Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Finar

ΤΙΜΈς

FINAR F.C.TAB 5MG/TAB BT x 30 (BLIST.ALU.PVC.PVDC) (BLIST.ALU.PVC.PVDC)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,40 €
Λιανεμποριο: 7,44 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Finar 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Φιναστερίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Πρέπει να αναφέρετε αμέσως στο γιατρό σας οποιαδήποτε μεταβολή στον ιστό του μαστού, όπωςεξογκώματα, πόνο, διόγκωση ή έκκριμα από τις θηλές, επειδή αυτά μπορεί να είναι σημεία μιας σοβαρής νόσου, όπως ο καρκίνος του μαστού.


Εάν κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνει σοβαρή ή παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Θα βοηθήσει εάν κάνετε μία σημείωση τι σας συνέβη, πότε ξεκίνησε και πόσο διήρκησε.


Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το Finar

Το Finar (φιναστερίδη) δεν έχει εγκριθεί για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από κλινική δοκιμή σε άνδρες που έλαβαν φιναστερίδη για 7 χρόνια έδειξαν:


Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ταξινόμησης όγκων ή αυτή τη δοκιμή, παρακαλούμε να μιλήσετε με το γιατρό σας.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562, Χολαργός, Aθήνα, Τηλ.:

+30 2132040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

 1. Πώς να φυλάσσετε το Finar


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φτάνουν τα παιδιά.


  Να μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά τη «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή τα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Finar

  • Η δραστική ουσία είναι η φιναστερίδη. Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg φιναστερίδης.

  • Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας δισκίου: μονοϋδρική λακτόζη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, προζελατινοποιημένο άμυλο (αραβοσίτου), νατριούχο καρβοξυμεθυλιωμένο άμυλο (τύπου A), στεατικό μαγνήσιο, νάτριο λαουρυλοθειικό.

Επικάλυψη: υπρομελλόζη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, στεατική πολυαιθυλενογλυκόλη (τύπου I).


Εμφάνιση του Finar και περιεχόμενο της συσκευασίας

Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διαμέτρου 7mm, με ανάγλυφα Fκαι 5στη μια πλευρά. Συσκευασία κυψέλης ALU/PVC/PVDC ή πλαστικής φιάλης HDPE που περιέχει 20, 28, 30, 35, 49, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 105, 110, 120 ή 126

επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας & Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Innovis Health AE Λ. Κηφισίας 44

Μαρούσι, 15125 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: 216 200 5600

E-mail: info@innovispharma.gr


Παρασκευαστής:

Haupt Pharma Münster GmbH, Münster, Γερμανία και

Siegfried Malta Ltd, Hal Far, Μάλτα και

Kern Pharma S.L., Terrasa, Ισπανία και

Specifar ABEE, Αθήνα, Ελλάδα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις .