Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Humulin Regular KwikPen
insulin (human)

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


HUMULIN® REGULAR KwikPenTM 100 ΙU/ml ενέσιμο διάλυμα (Ανθρώπινη ινσουλίνη)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις


Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν χρησιμοποιήσετε τη Humulin Regular KwikPen.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα σχετικά με την Humulin KwikPen, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας σας ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Lilly.


Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου: