Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Nocdurna
desmopressin

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


image

Nocdurna 25 μικρογραμμάρια δισκίο λυοφιλοποιημένο, από του στόματος Nocdurna 50 μικρογραμμάρια δισκίο λυοφιλοποιημένο, από του στόματος


δεσμοπρεσσίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Nocdurna.


Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απευθυνθείτε στον γιατρό σας πριν πάρετε το Nocdurna εάν:


Πρέπει να περιορίσετε την πρόσληψη υγρών στο ελάχιστο από 1 ώρα πριν τη λήψη του Nocdurna έως και 8 ώρες μετά τη λήψη του Nocdurna. Η θεραπεία χωρίς ταυτόχρονη μείωση της πρόσληψης υγρών μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση νερού και/ή διαταραχές ηλεκτρολυτών με ή χωρίς συνοδά προειδοποιητικά σημεία και συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ναυτία/έμετο, αύξηση σωματικού βάρους, και, σε σοβαρές περιπτώσεις, σπασμούς.


Άλλα φάρμακα και Nocdurna

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα.


Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν λαμβάνετε:


Το Nocdurna με τροφή και ποτό

Το Nocdurna δεν πρέπει να λαμβάνεται με τροφή, καθότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι

μειωμένο.


Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.


Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή εάν θηλάσετε.


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Nocdurna δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.


 1. Πώς να πάρετε το Nocdurna


Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


Η συνιστώμενη δόση είναι


Το Nocdurna τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα όπου και διαλύεται χωρίς να απαιτείται λήψη νερού.


Οδηγίες χρήσης

 1. Αφαιρέστε εντελώς το τελικό άκρο μιας ταινίας κυψέλης σχίζοντας κατά μήκος των διατρήσεων, ξεκινώντας από τη γωνία που φέρει το σύμβολο του χεριού.

 2. Αφαιρέστε τώρα μία κυψέλη από την ταινία σχίζοντας κατά μήκος των διατρήσεων.

 3. Αφαιρέστε το φύλλο αλουμινίου από κάθε κυψέλη, ξεκινώντας από τη γωνία με το τυπωμένο βέλος, τραβώντας το φύλλο προς την κατεύθυνση του βέλους. Μην πιέζετε το δισκίο μέσω του φύλλου.

 4. Βγάλτε προσεκτικά ένα δισκίο από την κυψέλη του. Τοποθετήστε το δισκίο κάτω από τη γλώσσα και αφήστε το να διαλυθεί. Μην μασάτε ή μην καταπίνετε το δισκίο.

  image

 5. Εάν ένα δισκίο σπάσει σε περισσότερα από δύο κομμάτια ενόσω το βγάζετε από την κυψέλη του, μη πάρετε τα σπασμένα κομμάτια. Πάρτε ένα δισκίο από μια άλλη κυψέλη.


Πρέπει να περιορίσετε την πρόσληψη υγρών στο

ελάχιστο από 1 ώρα πριν τη λήψη του Nocdurna έως και 8 ώρες μετά τη λήψη του Nocdurna. Εάν παρουσιάσετε κάποιο από τα ακόλουθα

συμπτώματα πρέπει να σταματήσετε τη θεραπεία και να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας: πονοκέφαλο, ναυτία/έμετο, αύξηση σωματικού βάρους, και σε σοβαρές περιπτώσεις, σπασμούς (βλ. παράγραφο παραπάνω «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»). Ο γιατρός σας μπορεί να επιλέξει την επανέναρξη της θεραπείας. Όταν ξαναρχίσει η θεραπεία, πρέπει να περιορίσετε αυστηρά την πρόσληψη υγρών. Επιπλέον, ο γιατρός σας θα παρακολουθεί στενά τα επίπεδα νατρίου στο αίμα σας.


Χρήση σε ηλικιωμένους ασθενείς (ηλικίας 65 ετών και μεγαλύτεροι)

Εάν είστε 65 ετών ή μεγαλύτερης ηλικίας ο γιατρός σας θα πρέπει να παρακολουθεί το επίπεδο νατρίου στο αίμα σας πριν την έναρξη της θεραπείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας θεραπείας (4-8 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας) και ξανά σε ένα μήνα περίπου μετά την έναρξη της θεραπείας.


Νεφρική δυσλειτουργία

Εάν έχετε μετρίως έως σοβαρά μειωμένη νεφρική λειτουργία, μην πάρετε το Nocdurna. Απευθυνθείτε στον γιατρό σας.


Ηπατική δυσλειτουργία

Πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό σας πριν πάρετε το Nocdurna εάν έχετε επηρεασμένη ηπατική λειτουργία.


Χρήση σε παιδιά και εφήβους

Το φάρμακο αυτό προορίζεται μόνο για χρήση σε ενήλικες.


Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Nocdurna από την κανονική

Είναι σημαντικό να μην παίρνετε μεγαλύτερη δόση από αυτή που σας συνταγογραφήθηκε σε διάστημα 24 ωρών. Πρέπει να δίδεται ειδική προσοχή σε σημεία υπερενυδάτωσης του οργανισμού (δηλητηρίαση με νερό), όπως είναι η αύξηση σωματικού βάρους, ο πονοκέφαλος, η ναυτία και σε σοβαρές περιπτώσεις, οι σπασμοί.

Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας εάν έχετε πάρει μεγαλύτερη δόση Nocdurna από την κανονική.


Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Nocdurna

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε. Συνεχίστε να παίρνετε τα δισκία ως συνήθως την επόμενη ημέρα.


Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Nocdurna

Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται ή να σταματά μόνο κατόπιν σύστασης του γιατρού σας.


Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 1. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Υπερβολική κατανάλωση υγρών μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση νερού γεγονός το οποίο αραιώνει τα άλατα στον οργανισμό σε σοβαρές περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα και ενδεχομένως να οδηγήσει σε σπασμούς .


  Σταματήστε να παίρνετε αυτό το φάρμακο και ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή πηγαίνετε στο πλησιέστερο τμήμα επειγόντων περιστατικών εάν εμφανίσετε ένα ή

  περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα,

  • ασυνήθιστα άσχημο ή παρατεταμένο πονοκέφαλο,

  • σύγχυση,

  • ανεξήγητη αύξηση σωματικού βάρους,

  • ναυτία ή έμετο.


   Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:


   Πολύ συχνές: μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα

  • Ξηροστομία


   Συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 10 άτομα

  • Ναυτία, αίσθημα αδιαθεσίας, μυϊκή αδυναμία και σύγχυση λόγω του μειωμένου επιπέδου νατρίου στο αίμα (υπονατριαιμία)

  • Πονοκέφαλος

  • Ζάλη

  • Ναυτία

  • Διάρροια


   Όχι συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 100 άτομα

  • Δυσκοιλιότητα

  • Δυσφορία στομάχου

  • Αδυναμία (κόπωση)

  • Πρήξιμο του ιστού των κάτω άκρων (περιφερικό οίδημα)


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr και στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείου Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs.

   Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 2. Πώς να φυλάσσετε το Nocdurna


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.

  Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία και το φως. Χρησιμοποιήστε αμέσως μετά το άνοιγμα της κάθε κυψέλης δισκίου.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στην κυψέλη μετά τη ΛΗΞΗ/EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 3. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Nocdurna


Εμφάνιση του Nocdurna και περιεχόμενο της συσκευασίας


Nocdurna 25 μικρογραμμάρια:

Λευκό, στρογγυλό, δισκίο λυοφιλοποιημένο από του στόματος περίπου 12 mm που φέρει την ένδειξη 25 στη μία πλευρά.


image

Nocdurna 50 μικρογραμμάρια:

Λευκό, στρογγυλό, δισκίο λυοφιλοποιημένο από του στόματος περίπου 12 mm που φέρει την ένδειξη 50 στη μία πλευρά.


Διαστρωματωμένα φύλλα κυψέλης από αλουμίνιο σε εξωτερικό κουτί. Κάθε φύλλο διάτρητων κυψελών μονάδων δόσης περιέχει 10 δισκία λυοφιλοποιημένα από του στόματος.


Μεγέθη συσκευασίας:

image

10x1, 30x1, 90x1 ή 100x1 δισκία λυοφιλοποιημένα από του στόματος. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

FERRING ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ

Γκύζη 3

151 25 Μαρούσι, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6843449

Φαξ: +30 210 6844721


Παραγωγός

Ferring GmbH

Wittland 11, 24109 Kiel Γερμανία


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Αυστρία Nocdurna 25 mikrogramm/50 mikrogramm – Lyophilisat zum Einnehmen

Βέλγιο Nocdurna 25 microgram and 50 microgram oral lyophilisate

Βουλγαρία Нокдурна 25 микрограма перорален лиофилизат

Нокдурна 50 микрограма перорален лиофилизат

Κύπρος Nocdurna 25 microgram oral lyophilisate Nocdurna 50 microgram oral lyophilisate

Τσεχική Δημοκρατία Nocdurna 25 mikrogramů perorální lyofilizát

Nocdurna 50 mikrogramů perorální lyofilizát

Δανία Nocdurna

Εσθονία Noqturina

Γερμανία Nocdurna 25 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen /50

Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen

Ελλάδα Nocdurna 25 μικρογραμμάρια και 50 μικρογραμμάρια δισκίο λυοφιλοποιημένο, από του στόματος

Φινλανδία Nocdurna 25 mikrog and 50 mikrog tabletti, kylmäkuivattu

Γαλλία Nocdurna 25 microgrammes, lyophilisat oral Nocdurna 50 microgrammes, lyophilisat oral

Κροατία Nocdurna 25 mikrograma oralni liofilizat Nocdurna 50 mikrograma oralni liofilizat

Ουγγαρία Nocdurna 25 mikrogramm and 50 microgramm belsőleges liofilizátum

Ιρλανδία Noqturina 25 microgram and 50 microgram oral lyophilisate

Ισλανδία Nocdurna 25 míkrógrömm eða 50 míkrógrömm frostþurrkuð tafla

Λετονία Noqturina 25 mikrogrami liofilizāts iekšķīgai lietošanai Noqturina 50 mikrogrami liofilizāts iekšķīgai lietošanai

Λιχτενστάιν Nocdurna 25 mikrogramm/50 mikrogramm – Lyophilisat zum Einnehmen

Λιθουανία Noqturina 25 mikrogramai geriamasis liofilizatas / 50 mikrogramų geriamasis liofilizatas

Λουξεμβούργο Nocdurna 25 microgram and 50 microgram oral lyophilisate

Μάλτα Nocdurna 25 microgram and 50 microgram oral lyophilisate

Ολλανδία Nocdurna 25 and 50 microgram oral lyophilisate

Νορβηγία Nocdurna

Πολωνία Noqturina

Πορτογαλία Nocdurna

Ρουμανία Nocdurna 25 micrograme liofilizat oral Nocdurna 50 micrograme liofilizat oral

Σλοβενία Nocdurna 25 mikrogramov peroralni liofilizat Nocdurna 50 mikrogramov peroralni liofilizat

Σλοβακία Nocdurna 25 mikrogramov Nocdurna 50 mikrogramov

Σουηδία Nocdurna 25 microgram and 50 microgram oral lyophilisate

Ηνωμένο Βασίλειο Noqdirna 25 microgram and 50 microgram oral lyophilisate


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}