισκίων, σε κυψέλες PVC/Alu. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Νassington LTD

Ιπποκράτους 3Α Ακρόπολη, 2006, Λευκωσία, Κύπρος


Παρασκευαστής

CANA AE Φαρμακευτικά Εργαστήρια

Λεωφόρος Ηρακλείου 446, Ηράκλειο Αττικής, 14122 Ελλάδα


Lavipharm AE

Αγ Μαρίνας, Παιανία Αττικής, ΤΘ 59, 19002, Ελλάδα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}