Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

NUPERAL

ΤΙΜΈς

NUPERAL® MOD.R.CA.H (10+10)MG/CAP BTx24 caps σε blisters [2 blisters (PVC/PVDC/AL)x12 caps]

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 14,58 €
Λιανεμποριο: 20,86 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

NUPERAL (10 + 10) mg καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρά


Ηλεκτρική δοξυλαμίνη + Υδροχλωρική πυριδοξίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το NUPERAL.

Πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν γιατρό πριν πάρετε αυτό το φάρμακο εάν πάσχετε από:


Το NUPERAL μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία στο φως, επομένως, δεν συνιστάται η ηλιοθεραπεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Το NUPERAL μπορεί να συγκαλύψει συμπτώματα που μπορεί να επηρεάσουν τα αυτιά σας (όπως ζάλη), οπότε πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό σας, εάν παίρνετε άλλα φάρμακα που μπορεί να έχουν τις ίδιες δράσεις.

Να είστε ενήμερες για τυχόν σημεία κατάχρησης ή εξάρτησης από αυτή τη θεραπεία. Εάν έχετε διαταραχές από τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας (αλκοόλ, φάρμακα ή άλλο), απευθυνθείτε στον γιατρό σας.

Το NUPERAL περιέχει υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη Β6), επομένως, πρέπει να αξιολογούνται τα επιπρόσθετα επίπεδα από τη διατροφή και τα συμπληρώματα βιταμίνης Β6.

Το NUPERAL μπορεί να αυξήσει την αφυδάτωση και να προκαλέσει θερμοπληξία λόγω μειωμένης εφίδρωσης.

Μπορεί να αισθανθείτε υπνηλία μετά τη λήψη του NUPERAL. Εάν συμβεί αυτό, μην κάνετε άλλες δραστηριότητες που χρειάζονται την πλήρη προσοχή σας - εκτός εάν ο γιατρός σας, σας πει ότι μπορείτε να τις κάνετε.


Παιδιά και έφηβοι

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του NUPERAL σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.


Άλλα φάρμακα και NUPERAL

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


Το NUPERAL δεν πρέπει να λαμβάνεται ταυτόχρονα με τα ακόλουθα φάρμακα:

και διοξείδιο τιτανίου (Ε171).


Εμφάνιση του NUPERAL και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το NUPERAL διατίθεται σε κουτιά που περιέχουν 24 πράσινα καψάκια σε δύο κυψέλες από

PVC/PVdC-Αλουμίνιο των 12 καψακίων η καθεμία.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ITF HELLAS A.E.

Άρεως 103 & Αγίας Τριάδος 36, 17562, Π. Φάληρο

Τηλέφωνο: 210 9373330


Παρασκευαστής

Laboratorios INIBSA, S.A.

Carretera de Sabadell a Granollers Km. 14,5 08185 LLIÇA DE VALL Barcelona (Ισπανία) Τηλέφωνο: 93 860 95 00

Φαξ: 93 843 96 95


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}.