Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Atanto
aprepitant

ΤΙΜΈς

ATANTO CAPS 40MG/CAP BTx1 BLISTER (OPA/AL/PVC-AL)x1 CAP x 40 MG

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,80 €
Λιανεμποριο: 5,23 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATANTO CAPS 80MG/CAP BTx1 BLISTER (OPA/AL/PVC-AL)x1 CAPx80 MG

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,59 €
Λιανεμποριο: 10,45 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATANTO CAPS 125MG/CAP BTx1 BLISTER (OPA/AL/PVC/AL)x1 CAPx125 MG

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 10,74 €
Λιανεμποριο: 14,80 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATANTO CAPS 125MG/CAP BTx2 CAPSx80 MG+1 CAPx125 MG

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 24,42 €
Λιανεμποριο: 33,65 €
Επιστράφηξης: 0,00 €Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


image

Atanto 125 mg σκληρά καψάκια Atanto 80 mg σκληρά καψάκια

Atanto 125 mg/80 mg σκληρά καψάκια


απρεπιτάντη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας. Εάν είστε γονέας ενός παιδιού που παίρνει το Atanto, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες.

Ενημερώστε τον γιατρό σας, εάν εσείς ή το παιδί παίρνετε αυτά τα φάρμακα, καθώς η θεραπεία πρέπει να τροποποιηθεί πριν εσείς ή το παιδί αρχίσετε να παίρνετε το Atanto.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας, πριν πάρετε το Atanto ή πριν δώσετε αυτό το φάρμακο στο παιδί.


Πριν από τη θεραπεία με το Atanto, ενημερώστε τον γιατρό σας εάν εσείς ή το παιδί πάσχετε από ηπατική νόσο, καθώς το ήπαρ είναι σημαντικό για την αποδόμηση αυτού του φαρμάκου στο σώμα. Ο γιατρός ενδέχεται, συνεπώς, να πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση του ήπατός σας ή του ήπατος του παιδιού σας.


Παιδιά και έφηβοι

Μη χορηγήσετε το Atanto 80 mg και 125 mg σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 12 ετών, καθώς τα καψάκια 80 mg και 125 mg δεν έχουν μελετηθεί σε αυτόν τον πληθυσμό.


Άλλα φάρμακα και Atanto

Το Atanto μπορεί να επηρεάσει άλλα φάρμακα τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Atanto όσο και μετά από αυτήν. Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα τα οποία δεν θα πρέπει να λαμβάνονται με το Atanto (όπως η πιμοζίδη, η τερφεναδίνη, η αστεμιζόλη και η σισαπρίδη) ή τα οποία απαιτούν προσαρμογή της δόσης (βλ. επίσης «Μην πάρετε το Atanto»).


Οι δράσεις του Atanto ή άλλων φαρμάκων μπορούν να επηρεαστούν, εάν εσείς ή το παιδί παίρνετε το Atanto μαζί με άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρατίθενται παρακάτω.

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, εάν εσείς ή το παιδί παίρνετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα:


Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν εσείς ή το παιδί παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


Κύηση και θηλασμός

Το φάρμακο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση, εκτός αν αυτό είναι σαφώς απαραίτητο. Εάν εσείς ή το παιδί είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.


Για πληροφορίες που αφορούν την αντισύλληψη, βλ. «Άλλα φάρμακα και Atanto».


Δεν είναι γνωστό εάν το Atanto απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Συνεπώς, ο θηλασμός αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αυτό το φάρμακο. Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό, εάν εσείς ή το παιδί θηλάζετε ή σχεδιάζετε να θηλάσετε πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι μερικοί άνθρωποι νοιώθουν ζάλη και υπνηλία μετά τη λήψη του Atanto. Εάν εσείς ή το παιδί νοιώθετε ζάλη και υπνηλία, αποφύγετε την οδήγηση, την ποδηλασία και τον χειρισμό μηχανημάτων ή εργαλείων μετά τη λήψη αυτού του φαρμάκου (βλ. «Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες»).


Το Atanto περιέχει σακχαρόζη

Τα καψάκια Atanto περιέχουν σακχαρόζη. Εάν σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.


Το Atanto περιέχει νάτριο

Αυτό το φάρμακο περιέχει λιγότερο από 1 mmol (23 mg) νατρίου ανά καψάκιο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».


 1. Πώς να παίρνετε το Atanto


  Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό ή να χορηγείτε στο παιδί το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, του φαρμακοποιού ή του νοσοκόμου. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο.


  Πάντοτε να παίρνετε το Atanto μαζί με άλλα φάρμακα για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου. Μετά από τη θεραπεία με το Atanto, ο γιατρός ενδέχεται να ζητήσει από εσάς ή το παιδί να συνεχίσετε τη λήψη άλλων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου ενός κορτικοστεροειδούς (όπως της δεξαμεθαζόνης) και ενός «ανταγωνιστή 5HT3» (όπως της ονδανσετρόνης) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο.


  Η συνιστώμενη δόση του Atanto είναι: Ημέρα 1:

  • ένα καψάκιο 125 mg 1 ώρα πριν ξεκινήσετε τη συνεδρία χημειοθεραπείας και

   Ημέρες 2 και 3:

  • ένα καψάκιο 80 mg κάθε ημέρα


   Εάν δεν χορηγηθεί χημειοθεραπεία, πάρτε το Atanto το πρωί.

   Εάν χορηγηθεί χημειοθεραπεία, πάρτε το Atanto 1 ώρα πριν ξεκινήσετε τη συνεδρία χημειοθεραπείας.

   Το φάρμακο αυτό προορίζεται για από στόματος χρήση. Καταπιείτε το καψάκιο ολόκληρο με λίγο υγρό. Το Atanto μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή.


   Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Atanto από την κανονική

   Μην πάρετε περισσότερα καψάκια από όσα έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας. Εάν εσείς ή το παιδί έχετε πάρει περισσότερα καψάκια από όσα πρέπει, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αμέσως.


   Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Atanto

   Εάν εσείς ή το παιδί παραλείψατε μια δόση, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας.


   Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Σταματήστε να παίρνετε το Atanto και επισκεφτείτε έναν γιατρό αμέσως, εάν εσείς ή το παιδί παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να είναι σοβαρές και για τις οποίες εσείς ή το παιδί ενδέχεται να χρειάζεστε επείγουσα ιατρική θεραπεία:

  • κνίδωση, εξάνθημα, κνησμό, δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση (μη γνωστή συχνότητα, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Αυτά αποτελούν σημεία αλλεργικής αντίδρασης.


   Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες


   Συχνά: ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στα 10 άτομα

  • δυσκοιλιότητα, δυσπεψία

  • πονοκέφαλος

  • κούραση

  • απώλεια όρεξης

  • λόξυγγας

  • αυξημένη ποσότητα ηπατικών ενζύμων στο αίμα σας


   Όχι συχνά: ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στα 100 άτομα

  • ζάλη, υπνηλία

  • ακμή, εξάνθημα

  • άγχος

  • ρέψιμο, ναυτία, έμετος, καούρες, πόνος στο στομάχι, ξηροστομία, αέρια

  • αυξημένη επώδυνη ενούρηση ή κάψιμο κατά την ενούρηση

  • αδυναμία, γενική αίσθηση αδιαθεσίας

  • έξαψη/κοκκίνισμα του προσώπου ή του δέρματος

  • γρήγορος ή ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός

  • πυρετός με αυξημένη επικινδυνότητα για λοίμωξη, μείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων


   Σπάνιες: μπορούν να επηρεάσουν έως και 1 στα 1.000 άτομα

  • δυσκολία στη σκέψη, έλλειψη ενέργεια, διαταραχή της γεύσης

  • ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο, υπερβολική εφίδρωση, λιπαρό δέρμα, έλκη στο δέρμα, κνησμώδες εξάνθημα, σύνδρομο Stevens-Johnson/τοξική επιδερμική νεκρόλυση (σπάνια βαριά δερματική αντίδραση)

  • ευφορία (αίσθηση εξαιρετικής ευτυχίας), αποπροσανατολισμός

  • βακτηριακή λοίμωξη, μυκητιακή λοίμωξη

  • βαριά δυσκοιλιότητα, στομαχικό έλκος, φλεγμονή του λεπτού εντέρου και του ορθού, έλκη στο στόμα, φούσκωμα

  • συχνή ούρηση, αυξημένη ούρηση, παρουσία σακχάρου ή αίματος στα ούρα

  • θωρακική δυσφορία, οίδημα, αλλαγή του τρόπου βάδισης

  • βήχας, βλέννα στο πίσω μέρος του φάρυγγα, ερεθισμός του φάρυγγα, φτέρνισμα, πόνος στον λαιμό

  • οφθαλμικό έκκριμα και κνησμός

  • κουδούνισμα στα αυτιά

  • μυϊκοί σπασμοί, μυϊκή αδυναμία

  • υπερβολική δίψα

  • αργός καρδιακός ρυθμός, καρδιαγγειακή νόσος

  • μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων, χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα, απώλεια βάρους


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν εσείς ή το παιδί παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr

   Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 3. Πώς να φυλάσσετε το Atanto


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και την κυψέλη μετά το «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, για να προστατεύεται από την υγρασία.


  Μην αφαιρέσετε το καψάκιο από την κυψέλη του, έως ότου είστε έτοιμος να το πάρετε.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 4. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Atanto


Εμφάνιση του Atanto και περιεχόμενο της συσκευασίας

image

Τα σκληρά καψάκια των 125 mg παρουσιάζονται ως αδιαφανή σκληρά καψάκια ζελατίνης μεγέθους αρ. 1, με ροζ πώμα και λευκό σώμα, με την ένδειξη «125mg» τυπωμένη με μαύρη μελάνη στο σώμα. Τα σκληρά καψάκια των 80 mg παρουσιάζονται ως αδιαφανή σκληρά καψάκια ζελατίνης μεγέθους αρ. 2, με λευκό πώμα και λευκό σώμα, με την ένδειξη «80mg» τυπωμένη με μαύρη μελάνη στο σώμα.


Το Atanto είναι συσκευασμένο σε χαρτονένιο κουτί που περιέχει τον κατάλληλο αριθμό κυψελών φύλλου OPA/ALU/PVC – αλουμινίου με φύλλο οδηγιών.

Τα σκληρά καψάκια Atanto 125 mg παρέχονται στα ακόλουθα μεγέθη συσκευασίας:


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας


ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 6, 153 51, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ: 210- 6604300

Fax: 210-6666749

e-mail: info@pharmathen.com

Παρασκευαστής

PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.

Βιο.Πα.Σαπών Ν. Ροδόπης

Οικοδομικό Τετράγωνο Νο. 5, 69300, Ροδόπη Ελλάδα


Ή


ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε

Δερβενακίων 6, 153 51, Παλλήνη Αττικής Ελλάδα


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο:

Atanto


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


<Να συμπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο>