Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

PROTHURIL
propylthiouracil

ΤΙΜΈς

PROTHURIL TAB 50MG/TAB BTx60(BLIST 6x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 4,64 €
Λιανεμποριο: 6,39 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

PROTHURIL® 50 mg Δισκία

προπυλθειουρακίλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το PROTHURIL® και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το PROTHURIL®

 3. Πώς να πάρετε το PROTHURIL®

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το PROTHURIL®

 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


  1. Τι είναι το PROTHURIL® και ποια είναι η χρήση του


  image

  Το PROTHURIL® περιέχει προπυλθειουρακίλη, ένα φάρμακο της ομάδας των αντιθυρεοειδικών. Η δράση του φαρμάκου αυτού συνίσταται

  στην αναστολή της οργανικής σύνδεσης του ιωδίου που προσλαμβάνεται από το θυρεοειδή αδένα. Επίσης έχει και ανοσοκατασταλτική δράση.


  Το PROTHURIL® χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της υπερλειτουργίας του θυρεοειδούς σαν συντηρητική μακροχρόνια θεραπεία μέχρις καταστολής των συμπτωμάτων της νόσου.


  2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το PROTHURIL®


  image

  Μην πάρετε το PROTHURIL®

  Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν τους αρρώστους μπορούν όμως να δημιουργήσουν και προβλήματα, όταν αυτά δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

  Για το συγκεκριμένο φάρμακο θα πρέπει πριν το πάρετε να έχετε ενημερώσει το γιατρό σας για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  Σε περίπτωση αλλεργίας στη προπυλθειουρακίλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

  Εάν είστε έγκυος.

  Εάν θηλάζετε το παιδί σας.


  Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

  Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το

  PROTHURIL®.

  • Αν παρουσιασθούν συμπτώματα όπως βήχας, πονόλαιμος, πυρετός, ασυνήθιστη αιμορραγία ή πονοκέφαλος να συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.

  • Αν πάσχετε από νεφρική ανεπάρκεια ενημερώστε το γιατρό σας πριν αρχίσετε θεραπεία.


Ηλικιωμένοι

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες οδηγίες.

Παιδιά

Δεν συνιστάται η χορήγηση του PROTHURIL® σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών.


Άλλα φάρμακα και PROTHURIL®

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


Κύηση και θηλασμός

Εάν είστε έγκυος πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν αρχίσετε θεραπεία με το φάρμακο, ώστε να ελαττώσει τη δόση για την προστασία του εμβρύου.

Δεν είναι γνωστό εάν το PROTHURIL® μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας . Ενδέχεται να χρειαστεί να συνεχίσετε τη θεραπεία σας με το PROTHURIL® κατά την κύηση εάν τα δυνητικά οφέλη υπερτερούν των δυνητικών κινδύνων για εσάς και το έμβρυο.


Εάν θηλάζετε ενημερώστε το γιατρό σας πριν αρχίσετε τη θεραπεία με το φάρμακο αυτό, διότι μπορεί να περάσει στο μητρικό γάλα και να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στο βρέφος.


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Δεν επηρεάζει.


Το PROTHURIL® περιέχει λακτόζη

Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.


Το PROTHURIL® περιέχει νάτριο

image

Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».


3. Πώς να πάρετε το PROTHURIL®


Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


Η προπυλθειουρακίλη χορηγείται από το στόμα.


Ενήλικες:

  1. mg ημερησίως (3-6 δισκία την ημέρα).

   Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση PROTHURIL® από την κανονική

   Όταν ληφθεί υπερβολική δόση πρέπει να μεταφερθεί ο ασθενής αμέσως στο νοσοκομείο. Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας μπορεί να περιλαμβάνουν: Ναυτία, έμετο, κοιλιακούς πόνους, πονοκέφαλο, πυρετό, πόνο στις αρθρώσεις, οίδημα.

   Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.


   Εάν ξεχάσετε να πάρετε το PROTHURIL®

   Εάν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο συνεχώς και παραλείψετε μία δόση, θα πρέπει να πάρετε τη δόση αυτή το ταχύτερο δυνατόν.

   Εάν, εντούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση μην πάρετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.

   Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


   4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


   image

   Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Αν και όλες αυτές δεν εμφανίζονται πολύ συχνά, όταν εμφανισθούν θα πρέπει να ενημερωθεί ο γιατρός σας για να σας δώσει τις απαραίτητες οδηγίες.


   Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι:

   Εξανθήματα, κνησμός, δερματίτιδες, πυρετός, πόνος στις αρθρώσεις, γαστρεντερικές διαταραχές, ίκτερος, λεμφαδενοπάθεια.

   Είναι απαραίτητο να αναφερθούν στο γιατρό οποιαδήποτε ασυνήθιστα συμπτώματα, όπως πυρετός, βήχας, ασυνήθιστη αιμορραγία κ.λπ.


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

   image

   Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


   5. Πώς να φυλάσσετε το PROTHURIL®


   image

   Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


   Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση και στο κουτί μετά την EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


   Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 C προστατευμένο από το φως.


   6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


   image

   Τι περιέχει το PROTHURIL®

   • Η δραστική ουσία είναι η προπυλθειουρακίλη. Κάθε δισκίο περιέχει

    50 mg προπυλθειουρακίλης.

   • Τα άλλα έκδοχα είναι: Lactose monohydrate, Starch maize, Polyvidone, Silicon dioxide colloidal, Sodium starch glycolate, Talc, Magnesium stearate.


Εμφάνιση του PROTHURIL® και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα δισκία είναι κυλινδρικά, λευκού χρώματος και περιέχονται σε κουτί

60 δισκίων συσκευασμένα ανά 10 σε ειδικές θήκες (blister).


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

14º Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας 1 145 64 Κηφισιά

Τηλ.: 210 8072512, 8072534

Fax: 210 8078907


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις