Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

MICRONAZOL
itraconazole

ΤΙΜΈς

MICRONAZOL C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx(1 AMPx25 ML+1 PLASTIC BOTTLE P.P x50 ML) PLASTIC BOTTLE P.P x50 ML)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 99,24 €
Λιανεμποριο: 126,23 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


MICRONAZOL 10 mg/ml πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση


Ιτρακοναζόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Επίσης ακολούθως της ολοκλήρωσης της θεραπεία σας με MICRONAZOL, μη πάρετε κανένα από τα προαναφερόμενα φάρμακα για 2 εβδομάδες.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας πριν σας χορηγηθεί το MICRONAZOL.


Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως:

Εάν έχετε ασυνήθιστη αίσθηση “μυρμηγκιάσματος”, μουδιάσματος ή αδυναμίας στα χέρια ή στα πόδια σας ενώ λαμβάνετε το MICRONAZOL.


Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε σύμπτωμα απώλειας της ακοής. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ασθενείς που έλαβαν MICRONAZOL έχουν αναφέρει παροδική ή μόνιμη απώλεια ακοής.


Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν σας χορηγηθεί το MICRONAZOL εάν υποφέρετε ή είχατε στο παρελθόν οποιοδήποτε από τα παρακάτω :


Άλλα φάρμακα και MICRONAZOL

Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα, ακόμη και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με ιατρική συνταγή ή και φυτικά φάρμακα.


Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα, τα οποία δεν πρέπει να λάβετε ενώ σας χορηγείται το MICRONAZOL. Αυτά αναφέρονται στο παραπάνω στο κεφάλαιο “Δεν πρέπει να σας χορηγηθεί MICRONAZOL”


Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν χρησιμοποιείτε τα παρακάτω, γιατί μπορεί να επηρεαστεί η δράση του MICRONAZOL:


Ένα ml πυκνού διαλύματος MICRONAZOL περιέχει 10 χιλιοστόγραμμα (mg) ιτρακοναζόλης. Όταν το πυκνό διάλυμα MICRONAZOL προστεθεί στη φιάλη που περιέχει το διάλυμα του χλωριούχου νατρίου, κάθε ml του διαλύματος που προκύπτει μετά την ανάμιξη περιέχει 3,33 mg ιτρακοναζόλης.


Ο φιάλη του χλωριούχου νατρίου περιέχει 50 ml διαλύματος χλωριούχου νατρίου. Ένα ml διαλύματος περιέχει 9 mg χλωριούχου νατρίου. Χρησιμοποιείται για την αραίωση του πυκνού διαλύματος MICRONAZOL διευκολύνοντας την χορήγησή του.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και παραγωγός Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

HOSPITAL LINE

Κωστή Παλαμά 36

143 43 Νέα Χαλκηδόνα

Τηλ.: +30 210 2502040

Fax: +30 210 2520742


Παραγωγοί

RAFARM A.E.B.E.

Κορίνθου 12

15451 Ν. Ψυχικό

Τηλ.: +30 210 6776550

Fax: +30 210 6776552


ΚΟΠΕΡ Α.Ε.

Αριστοβούλου 64

11853 Κ. Πετράλωνα

Τηλ.: +30 210 3462108

Fax: +30 210 3461611


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις