Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Nipogalin
cefuroxime

ΤΙΜΈς

NIPOGALIN PD.I.S.INF 750MG/VIAL BTX1VIAL

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 0,96 €
Λιανεμποριο: 1,32 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

NIPOGALIN PD.I.S.INF 1500MG/VIAL BTX1VIAL

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,66 €
Λιανεμποριο: 2,28 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

NIPOGALIN F.C.TAB 500MG/TAB BT x 14(FOIST 2 x 7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,68 €
Λιανεμποριο: 5,06 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Nipogalin για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση 750 mg Nipogalin κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση 1,5 g


Κεφουροξίμη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το Nipogalin και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού σας χορηγηθεί το Nipogalin

 3. Πώς χορηγείται το Nipogalin

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσεται το Nipogalin

 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το Nipogalin και ποια είναι η χρήση του


  Το Nipogalin είναι ένα αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται σε ενήλικες και παιδιά. Δρα σκοτώνοντας τα βακτήρια που προκαλούν λοιμώξεις. Ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται κεφαλοσπορίνες.

  Το Nipogalin χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση λοιμώξεων:

  • των πνευμόνων ή του θώρακα

  • του ουροποιητικού συστήματος

  • του δέρματος και των μαλακών μορίων

  • της κοιλιακής χώρας


   Το Nipogalin χρησιμοποιείται επίσης:

  • για την πρόληψη λοιμώξεων κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.


   Ο γιατρός μπορεί να εξετάσει το είδος των βακτηριδίων που προκαλούν λοίμωξη σας και να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας εάν τα βακτηρίδια είναι ευαίσθητα στο Nipogalin.

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν σας χορηγηθεί το Nipogalin Δεν πρέπει να σας χορηγηθεί το Nipogalin:


Εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό περιλαμβάνει κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το φυλλάδιο.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον Εθνικό

Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr).

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 1. Πώς να φυλάσσεται το Nipogalin


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά το ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Να μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 25°C. Φυλάσσετε τα φιαλίδια εντός της εξωτερικής τους συσκευασίας για να προφυλάσσονται από το φως.


  Μην χρησιμοποιήσετε το Nipogalin εάν παρατηρήσετε ορατές ενδείξεις φθοράς όπως ύπαρξη σωματιδίων και αποχρωματισμό. Οποιοδήποτε διάλυμα/εναιώρημα παραμένει πρέπει να απορρίπτεται.


  Το εναιώρημα του Nipogalin για ενδομυϊκή χορήγηση και το διάλυμα για την ενδοφλέβια διατηρούν την ισχύ τους επί 5 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου κάτω των 25° C και 48 ώρες στο ψυγείο στους (2- 8)° C. Αραιότερα διαλύματα π.χ. 1.5 g σε 50 ml ενέσιμου ύδατος, διατηρούν την ισχύ τους 24 ώρες κάτω των 25° C και 72 ώρες στο ψυγείο. Η διατήρηση κάνει εντονότερη τη χρώση των διαλυμάτων και των εναιωρημάτων του Nipogalin.


  Από μικροβιολογικής άποψης, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως.

  Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι φύλαξης κατά την χρήση είναι στην ευθύνη του χρήστη.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Nipogalin

Η δραστική ουσία είναι η κεφουροξίμη.

Το Nipogalin 750mg περιέχει Cefuroxime sodium 789 mg/vial που αντιστοιχεί σε cefuroxime 750mg/vial

Το Nipogalin 1500mg περιέχει Cefuroxime sodium 1578mg/vial που αντιστοιχεί σε cefuroxime 1500mg/vial


Εμφάνιση του Nipogalin και περιεχόμενο της συσκευασίας

Διαφανές γυάλινο φιαλίδιο.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Περικλέους 53-57

15344 Γέρακας Αττικής-Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6831632

Παραγωγός

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

61o χμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας 32009 Σχηματάρι Βοιωτίας – Ελλάδα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά

<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε γιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης


Οδηγίες για την ανασύσταση


Όγκοι προσθήκης και συγκεντρώσεις διαλύματος, που μπορεί να χρησιμεύσουν όταν απαιτούνται κλασματικές δόσεις.


Όγκοι προσθήκης και συγκεντρώσεις διαλύματος, που μπορεί να χρησιμεύσουν όταν απαιτούνται κλασματικές δόσεις.

