Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

MEMOTON LIFE
galantamine

ΤΙΜΈς

MEMOTON LIFE ORAL.SOL 4MG/ML BTx1 BOTTLEx100 ML (PLAST. BOTTLE P.E.) (PLAST. BOTTLE P.E.)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 13,74 €
Λιανεμποριο: 18,93 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη MEMOTON LIFE 4 mg/ml πόσιμο διάλυμα γκαλανταμίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εάν ξεχάσετε να πάρετε το MEMOTON LIFE

Εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, αφήστε τη ξεχασμένη δόση τελείως και πάρτε την επόμενη δόση στην κανονική ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


Εάν ξεχάσετε να πάρετε περισσότερες από μία δόσεις, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.


Εάν σταματήσετε να παίρνετε το MEMOTON LIFE

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν σταματήσετε να λαμβάνετε MEMOTON LIFE. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο για τη θεραπεία της κατάστασής σας.


Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 1. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Προσέχετε για το ενδεχόμενο εμφάνισης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών

  Σταματήστε να παίρνετε το MEMOTON LIFE και δείτε ένα γιατρό ή πηγαίνετε στο πλησιέστερο τμήμα επειγόντων περιστατικών αμέσως εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:


  Δερματικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων:

  • Σοβαρό εξάνθημα με φλύκταινες και απολέπιση του δέρματος, ιδιαίτερα γύρω από το στόμα, τη μύτη, τα μάτια και τα γεννητικά όργανα (σύνδρομο Stevens Johnson).

  • Κόκκινο εξάνθημα καλυμμένο με μικρά εξογκώματα γεμάτα πύον που μπορεί να εξαπλωθεί σε όλο το σώμα, μερικές φορές με πυρετό (οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση).

  • Εξάνθημα με πιθανότητα φλύκταινας, με κηλίδες που μοιάζουν με μικρούς στόχους. Αυτές οι δερματικές αντιδράσεις είναι σπάνιες σε άτομα που παίρνουν γκαλανταμίνη (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 1.000 άτομα).


  Καρδιακά προβλήματα συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στον καρδιακό παλμό (όπως αργό καρδιακό παλμό, επιπρόσθετους σφυγμούς) ή αισθήματος παλμών (ταχύς ή ακανόνιστος καρδιακός παλμός). Καρδιακά προβλήματα μπορεί να εμφανίζονται ως μη φυσιολογικές καταγραφές σε ένα «ηλεκτροκαρδιογράφημα» (ΗΚΓ) και μπορεί να είναι συχνά σε άτομα που γκαλανταμίνη (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 10 άτομα).


  Επιληπτικές κρίσεις (σπασμοί). Αυτές δεν είναι συχνές σε άτομα που παίρνουν γκαλανταμίνη

  (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 100 άτομα).


  Θα πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε το MEMOTON LIFE και να ζητήσετε βοήθεια αμέσως αν παρατηρήσετε κάποια από τις παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες.


  Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες


  Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα):

  • Ναυτία και έμετος. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πιθανότερο να εμφανιστούν στις πρώτες λίγες εβδομάδες της θεραπείας ή όταν η δόση αυξάνεται. Αυτές τείνουν να εξαφανίζονται βαθμιαία καθώς το σώμα συνηθίζει στο φάρμακο και γενικά διαρκούν μόνο μερικές ημέρες. Εάν έχετε αυτές τις ενέργειες, ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να πίνετε περισσότερα υγρά και μπορεί να σας συνταγογραφήσει ένα φάρμακο για να σταματήσετε να αισθάνεστε ασθενής.


   Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 10 άτομα):

  • Μειωμένη όρεξη, απώλεια βάρους

  • Να βλέπεις, να αισθάνεσαι ή να ακούς πράγματα που δεν υπάρχουν (ψευδαισθήσεις)

  • Κατάθλιψη

  • Αίσθημα ζάλης ή λιποθυμίας

  • Μυϊκός τρόμος ή σπασμοί

  • Κεφαλαλγία

  • Αίσθημα έντονης κούρασης, αδυναμίας ή γενικής αδιαθεσίας

  • Αίσθημα έντονης υπνηλίας με μειωμένη ενέργεια

  • Υψηλή αρτηριακή πίεση

  • Πόνος ή δυσφορία του στομάχου

  • Διάρροια

  • Δυσπεψία

  • Πτώσεις

  • Πληγές.


   Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 100 άτομα):

  • Αλλεργική αντίδραση

  • Ανεπαρκής ποσότητα υγρών στον οργανισμό (αφυδάτωση)

  • Μυρμηγκίαση ή μούδιασμα του δέρματος (αίσθημα νυγμών)

  • Μεταβολή στην αίσθηση της γεύσης

  • Υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας

  • Θαμπή όραση

  • Κουδούνισμα στα αυτιά που δεν υποχωρεί (εμβοές)

  • Χαμηλή αρτηριακή πίεση

  • Έξαψη

  • Τάση προς έμετο (αναγούλα)

  • Υπερβολική εφίδρωση

  • Μυϊκή αδυναμία

  • Αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων στο αίμα.


   Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 1.000 άτομα):

  • Φλεγμονή του ήπατος (ηπατίτιδα).


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Τηλ: + 30 21 32040380 / 337

   Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 2. Πώς να φυλάσσετε το MEMOTON LIFE


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα μετά την «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Μην καταψύχετε.


  Το MEMOTON LIFE πόσιμο διάλυμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από 3 μήνες μετά από το πρώτο άνοιγμα της φιάλης.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 3. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το MEMOTON LIFE

Παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας (Ε218), παραϋδροξυβενζοϊκός προπυλεστέρας (Ε216), φρουκτόζη, υδροξείδιο του νατρίου και κεκαθαρμένο ύδωρ.


Εμφάνιση του MEMOTON LIFE και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το MEMOTON LIFE πόσιμο διάλυμα είναι ένα διαυγές άχρωμο πόσιμο διάλυμα που διατίθεται σε φιάλη των 100 ml. Το διάλυμα παρέχεται με μία πιπέτα την οποία πρέπει να χρησιμοποιείτε

για να λαμβάνετε την ακριβή ποσότητα που απαιτείται από τη φιάλη.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

FARMELLAS ENTERPRISES LTD. CYPRUS

Λεωφ. Αυξεντίου 27, Acropolis Center, Τ.Κ. 6021

ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ.: 210 66 24 560, Fax. 210 60 20 118


Παρασκευαστής

MEDICHROM A.E.

6o χλμ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο Αττικής

Τ.Κ. 190 03, Τ.Θ. 42, Τηλ. 210 66 24 560. Fax. 210 60 20 118


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις.