Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Alcaine

ΤΙΜΈς

ALCAINE EY.DRO.SOL 0.5% BTX 1 BOTTLE X15 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,54 €
Λιανεμποριο: 4,88 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


ALCAINE 0.5% w/v, οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα

Προξυμετακαΐνη υδροχλωρική


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

2059 Στρόβολος, Λευκωσία,

Τηλ:. + 3572258333


Παρασκευαστής

Alcon Laboratories Belgium Lichterveld 3

2870 Puurs-Sint-Amands Βέλγιο


ή


S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14,

B-2870 Puurs, Βέλγιο


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις ΜΜ/ΕΕΕΕ