Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Sedacid
omeprazole

ΤΙΜΈς

SEDACID GR.TAB 20MG/TAB BTx1 BOTTLEx28 (HDPE) (HDPE)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,03 €
Λιανεμποριο: 8,31 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Sedacid 10 mg γαστρο-ανθεκτικά δισκία

ομεπραζόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για εσάς.

- Sedacid 10 mg: παλμιτικός ασκορβυλεστέρας, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, κροσποβιδόνη, μονοϋδρική λακτόζη, στεατικό μαγνήσιο, ποβιδόνη (K29/32), φθαλική υπρομελλόζη, τάλκης, τριοξική γλυκερόλη και κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (E172)


Εμφάνιση του SEDACID® και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Sedacid 10 mg γαστρονθεκτικό δισκίο είναι ωοειδές, καστανό-κόκκινο (μήκους 9,8 mm). Συσκευασίες

Τα Sedacid 10 mg γαστρονθεκτικά δισκία είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες συσκευασίες:

Φιάλη από HDPE των 14, 28, 56, 60 ή 100 δισκίων. Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ

Αμαλιάδος 1,

145 64 Κηφισιά Αττικής

τηλ. 210 2711020 φαξ: 210 2712001


Παραγωγός

SMB TECHNOLOGY S.A.

39 rue du Parc Industriel

Β-6900 Marche en Famenne, Βέλγιο

τηλ.: 00.32(0) 84 32 04 50 φαξ: 00.32(0) 84 32 04 51


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στα Κράτη –Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ακόλουθα ονόματα:


Belgium/ Luxemburg: Sedacid 10 mg/20 mg comprimés gastro-résistants Germany: Omeprazol Heumann 10 mg/20 mg gastro-resistant tablet Greece: Sedacid 10 mg/20 mg γαστροανθεκτικά δισκία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις