Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Quetiapine/Generics
quetiapine

ΤΙΜΈς

QUETIAPINE/GENERICS F.C.TAB 25MG/TAB BTx60

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,70 €
Λιανεμποριο: 10,61 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

QUETIAPINE/GENERICS F.C.TAB 100MG/TAB BTx60

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 14,30 €
Λιανεμποριο: 19,71 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

QUETIAPINE/GENERICS F.C.TAB 300MG/TAB BTx30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 15,16 €
Λιανεμποριο: 20,89 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

QUETIAPINE/GENERICS F.C.TAB 200MG/TAB BTx60

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 22,33 €
Λιανεμποριο: 30,76 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Quetiapine/Generics 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Quetiapine/Generics 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Quetiapine/Generics 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Quetiapine/Generics 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία κουετιαπίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Δισκία 25mg: υπρομελλόζη, τιτανίου διοξείδιο (Ε171), πολυαιθυλενογλυκόλη 400 και σιδήρου οξείδιο ερυθρό (Ε172).

Δισκία 100mg: υπρομελλόζη, τιτανίου διοξείδιο (Ε171), πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (Ε172) και τάλκης.

Δισκία 200mg & 300mg: υπρομελλόζη, τιτανίου διοξείδιο (Ε171), πολυαιθυλενογλυκόλη 400 και πολυσορβικό 80.


Εμφάνιση του Quetiapine/Generics και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα δισκία Quetiapine/Generics είναι επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Δισκία των 25 mg:

Το δισκίο είναι στρογγυλό, ροδακινί χρώματος, αμφίκυρτο και φέρει χαραγμένο το διακριτικό «Q» στη μία όψη του.

Τα δισκία διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης (blister) 1, 3, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84,

90, 98, 100 δισκίων, σε συσκευασίες διάτρητης κυψέλης (blister) μονάδας δόσης των 6 x 1, 60 x 1 και

σε φιάλες των 60, 84, 90, 98, 100, 250, 500, 1000 δισκίων.


Δισκία των 100 mg:

Το δισκίο των 100 mg είναι στρογγυλό, κίτρινου χρώματος, αμφίκυρτο και φέρει χαραγμένα τα διακριτικά «Q» προς «100» στη μία όψη του.

Τα δισκία διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης (blister) 1, 3, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 δισκίων, σε συσκευασίες διάτρητης κυψέλης (blister) μονάδας δόσης των 60 x 1 και σε φιάλες των 60, 84, 90, 98, 100, 250, 500, 1000 δισκίων.


Δισκία 200 mg:

Το δισκίο των 200 mg είναι στρογγυλό, λευκού χρώματος και φέρει χαραγμένα τα διακριτικά «Q» προς «200» στη μία όψη του.

Τα δισκία διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης (blister) 1, 3, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 δισκίων, σε συσκευασίες διάτρητης κυψέλης (blister) μονάδας δόσης των 60 x 1 και σε φιάλες των 60, 84, 90, 98, 100, 250, 500, 1000 δισκίων.


Δισκίa 300 mg:

Το δισκίο των 300 mg είναι σχήματος καψακίου, λευκού χρώματος και φέρει χαραγμένα τα διακριτικά «Q» χαραγή «300» στη μία όψη του. Το δισκίο μπορεί να διαχωρισθεί σε δύο ίσες δόσεις. Τα δισκία διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης (blister) 1, 3, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 δισκίων, σε συσκευασίες διάτρητης κυψέλης (blister) μονάδας δόσης των 60 x 1 και σε φιάλες των 60, 84, 90, 98, 100, 250, 500, 1000 δισκίων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ,

Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ: 210-9936410


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:

Mylan Ireland Limited, Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Ιρλανδία


Τοπικός Αντιπρόσωπος Κύπρου: Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 226

ΤK 2234, Λατσιά, Λευκωσία, Kύπρος


Παρασκευαστής

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ιρλανδία

Generics [UK] Limited, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ηνωμένο Βασίλειο


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Βέλγιο: <Quetiapine Mylan 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg Filmtabletten> Κύπρος: <Quetiapine/Generics 25 mg, 100 mg, 200 mg film-coated tablets> Τσεχία: <Quetiapin Mylan >

Δανία: <Quetiapin Mylan >

Φινλανδία: <Quetiapin Mylan 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg kalvopäällysteinen tabletti>

Γερμανία: <Quetiapin Mylan 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg Filmtabletten>

Ελλάδα: <Quetiapine/Generics επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg>

Ισλανδία: <Quetiapin Mylan 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg filmuhúðaðar töflur >

Ισπανία: <Quetiapina MYLAN 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG>

Ιρλανδία: <Geroquel 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg film-coated tablets>

Ολλανδία: <Quetiapine Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, filmomhulde tabletten>

Πολωνία: < Etiagen 25 mg, 100 mg, 200 mg>

Πορτογαλία: <Quetiapina Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg comprimido revestidos por pelicula >

Σλοβακία: <Quetiapin Mylan 100 mg, 200 mg, 300 mg filmom obalené tablety>

Ηνωμένο Βασίλειο: <Quetiapine 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg film-coated tablets>

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά Στην Ελλάδα:

Στην Κύπρο: