Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ/B.BRAUN
sodium chloride

ΤΙΜΈς

ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ/B.BRAUN INJ.SOL 0,9% W/V BTx20 AMPS (PE) x 5 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 0,16 €
Λιανεμποριο: 0,22 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ/B.BRAUN INJ.SOL 0,9% W/V BTx20 AMPS (PE) x 10 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 0,19 €
Λιανεμποριο: 0,27 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Νάτριο χλωριούχο/B.BRAUN Ενέσιμο διάλυμα 0,9% w/v

χλωριούχο νάτριο


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9% και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε τo Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9%

 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9%

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9%

 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9% και ποια είναι η χρήση του


  Το φάρμακο αυτό είναι ένα διάλυμα χλωριούχου νατρίου που σας χορηγείται με ένεση.


  Περιέχει χλωριούχο νάτριο σε συγκέντρωση παρόμοια με τη συγκέντρωση αλάτων στο αίμα σας. Χρησιμοποιείται για τη χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων.


 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε τo Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9%


  Μην χρησιμοποιήσετε το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9%, εάν έχετε:

  • πολύ υψηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα σας (βαριά υπερνατριαιμία)

  • πολύ υψηλά επίπεδα χλωρίου στο αίμα σας (υπερχλωραιμία)


   Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

   Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, πριν χρησιμοποιήσετε το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9%.


   Προσέξτε ιδιαίτερα με το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9%, εάν έχετε:

   • παθολογικά υψηλό επίπεδο νατρίου στο αίμα σας (υπερνατριαιμία)

   • παθολογικά υψηλό επίπεδο χλωρίου στο αίμα σας (υπερχλωραιμία)


    Άλλα φάρμακα και Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9%


    Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

    Εάν παίρνετε φάρμακα που βοηθούν στην αύξηση των επιπέδων νατρίου στο αίμα σας (κορτικοστεροειδή, ορισμένους τύπους αντιφλεγμονωδών παραγόντων) και σας χορηγηθεί Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9%, ενδέχεται να παρουσιάσετε πρήξιμο (οίδημα).


    Κύηση και θηλασμός


    Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.


    Εγκυμοσύνη

    Καθώς οι συγκεντρώσεις νατρίου και χλωρίου είναι παρόμοιες με αυτές του ανθρώπινου σώματος, δεν αναμένονται επιβλαβείς επιπτώσεις, εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί όπως ενδείκνυται.

    Θηλασμός

    Καθώς οι συγκεντρώσεις νατρίου και χλωρίου είναι παρόμοιες με αυτές του ανθρώπινου σώματος, δεν αναμένονται επιβλαβείς επιπτώσεις, εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί όπως ενδείκνυται. Το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9% μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του θηλασμού, εάν απαιτείται.


    Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων


    Το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9% δεν έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.


 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9%


  Το φαρμακευτικό προϊόν χρησιμοποιείται για την παρασκευή ενέσεων (παρασκευασμάτων που χορηγούνται μέσω μιας σύριγγας). Θα χορηγηθεί στη φλέβα σας (ενδοφλέβια χρήση), στον μυ σας (ενδομυϊκή χρήση) ή κάτω από το δέρμα σας (υποδόρια χρήση).


  Δοσολογία

  Η ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος που θα σας δοθεί εξαρτάται από τις οδηγίες που δίνονται για το φάρμακο που πρόκειται να διαλυθεί ή να αραιωθεί.


  Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9% από την κανονική:


  Τυχόν υπερδοσολογία θα μπορούσε να οδηγήσει σε παθολογικά υψηλά επίπεδα υγρών, νατρίου και χλωρίου στο αίμα σας και υψηλά επίπεδα όξινων ουσιών στο αίμα σας (το αίμα σας να γίνει όξινο).


  Σε τέτοια περίπτωση, η ένεσή σας θα διακοπεί αμέσως. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να σας δοθούν διουρητικά σε μορφή δισκίων, προκειμένου να αυξηθεί η διούρησή σας. Τα επίπεδα ηλεκτρολυτών στο αίμα σας θα παρακολουθούνται συνεχώς. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει σχετικά με περαιτέρω φαρμακευτική αγωγή ή άλλα μέτρα για την επαναφορά των επιπέδων ηλεκτρολυτών, του ισοζυγίου νερού και του ισοζυγίου οξέων-βάσεων στο φυσιολογικό.


  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Εάν αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται, δεν αναμένονται ανεπιθύμητες ενέργειες.


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, τηλ: + 30 21 32040380/337, φαξ: + 30 21 06549585, ιστότοπος: https://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πώς να φυλάσσετε το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9%


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25o C

  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στις επισημάνσεις της φύσιγγας και του εξωτερικού κουτιού. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν το διάλυμα φαίνεται θολό ή εάν ο περιέκτης ή η σφράγισή του παρουσιάζουν διαρροή.


  Μετά την παρασκευή του έτοιμου προς χρήση μείγματος:

  Από μικροβιολογικής άποψης, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι φύλαξης σε χρήση και οι συνθήκες πριν από τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη και κανονικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 24 ώρες στους 2°C έως 8°C.


 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9%


Εμφάνιση του Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9% και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Νάτριο χλωριούχο/B.Braun 0,9% είναι διαυγές, άχρωμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε νερό. Συσκευάζεται σε:

Φύσιγγες πολυαιθυλενίου των: 5 ml, 10 ml, 20 ml που διατίθενται σε συσκευασίες των 20 × 5 ml

100 × 5 ml

20 × 10 ml

100 × 10 ml

20 × 20 ml

100 × 20 ml

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Τ. ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.

9ο χλμ. Εθνικής Οδού Τρικάλων-Λάρισας,

Ταξιάρχες Τρίκαλα, Ελλάδα


Τηλέφωνο: 24310 83441

Φαξ: 24310 83550


Παρασκευαστές B.Braun Melsungen AG Mistelweg 2

12357 Berlin Germany


και

LABORATORIO BRAUN MEDICA SA, BARCELONA, SPAIN


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε στις: