Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Donepezil/Genepharm

ΤΙΜΈς

DONEPEZIL/GENEPHARM OR.DISP.TA 5MG/TAB BTx28 (Aclar/Aluminium blisters) (Aclar/Aluminium blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 12,06 €
Λιανεμποριο: 16,62 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DONEPEZIL/GENEPHARM OR.DISP.TA 10MG/TAB BTx28 (Aclar/Aluminium blisters) (Aclar/Aluminium blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 15,60 €
Λιανεμποριο: 21,50 €
Επιστράφηξης: 0,00 €ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Donepezil/Genepharm 5 mg, δισκία διασπειρόμενα στο στόμα Donepezil/Genepharm 10 mg, δισκία διασπειρόμενα στο στόμα


{υδροχλωρική δονεπεζίλη}


Εσείς και ο φροντιστής σας πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Donepezil/Genepharm και περιεχόμενο της συσκευασίας


Δισκία, 5 mg: Τα διασπειρόμενα στο στόμα δισκία Donepezil/Genepharm είναι λευκά ως υπόλευκα στρογγυλά επίπεδα δισκία με λοξότμητες άκρες που φέρουν ανάγλυφα τον αριθμό «5» στη μία πλευρά και είναι κενά από την άλλη πλευρά.

Δισκία, 10 mg: Τα διασπειρόμενα στο στόμα δισκία Donepezil/Genepharm είναι λευκά ως υπόλευκα στρογγυλά επίπεδα δισκία με λοξότμητες άκρες που φέρουν ανάγλυφα τον αριθμό «10» στη μία πλευρά και είναι κενά από την άλλη πλευρά.

Το προϊόν περιέχεται μέσα σε κυψέλες και οι κυψέλες συσκευάζονται σε χάρτινους περιέκτες μαζί με την οδηγία χρήσης.


Μεγέθη συσκευασίας: 7, 28, 30, 56, 60, 98 ή 120 δισκία. Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός


GENEPHARM A.E.

18ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 1 Φεβρουαρίου 2016