Μέγεθος φιαλιδίου

Ποσότητα ύδατος που πρέπει να προστίθεται (ml)

Κατάλληλη συγκέντρωση κεφουροξίμης (mg/mL)**

Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή για διάλυμα προς έγχυση 750 mg

750 mg

ενδομυϊκώς

3 mL

216

ενδοφλέβια ένεση bolus

τουλάχιστον

116

ενδοφλέβια έγχυση

6 mL

116

τουλάχιστον

6 mL

Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή για διάλυμα προς έγχυση 1,5 g

1,5 g

ενδομυϊκώς

6 mL

216

ενδοφλέβια ένεση bolus

τουλάχιστον

94

ενδοφλέβια έγχυση

15 mL

94

15 mL*

* Ανασυσταθέν διάλυμα που πρέπει να προστίθεται σε 50 ή 100 mL συμβατού υγρού έγχυσης (βλέπε πληροφορίες συμβατότητας παρακάτω)

** Ο προκύπτων όγκος του διαλύματος κεφουροξίμης στο ανασυσταθέν μέσο αυξάνεται λόγω του συντελεστή μετατόπισης της φαρμακευτικής ουσίας με αποτέλεσμα τις αναφερόμενες συγκεντρώσεις σε mg/ml.

Ενδοφλέβια εφάπαξ ένεση ή ενδοφλέβια έγχυση: Το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνον εάν το διάλυμα είναι διαυγές και πρακτικά ελεύθερο σωματιδίων.


Συμβατότητα

1,5 g νατριούχου κεφουροξίμης συσταθέντα σε 15 mL Ενέσιμου Ύδατος μπορούν να προστεθούν σε ενέσιμο διάλυμα μετρονιδαζόλης (500 mg/100 mL) και να διατηρήσουν αμφότερα τη δραστικότητά τους έως και για 24 ώρες σε θερμοκρασίες μικρότερες των 25°C.

1,5 g νατριούχου κεφουροξίμης είναι συμβατά με αζλοκιλλίνη 1 g (σε 15 mL) ή 5 g (σε 50 mL) έως και για 24 ώρες σε θερμοκρασία 4°C ή 6 ώρες σε θερμοκρασίες μικρότερες των 25°C.

Η νατριούχος κεφουροξίμη (5 mg/ml) σε ενέσιμο διάλυμα ξυλιτόλης 5% w/v ή 10% w/v μπορεί να αποθηκευτεί έως και για 24 ώρες σε θερμοκρασία 25°C.

Η νατριούχος κεφουροξίμη είναι συμβατή με υδατικά διαλύματα που περιέχουν έως 1% υδροχλωρική λιδοκαΐνη.

Η νατριούχος κεφουροξίμη είναι συμβατή με τα ακόλουθα υγρά έγχυσης. Θα διατηρήσει την ισχύ της έως και για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου σε:

Ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου BP 0,9% w/v Ενέσιμο διάλυμα δεξτρόζης BP 5%

Ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,18% w/v συν δεξτρόζης 4% BP Ενέσιμο διάλυμα δεξτρόζης 5% και χλωριούχου νατρίου 0,9%

Ενέσιμο διάλυμα δεξτρόζης 5% και χλωριούχου νατρίου 0,45% Ενέσιμο διάλυμα δεξτρόζης 5% και χλωριούχου νατρίου 0,225% Ενέσιμο διάλυμα δεξτρόζης 10%

10% Ιμβερτοσάκχαρο σε Ενέσιμο Ύδωρ Ενέσιμο διάλυμα Ringer USP

Ενέσιμο διάλυμα Ringer Lactated USP Ενέσιμο διάλυμα γαλακτικού νατρίου M/6

Ενέσιμο σύνθετο διάλυμα γαλακτικού νατρίου BP (Διάλυμα Hartmann)


Η σταθερότητα της νατριούχου κεφουροξίμης σε Ενέσιμο Διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου BP 0,9% w/v και σε Ενέσιμο Διάλυμα Δεξτρόζης 5% δεν επηρεάζεται από την παρουσία φωσφορικής νατριούχου υδροκορτιζόνης.

Η νατριούχος κεφουροξίμη έχει βρεθεί επίσης συμβατή για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου όταν αναμιγνύεται σε i.v. έγχυση με:

Ηπαρίνη (10 και 50 μονάδες/ml) σε Ενέσιμο Διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου 0,9%, Χλωριούχο Κάλιο (10 και 40 mEqL) σε Ενέσιμο Διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου 0,9%.