Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Singodem
montelukast

ΤΙΜΈς

SINGODEM F.C.TAB 10MG/TAB BTx14

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,47 €
Λιανεμποριο: 4,79 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

SINGODEM CHW.TAB 4MG/TAB BTx30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,82 €
Λιανεμποριο: 9,40 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

SINGODEM CHW.TAB 5MG/TAB BTx30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,43 €
Λιανεμποριο: 10,24 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

SINGODEM F.C.TAB 10MG/TAB BTx30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,43 €
Λιανεμποριο: 10,24 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


image

Singodem 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Για ενήλικες και εφήβους ηλικίας από 15 ετών και άνω Μοντελουκάστη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Ο γιατρός σας θα καθορίσει πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί το Singodem ανάλογα με τα συμπτώματα και τη βαρύτητα του άσθματός σας.


Τι είναι το άσθμα;

Το άσθμα είναι μια μακροχρόνια ασθένεια. Το άσθμα περιλαμβάνει:


Χρήση σε παιδιά

Για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, διατίθενται μασώμενα δισκία Singodem 4 mg. Για παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, διατίθενται μασώμενα δισκία Singodem 5 mg.


Λήψη άλλων φαρμάκων

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο δράσης του Singodem, ή το Singodem μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που δρουν άλλα φάρμακα. Παρακαλείστε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε τα ακόλουθα φάρμακα πριν αρχίσετε να παίρνετε Singodem:

Μικροκυσταλλική κυτταρίνη, μονοϋδρική λακτόζη, διασταυρούμενη νατριούχος καρμελλόζη, χαμηλής υποκατάστασης υδροξυπροπυλοκυτταρίνη (Ε463) και στεατικό μαγνήσιο.

Επικάλυψη δισκίου: Μέλαν οξείδιο Σιδήρου (Ε172), Υπρομελλόζη, Ερυθρό Οξείδιο Σιδήρου (Ε172), Πολυαιθυλενογλυκόλη, Διοξείδιο του Τιτανίου (Ε171), Κίτρινο Οξείδιο του Σιδήρου (Ε172), Πολυαιθυλενογλυκόλη (6000).


Εμφάνιση του Singodem και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Singodem 10 mg είναι μπεζ, τετράγωνα και αμφίκυρτα με τις εγχάρακτες ενδείξεις MOK 10 στη μια πλευρά και PHD471 από την άλλη.

Συσκευασία σε κυψέλες αλουμινίου των 14, 20, 28, 30, 50, 98 και 100 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και [Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

DEMO ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 14568 Κρυονέρι, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ. 2108161802, Fax. 2108161587


Παρασκευαστής:

DEMO ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 14568 Κρυονέρι, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ. 2108161802, Fax. 2108161587


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Ηνωμένο Βασίλειο: Montelukast 10 mg film-coated tablets Κύπρος: Singodem 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Ελλάδα: Singodem 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις