Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Abseamed

ΤΙΜΈς

ABSEAMED INJ.SO.PFS 3000IU/0,3ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 93,25 €
Λιανεμποριο: 118,61 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 3000IU/0,3ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 93,25 €
Λιανεμποριο: 118,61 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 4000IU/0,4ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 135,07 €
Λιανεμποριο: 166,08 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 4000IU/0,4ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 128,28 €
Λιανεμποριο: 168,15 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 5000IU/0,5ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 158,14 €
Λιανεμποριο: 191,10 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 5000IU/0,5ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 158,14 €
Λιανεμποριο: 191,10 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 6000IU/0,6ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 208,14 €
Λιανεμποριο: 247,11 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 6000IU/0,6ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 200,05 €
Λιανεμποριο: 253,18 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000IU/1,0ML PF.SYR BTx 1 PF.SYR με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 226,69 €
Λιανεμποριο: 269,12 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000IU/1,0ML PF.SYR BTx 1 PFS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 215,33 €
Λιανεμποριο: 272,52 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 8000IU/0,8ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 261,08 €
Λιανεμποριο: 309,95 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 8000IU/0,8ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 261,08 €
Λιανεμποριο: 309,96 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 10000IU/1,0ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 294,41 €
Λιανεμποριο: 349,52 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 10000IU/1,0ML PF.SYR BTx6 PF. SYR με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 294,41 €
Λιανεμποριο: 349,52 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000IU/1,0ML PF.SYR BTx 6 PFS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1.251,37 €
Λιανεμποριο: 1.474,15 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000IU/1,0ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας με προστατευτικό κάλυμμα βελόνας

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1.360,13 €
Λιανεμποριο: 1.503,02 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Abseamed 1.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Abseamed 2.000 IU/1 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Abseamed 3.000 IU/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Abseamed 4.000 IU/0,4 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Abseamed 5.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Abseamed 6.000 IU/0,6 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Abseamed 7.000 IU/0,7 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Abseamed 8.000 IU/0,8 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Abseamed 9.000 IU/0,9 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Abseamed 10.000 IU/1 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Abseamed 20.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Abseamed 30.000 IU/0,75 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

Abseamed 40.000 IU/1 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

Epoetin alfa


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το Abseamed και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Abseamed

 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Abseamed

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το Abseamed

 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το Abseamed και ποια είναι η χρήση του


  Το Abseamed περιέχει τη δραστική ουσία epoetin alfa, μια πρωτεΐνη που διεγείρει το μυελό των

  οστών ώστε να παράγει περισσότερα ερυθροκύτταρα αίματος τα οποία μεταφέρουν αιμοσφαιρίνη (μια ουσία που μεταφέρει το οξυγόνο). Η Epoetin alfa είναι ένα αντίγραφο της ανθρώπινης πρωτεΐνης ερυθροποιητίνης και δρα με τον ίδιο τρόπο.

  Το Abseamed χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της συμπτωματικής αναιμίας που προκαλείται από νεφρική νόσο:

  • σε παιδιά που υποβάλλονται σε αιμοδιύλιση

  • σε ενήλικες που υποβάλλονται σε αιμοδιύλιση ή περιτοναιοδιύλιση.

  • σε σοβαρά αναιμικούς ενήλικες που δεν υποβάλλονται ακόμη σε αιμοδιύλιση


   Εάν πάσχετε από νεφρική νόσο, μπορεί να έχετε έλλειψη ερυθροκυττάρων εάν ο νεφρός σας δεν παράγει αρκετή ερυθροποιητίνη (απαραίτητη για την παραγωγή ερυθροκυττάρων). Το Abseamed συνταγογραφείται για να διεγείρει το μυελό των οστών σας ώστε να παράγει περισσότερα ερυθροκύτταρα.


   Το Abseamed χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αναιμίας σε ενήλικες που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για συμπαγείς όγκους, κακόηθες λέμφωμα ή πολλαπλό μυέλωμα (καρκίνο του μυελού των οστών) οι οποίοι μπορεί να έχουν ανάγκη για μετάγγιση αίματος. Το Abseamed μπορεί να μειώσει την ανάγκη μετάγγισης αίματος σε αυτούς τους ασθενείς.


   Το Abseamed χρησιμοποιείται σε ενήλικες με μέτριας μορφής αναιμία, τα οποία προκαταθέτουν μια ποσότητα του αίματός τους πριν από μια χειρουργική επέμβαση, έτσι ώστε να μπορεί να τους δοθεί πίσω κατά τη διάρκεια ή μετά την επέμβαση. Επειδή το Abseamed διεγείρει την παραγωγή των ερυθροκυττάρων, οι γιατροί μπορούν να πάρουν περισσότερο αίμα από αυτά τα άτομα.


   Το Abseamed χρησιμοποιείται σε ενήλικα άτομα με μέτριας μορφής αναιμία που πρόκειται να υποβληθούν σε μείζονα ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση (για παράδειγμα σε επεμβάσεις αντικατάστασης ισχίου ή γόνατος), για να μειωθεί η πιθανή ανάγκη μεταγγίσεων αίματος.


   Το Abseamed χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αναιμίας σε ενήλικες με διαταραχή του μυελού των οστών που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη δημιουργία αιμοκυττάρων (μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα). Το Abseamed μπορεί να μειώσει την ανάγκη μετάγγισης αίματος.


 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Abseamed


  Μην χρησιμοποιήσετε το Abseamed:


  • σε περίπτωση αλλεργίας στην epoetin alfa ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

  • σε περίπτωση που υπάρχει διάγνωση ότι πάσχετε από Αμιγή Απλασία της Ερυθράς Σειράς (ο μυελός των οστών δεν μπορεί να παράγει αρκετά ερυθροκύτταρα) μετά από προηγούμενη θεραπεία με οποιοδήποτε προϊόν που διεγείρει την παραγωγή των ερυθροκυττάρων (συμπεριλαμβανομένου του Abseamed). Βλ. παράγραφο 4.

  • σε περίπτωση που έχετε υψηλή πίεση αίματος που δεν ελέγχεται ικανοποιητικά με φάρμακα.

  • Για να διεγείρετε την παραγωγή των ερυθροκυττάρων σας (έτσι ώστε οι γιατροί να μπορούν να λάβουν από εσάς περισσότερο αίμα) εάν δεν μπορείτε να έχετε μεταγγίσεις με το αίμα σας κατά τη διάρκεια ή μετά από χειρουργική επέμβαση.

  • σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθείτε σε μείζονα προγραμματισμένη ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση (όπως χειρουργική επέμβαση ισχίου ή γόνατος), και:

   • πάσχετε από σοβαρή καρδιακή νόσο

   • πάσχετε από σοβαρές διαταραχές των φλεβών και των αρτηριών

   • είχατε πρόσφατα καρδιακό επεισόδιο ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

   • δεν μπορείτε να πάρετε φάρμακα που αραιώνουν το αίμα

    το Abseamed μπορεί να μην είναι κατάλληλο για εσάς. Παρακαλούμε συζητήστε το με τον γιατρό σας. Ορισμένα άτομα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Abseamed, χρειάζονται φάρμακα που μειώνουν τον κίνδυνο θρομβώσεων. Εάν δεν μπορείτε να λαμβάνετε φάρμακα που προλαμβάνουν τις θρομβώσεις, δεν πρέπει να πάρετε Abseamed.

    Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:


    Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν χρησιμοποιήσετε το

    Abseamed.


    Το Abseamed και άλλα προϊόντα που διεγείρουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης θρομβώσεων σε όλους τους ασθενείς. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να είναι υψηλότερος εάν έχετε άλλους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη θρομβώσεων (για παράδειγμα, εάν είχατε θρόμβωση στο παρελθόν ή είστε υπέρβαρος, έχετε διαβήτη, έχετε καρδιακή νόσο ή παραμένετε κλινήρης για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω κάποιας επέμβασης ή ασθένειας). Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας για οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις. Ο γιατρός σας θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν το Abseamed είναι κατάλληλο για σας.


    Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω για εσάς. Μπορεί να συνεχίσετε να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε το Abseamed, αλλά πρώτα συζητήστε το με τον γιατρό σας.


    Εάν γνωρίζετε ότι υποφέρετε ή υποφέρατε από:

  • υψηλή αρτηριακή πίεση,

  • επιληπτικούς σπασμούς ή κρίσεις,

  • ηπατική νόσο,

  • αναιμία άλλων αιτιολογιών,

  • πορφυρία (μια σπάνια αιματολογική διαταραχή).


   Εάν είστε καρκινοπαθής πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προϊόντα που διεγείρουν την παραγωγή των ερυθροκυττάρων (όπως το Abseamed) μπορούν να δράσουν ως αυξητικός παράγοντας και επομένως θεωρητικά μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του καρκίνου σας.


   Ανάλογα με την περίπτωσή σας, μια μετάγγιση αίματος μπορεί να προτιμηθεί. Παρακαλούμε συζητήστε το με τον γιατρό σας.


   Εάν είστε ασθενής με ηπατίτιδα C και παίρνετε ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη, πρέπει να συζητήσετε για το θέμα αυτό με το γιατρό σας, διότι ένας συνδυασμός epoetin alfa με ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη έχει οδηγήσει σε απώλεια της επίδρασης και σε ανάπτυξη μιας κατάστασης που ονομάζεται Αμιγής Απλασία της Ερυθράς Σειράς (PRCA), μια σοβαρή μορφή αναιμίας, σε σπάνιες περιπτώσεις. Το Abseamed δεν έχει εγκριθεί για τη διαχείριση της αναιμίας που σχετίζεται με την ηπατίτιδα C.


   Εάν είστε ασθενής με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, και ιδίως εάν δεν ανταποκρίνεστε επαρκώς στο Abseamed, ο γιατρός σας θα ελέγξει τη δόση σας του Abseamed διότι η επαναλαμβανόμενη αύξηση της δόσης σας του Abseamed εάν δεν ανταποκρίνεστε στη θεραπεία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο να παρουσιάσετε πρόβλημα με την καρδιά ή τα αιμοφόρα αγγεία και θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή θανάτου.


