Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Humulin Regular KwikPen

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


HUMULIN® REGULAR KwikPenTM 100 ΙU/ml ενέσιμο διάλυμα (Ανθρώπινη ινσουλίνη)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις


Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν χρησιμοποιήσετε τη Humulin Regular KwikPen.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα σχετικά με την Humulin KwikPen, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας σας ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Lilly.


Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου: