Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Yargesa
miglustat

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Yargesa 100 mg σκληρά καψάκια

Miglustat


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

περιεχόμενο κάψουλας - άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο (τύπου Α), ποβιδόνη (Κ- 29/32), μαγνήσιο στεατικό, κέλυφος κάψουλας - ζελατίνη, διοξείδιο του τιτανίου (E171), μελάνη, εκτύπωσης [κόμμεα λάκκας (βερνίκι), σιδήρου οξείδιο μέλαν (E172), προπυλενογλυκόλη, πυκνό διάλυμα αμμωνίας]


Εμφάνιση του Yargesa και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Yargesa είναι ένα σκληρό καψάκιο λευκού χρώματος, που αποτελείται από αδιαφανές λευκό πώμα και σώμα με την ένδειξη “708” τυπωμένη με μαύρο χρώμα πάνω στο σώμα. Το μέγεθος της

κάψουλας είναι 4 (14,3 mm x 5,3 mm). Τα καψάκια περιέχονται σε συσκευασία κυψέλης (blister) από PVC και πολυχλωροτριφθοροαιθυλένιο (PCTFE) διάτρητη μοναδιαία δόση σφραγισμένη με φύλλο αλουμινίου.


Συσκευασία των 84 x 1 σκληρό καψακίων.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Piramal Critical Care B.V. Rouboslaan 32 (ground floor) 2252 TR, Voorschoten Ολλανδία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις <{ΜΜ/ΕΕΕΕ}> <{μήνας ΕΕΕΕ}.>..