Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Modulair
montelukast

ΤΙΜΈς

MODULAIR CHW.TAB 4MG/TAB BTx30 (σε Aluminium foil blisters) (σε Aluminium foil blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,82 €
Λιανεμποριο: 9,40 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MODULAIR CHW.TAB 5MG/TAB BTx30 (σε Aluminium foil blisters) (σε Aluminium foil blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,43 €
Λιανεμποριο: 10,24 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MODULAIR F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 (σε Aluminium foil blisters) (σε Aluminium foil blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,43 €
Λιανεμποριο: 10,24 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη


Modulair 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

μοντελουκάστη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, μονοϋδρική λακτόζη (89,6 mg), νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη (E 463) και στεατικό μαγνήσιο. Επικάλυψη: υπρομελλόζη , πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, διοξείδιο τιτανίου (E 171), πολυαιθυλενογλυκόλη 400 και ερυθρό και κίτρινο και μαύρο οξείδιο του σιδήρου (E 172).


Εμφάνιση του Modulair και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα δισκία 10 mg είναι μπεζ χρώματος, τετράγωνα, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Τα δισκία διατίθενται σε κυψέλες από Αλουμίνιο σε συσκευασίες των: 14,30 και 100 δισκίων.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας

Παρασκευαστής

ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Λεωφόρος Μαραθώνος 95,

19009, Πικέρμι Αττικής

Τηλ. 210 6039326


Τοπικός Αντιπρόσωπος για την Κύπρο: COSTAKIS TSISIOS & CO. LTD Τηλ.: +357 25343150

ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Λεωφόρος Μαραθώνος 95,

19009, Πικέρμι Αττικής


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον