Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Echinaforce

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Echinaforce


Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα (840+45)mg/mL


Δραστικά συστατικά: Μίγμα βάμματος νωπών υπέργειων τμημάτων και ρίζας εχινάκεας (Echinacea purpurea)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, επειδή περιέχει σημαντικές πληροφορίες για εσάς.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

‐ Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.


‐ Απευθυνθείτε στο φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.

‐ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

‐ Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν υπάρχει βελτίωση ή εάν εφόσον εμφανισθεί επιδείνωση των συμπτωμάτων μετά από 10 ημέρες.

Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν ή εάν εμφανιστεί κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία δεν περιγράφεται στο παρόν φυλλάδιο, απευθυνθείτε στον γιατρό ή φαρμακοποιό σας.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών


 1. Τι είναι το Echinaforce και γιατί χρησιμοποιείται

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Echinaforce

 3. Πώς να λαμβάνετε το Echinaforce

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το Echinaforce

 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και άλλες πληροφορίες


 1. Τι είναι το Echinaforce Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα και ποια είναι η χρήση του


  Το Echinaforce είναι παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης το οποίο περιέχει βάμματα από το υπέργειο τμήμα του βοτάνου και τη ρίζα φρέσκιας εχινάκιας (Echinacea purpurea).

  Χρησιμοποιείται για την τη πρόληψη και ανακούφιση συμπτωμάτων κοινού κρυολογήματος.

  Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν είναι ένα παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για χρήση σε συγκεκριμένες ενδείξεις αποκλειστικά βάσει μακροχρόνιας χρήσης.

  Το Echinaforce είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά άνω των 12 ετών σε εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους.

  Συμβουλευθείτε τον γιατρό σας εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή αισθάνεστε χειρότερα μετά από 10 ημέρες.


 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Echinaforce, Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα


  Μην χρησιμοποιήσετε το Echinaforce, Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα:


  ‐ εάν είστε αλλεργικοί στην εχινάκια (Echinacea purpurea), στα φυτά της οικογένειας των μαργαριταρoειδών (Asteraceae / Compositae) ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 6).

  ‐ σε περιπτώσεις ενεργών συστηματικών παθήσεων, αυτοάνοσων ασθενειών, ανοσοανεπάρκειας, ανοσοκαταστολής και ασθενειών που επηρεάζουν τα λευκά αιμοσφαίρια.

  ‐ σε παιδιά ηλικίας κάτω του 12 έτους.


  Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις


  Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης αναφυλακτικών αντιδράσεων σε ατοπικούς ασθενείς. Οι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν χρησιμοποιήσουν προϊόντα που παρασκευάζονται από Echinacea.

  Εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν ή εκδηλωθεί υψηλός πυρετός κατά τη χρήση του Echinaforce ή εάν δεν έχετε βελτίωση μετά από 10 ημέρες, πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό ή άλλον διαπιστευμένο επαγγελματία υγείας.


  Παιδιά και έφηβοι


  Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται, διότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα.


  Άλλα φάρμακα και Echinaforce, Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα


  Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα ή ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που λαμβάνονται χωρίς συνταγή.

  Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 65% κ.ό. αιθανόλη (αλκοόλη) και θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του από ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα τα οποία αλληλοεπιδρούν με το αλκοόλ (π.χ. μετρονιδαζόλη).

  Να μην χρησιμοποιείται από ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά.


  Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα


  Μην παίρνετε αυτό το φάρμακο κατά τη διάρκεια της κύησης και γαλουχίας. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση του Echinaforce κατά τη διάρκεια της κύησης ή γαλουχίας.

  Γονιμότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τη γονιμότητα.


  Οδήγηση και χειρισμός μηχανών


  Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

  Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει αλκοόλη. Επιβλαβές για όσους υποφέρουν από αλκοολισμό.

  Έκδοχα με γνωστή δράση: Τo Echinaforce περιέχει αιθανόλη. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 65% κατ ‚όγκο αιθανόλη (αλκοόλ), δηλ. έως 458 mg ανά δόση 25 σταγόνων (183 mg / 10 σταγόνες), που αντιστοιχούν σε 11,6 ml μπύρας (4,6 ml / 10 σταγόνες)και σε 4,8 ml κρασιού (1,9 ml / 10 σταγόνες) ανά δόση. Ακατάλληλο για όσους υποφέρουν από αλκοολισμό.

  Η περιεχόμενη ποσότητα αιθανόλης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν χορηγηθεί σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες, παιδιά και σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι ασθενείς με ηπατική νόσο ή επιληψία.


 3. Πώς να λαμβάνετε το Echinaforce


  Να λαμβάνετε πάντα αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως αναφέρεται στο παρόν φυλλάδιο οδηγιών ή όπως σας έχει συμβουλεύσει ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

  Συνιστώμενη δοσολογία:


  Έφηβοι (άνω των 12 ετών), ενήλικες και ηλικιωμένοι:


  Για ανακούφιση συμπτωμάτων : 3‐5 φορές ημερησίως x 20‐25 σταγόνες Για πρόληψη: 3 φορές ημερησίως x 20 σταγόνες

  Διάρκεια χρήσης

  Για πρόληψη συμπτωμάτων κοινού κρυολογήματος μην χρησιμοποιείτε το Echinaforce, Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα συνεχόμενα για περισσότερο από 10 ημέρες.

  Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων κοινού κρυολογήματος, ξεκινήστε τη θεραπεία μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

  Εάν τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 10 ημέρες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό ή άλλον διαπιστευμένο επαγγελματία υγείας.

  Τρόπος χορήγησης


  Για λήψη από το στόμα μόνο.


  Χρήση σε παιδιά


  Το Echinaforce, Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα δεν συνιστάται σε παιδιά κάτω των 12 ετών.


  Εάν πάρετε περισσότερο Echinaforce από όσο θα έπρεπε


  Εάν πάρετε πάρα πολύ και αισθανθείτε αδιαθεσία, μιλήστε με τον γιατρό σας. Η λήψη μεγαλύτερης ποσότητας από τη συνιστώμενη δόση δεν είναι πιθανό να είναι επιβλαβής. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας αναμένονται συμπτώματα ανάλογα με την προσληφθείσα ποσότητα αιθανόλη.

  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Echinaforce


  Μην λάβετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Λάβετε την επόμενη δόση ως συνήθως.

  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, ωστόσο δεν εκδηλώνονται σε όλους όσους το λαμβάνουν.

  Αλλεργικές αντιδράσεις


  Εάν πάσχετε από αλλεργίες, ενδέχεται να είστε πιο επιρρεπείς στις ανεπιθύμητες ενέργειες, ωστόσο δεν εκδηλώνονται σε όλους όσους το λαμβάνουν.

  Αλλεργικές αντιδράσεις


  Εάν πάσχετε από αλλεργίες, ενδέχεται να είστε πιο επιρρεπείς στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Αλλεργικές αντιδράσεις που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

  ‐ Δερματικό εξάνθημα, κνίδωση, σύνδρομο Stevens‐Johnson, αγγειοοίδημα του δέρματος, οίδημα Quincke, βρογχόσπασμος με απόφραξη, άσθμα και αναφυλακτικό σοκ. Η συχνότητα δεν είναι γνωστή.

  Συσχέτιση με αυτοάνοσα νοσήματα δεν μπορεί να αποκλειστεί.


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών


  Εάν εμφανίσετε κάποιες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Αθήνα Τηλ: 2132040380/337 Fax: 2106549585. Αναφέροντας τις τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορείτε να βοηθήσετε στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια αυτού του φαρμάκου.

 5. Πώς να φυλάσσετε το Echinaforce


  Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και προσεγγίζουν τα παιδιά.


  Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά το „EXP“. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα εκείνου του μήνα.

  Χρησιμοποιήστε εντός 4 μηνών μετά από το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη. Το φάρμακο αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

  Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν εάν παρατηρήσετε κάποια αλλαγή στην εμφάνισή του.


 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και άλλες πληροφορίες


Τι περιέχει το Echinaforce 1 mL [ 0.905 g] περιέχει:

860 mg εκχυλίσματος (ως βάμμα) υπέργειων τμημάτων νωπής Εχινάκεας Echinacea purpurea (L.) MOENCH

Ισοδύναμη ξηρή μάζα του φυτού (dpe): 72 mg φυτικό φάρμακο ανά ml. Ισοδύναμη ποσότητα φρέσκου φυτού(fpe): 240‐ 440 mg ανά 1 ml

Αναλογία φαρμάκου‐διαλύτη εκχύλισης (φαρμακευτική ουσία) (1:12) Διαλύτης εκχύλισης: Αιθανόλη 65% V/V (57% m/m). (DER 1:12)

45 mg εκχυλίσματος (βάμματος) ρίζας νωπής Echinacea purpurea (L.) MOENCH radix (1:11‐ 12)

Ισοδύναμη ξηρή μάζα του φυτού(dpe): 4.1 mg ανά ml. Ισοδύναμη ποσότητα φρέσκου φυτού (fpe): 12–23 mg φρέσκο φυτό ανά ml

Διαλύτης εκχύλισης: Αιθανόλη 65% V/ V (57% m/m), DER (1:11) Περιεκτικότητα σε αιθανόλη: 65% V/V (57% m/m), 1 ml = 28 gtt.

Έκδοχο με γνωστή δράση: Αιθανόλη: 1 δόση (25 σταγόνες) περιέχει 458mg Περιέχει επίσης τα ακόλουθα έκδοχα: αιθανόλη, νερό.

Περιεχόμενη αιθανόλη: 65% % κ.ο. (31.5 ‐ 35.1 % κ.β.) 1 ml = 28 σταγόνες.

Εμφάνιση Echinaforce, Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Echinaforce, Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα είναι διαυγές υγρό πράσινου χρώματος, με αρωματική οσμή και αρωματική, πικρή και ελαφρώς καυστική γεύση.

Συσκευασία: 50 ml.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

HEALTHCODE,


Μενεμένης 13, Ταύρος 17778.


Τηλ: 2109408880


Fax: 2130234428


info@healthcode.gr


Παρασκευαστής:


A.Vogel AG, Grünaustrasse 4, 9325 Roggwil, Ελβετία


Υπεύθυνος Αποδέσμευσης για την Eλληνική αγορά: HEALTHCODE,

Μενεμένης 13, Ταύρος 17778.


Τηλ: 2109408880


Fax: 2130234428


info@healthcode.gr


Αριθμός άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου:


Το παρόν φύλλο οδηγιών αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά το