Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Wegovy
semaglutide

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Wegovy 0,25 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Wegovy 0,5 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Wegovy 1 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Wegovy 1,7 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Wegovy 2,4 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας σεμαγλουτίδη


imageΤο φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για εσάς.


Εμφάνιση του Wegovy και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Wegovy είναι διαυγές και άχρωμο ενέσιμο διάλυμα σε αναλώσιμη προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.


Κάθε συσκευή τύπου πένας περιέχει μόνο μία δόση.


Μέγεθος συσκευασίας των 4 προγεμισμένων συσκευών τύπου πένας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Novo Nordisk A/S Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Δανία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


.

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Package leaflet: Information for the patient

1.7 mg

1 mg

2.4 mg

Wegovy


0.5 mg

0,25 mg

0.25 mg

0,5 mg

1 mg

1,7 mg

2,4 mgUse Wegovy one time each week

Wegovy 0,25 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Wegovy 0,5 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Wegovy 1 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Wegovy 1,7 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Wegovy 2,4 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας σεμαγλουτίδη


Wegovy 0.25 mg solution for injection in pre-filled pen Wegovy 0.5 mg solution for injection in pre-filled pen Wegovy 1 mg solution for injection in pre-filled pen Wegovy 1.7 mg solution for injection in pre-filled pen Wegovy 2.4 mg solution for injection in pre-filled pen semaglutide

Χρησιμοποιείτε το Wegovy μία φορά κάθε εβδομάδα


Pull out to get started

Τραβήξτε προς τα έξω για να ξεκινήσετε


image

Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής τύπου πένας Wegovy Σημαντικές πληροφορίες πριν ξεκινήσετε

Η συσκευασία περιέχει ένα φύλλο οδηγιών χρήσης και τέσσερις προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας Wegovy.


Αυτό το μέρος του φύλλου οδηγιών χρήσης παρέχει οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής τύπου πένας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φάρμακό σας, ανατρέξτε στην άλλη πλευρά αυτού του φύλλου οδηγιών χρήσης.


Κάθε συσκευή τύπου πένας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά. Παρέχεται με:


Κατά την ένεση της δόσης, θα εμφανιστεί μια κίτρινη ράβδος στο παράθυρο της συσκευής τύπου πένας. Μην ανασηκώνετε τη συσκευή τύπου πένας πριν σταματήσει να κινείται η κίτρινη ράβδος. Εάν το κάνετε, η αυτόματη χορήγηση θα συνεχιστεί, αλλά μπορεί να μη λάβετε ολόκληρη τη δόση σας.


Το κάλυμμα της βελόνας θα κλειδώσει όταν η συσκευή τύπου πένας αφαιρεθεί από το δέρμα σας. Δεν μπορείτε να διακόψετε την ένεση και να την ξεκινήσετε ξανά αργότερα.


Άτομα που πάσχουν από τύφλωση ή έχουν προβλήματα όρασης δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή τύπου πένας Wegovy χωρίς βοήθεια από άτομο εκπαιδευμένο στη χρήση του Wegovy.


Ακολουθείτε πάντα αυτές τις οδηγίες χρήσης και τυχόν οδηγίες που σας έχει δώσει ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας.

Ημερομηνία λήξης Πριν τη

Μετά τη

(στο πίσω μέρος) Ελέγξτε ότι το Wegovy δεν έχει λήξει


Ελέγχετε πάντα εάν έχετε το σωστό

χρήση

χρήση


Παράθυρο συσκευής τύπου πένας Ελέγξτε ότι η κίτρινη

φάρμακο και τη σωστή περιεκτικότητα. Είτε:


Παράθυρο συσκευής τύπου πένας

Ελέγξτε ότι το Wegovy

είναι διαυγές και άχρωμο. Οι φυσαλίδες αέρα είναι

φυσιολογικές. Δεν επηρεάζουν τη δόση σας.

Κάλυμμα βελόνας Η βελόνα είναι κρυμμένη στο εσωτερικό

image

Καπάκι συσκευής τύπου πένας Αφαιρέστε το ακριβώς πριν την ένεση του Wegovy

ράβδος έχει

σταματήσει να κινείται για να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει ολόκληρη τη δόση σας


Κάλυμμα βελόνας Κλειδώνει μετά τη χρήση


image

ΛΗΞΗ/ XX/XXXX

Παρτίδα: AB1234


0,25 mg 0,5 mg 1 mg 1,7 mg 2,4 mg

image

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Wegovy σας


1. Προετοιμαστείτε για την ένεσή σας.


Ελέξτε τη συσκευή τύπου πένας σας Wegovy και προσέξτε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή τύπου πένας σας εάν:


  1. έχει λήξει


  2. φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί ή να έχει υποστεί βλάβη, π.χ. εάν έχει πέσει ή έχει φυλαχθεί με λανθασμένο τρόπο


  3. το φάρμακο φαίνεται να είναι θολό.

Επιλέξτε το σημείο της ένεσης


Επιλέξτε ένα σημείο για την ένεση σε μία από τις περιοχές του σώματος που σημειώνονται παρακάτω. Μπορείτε να επιλέξετε το άνω τμήμα των βραχιόνων, τους μηρούς ή το στομάχι σας (αφήστε απόσταση 5 cm από τον αφαλό σας).

Μπορείτε να κάνετε την ένεση στην ίδια περιοχή του σώματος κάθε εβδομάδα, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν

είναι στο ίδιο σημείο με αυτό που χρησιμοποιήσατε την

τελευταία φορά.


Άνω τμήμα βραχιόνων


Στομάχι Μηροί


  1. Αφαιρέστε το καπάκι της συσκευής τύπου πένας.


    Τραβήξτε το καπάκι της συσκευής τύπου πένας από τη συσκευή τύπου πένας σας.


  2. Ενέστε το Wegovy.


Πιέστε σταθερά τη συσκευή τύπου πένας επάνω στο δέρμα σας μέχρι να σταματήσει να κινείται η κίτρινη ράβδος.


Εάν η κίτρινη ράβδος δεν αρχίσει να κινείται, πιέστε πιο σταθερά τη συσκευή τύπου πένας επάνω στο δέρμα σας.


Η ένεση διαρκεί περίπου

5-10 δευτερόλεπτα


1ο κλικ


Η ένεση ξεκινά.


2ο κλικ


Κρατήστε πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει να κινείται η κίτρινη ράβδος.


Η κίτρινη ράβδος σταμάτησε να κινείται. Η ένεση ολοκληρώθηκε. Ανασηκώστε τη συσκευή τύπου πένας αργά και απορρίψτε την με ασφάλεια.


image

Πώς μπορώ να χειριστώ τη συσκευή τύπου πένας μου με ασφάλεια;


Για πληροφορίες σχετικά με το φάρμακό σας, ανατρέξτε στην άλλη πλευρά αυτού του φύλλου οδηγιών χρήσης.
Πώς να φυλάσσω τις αχρησιμοποίητες συσκευές τύπου πένας μου;


Για πληροφορίες σχετικά με τη φύλαξη, βλέπε παράγραφο 5 στην άλλη πλευρά αυτού του φύλλου οδηγιών χρήσης.


Πώς μπορώ να απορρίψω τις συσκευές τύπου πένας μου;


Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.