   Εάν είστε καρκινοπαθής πρέπει να γνωρίζετε ότι η χρήση του Abseamed ενδέχεται να συσχετίζεται με μικρότερη επιβίωση και υψηλότερο ποσοστό θανάτων στους ασθενείς με καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου και μεταστατικό καρκίνο του μαστού οι οποίοι λαμβάνουν χημειοθεραπεία.


   Προσέξτε ιδιαίτερα με άλλα προϊόντα που διεγείρουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων:

   Το Abseamed ανήκει σε μια ομάδα προϊόντων που διεγείρουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων, όπως κάνει η ανθρώπινη πρωτεΐνη ερυθροποιητίνη. Ο επαγγελματίας υγείας σας θα καταγράφει πάντα το ακριβές προϊόν που χρησιμοποιείτε. Εάν σας δοθεί ένα φάρμακο που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία

   εκτός από το Abseamed κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού το χρησιμοποιήσετε.

   Ιδιαίτερη προσοχή με το Abseamed:


   Κατά τη θεραπεία με εποετίνες έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων σύνδρομο Stevens-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση.


   Το σύνδρομο Stevens-Johnson /η τοξική επιδερμική νεκρόλυση μπορεί να εμφανιστούν αρχικά ως κοκκινωπά σημάδια που μοιάζουν με πολυκυκλικούς στόχους ή κυκλικές πλάκες στην περιοχή του κορμού, συχνά με φλύκταινες στο κέντρο. Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν έλκη στο στόμα, στον φάρυγγα, στη μύτη, στα γεννητικά όργανα και στους οφθαλμούς (κόκκινα και πρησμένα μάτια). Συχνά, πριν από την εκδήλωση αυτών των σοβαρών δερματικών εξανθημάτων προηγείται πυρετός ή/και γριπώδη συμπτώματα. Τα εξανθήματα μπορεί να εξελιχθούν σε εκτεταμένη αποφολίδωση του δέρματος και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.


   Εάν εμφανίσετε σοβαρό εξάνθημα ή κάποιο άλλο από τα εν λόγω δερματικά συμπτώματα, σταματήστε τη λήψη του Abseamed και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.


   Άλλα φάρμακα και Abseamed


   Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


   Στην περίπτωση που λαμβάνετε κάποιο φάρμακο που ονομάζεται κυκλοσπορίνη (χρησιμοποιείται π.χ. μετά από τις μεταμοσχεύσεις νεφρού), ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει αιματολογικές εξετάσεις για να ελέγξει το επίπεδο της κυκλοσπορίνης ενώ λαμβάνετε το Abseamed.


   Τα συμπληρώματα σιδήρου και άλλα διεγερτικά του αίματος μπορεί να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του Abseamed. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν είναι σωστό για εσάς να τα λαμβάνετε.


   Εάν επισκεφθείτε νοσοκομείο, κλινική ή οικογενειακό γιατρό, ενημερώστε τους ότι ακολουθείτε θεραπεία με Abseamed. Μπορεί να επηρεάζει άλλες αγωγές ή τα αποτελέσματα εξετάσεων.


   Κύηση και θηλασμός


   Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω για εσάς. Μπορεί να συνεχίσετε να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε το Abseamed, αλλά πρώτα συζητήστε το με τον γιατρό σας:

  • εάν είστε έγκυος ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος.

  • εάν θηλάζετε.


   Το Abseamed περιέχει νάτριο:


   Το Abseamed περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, δηλαδή ουσιαστικά

   «ελεύθερο νατρίου».


 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Abseamed


  Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.

  Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό σας.


  Ο γιατρός σας πραγματοποίησε εξετάσεις αίματος και αποφάσισε ότι χρειάζεστε Abseamed.


  Το Abseamed μπορεί να χορηγηθεί με ένεση:

  • Είτε σε φλέβα είτε σε σωλήνα που καταλήγει σε φλέβα (ενδοφλεβίως)

  • Ή κάτω από το δέρμα (υποδορίως).

   Ο γιατρός σας θα αποφασίσει με ποιον τρόπο θα ενίεται το Abseamed. Συνήθως οι ενέσεις θα πραγματοποιούνται από γιατρό, νοσοκόμο ή κάποιον άλλον επαγγελματία του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ορισμένα άτομα, ανάλογα με το λόγο για τον οποίο χρειάζονται θεραπεία με Abseamed, ενδέχεται αργότερα να μάθουν πώς να πραγματοποιούν μόνοι τους τις ενέσεις κάτω από το δέρμα: βλ. Οδηγίες για το πώς θα κάνετε την ένεση στον εαυτό σας με το Abseamed στο τέλος αυτού του φύλλου οδηγιών χρήσης.


   Το Abseamed δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί:

  • μετά την ημερομηνία λήξης στην επισήμανση και στο εξωτερικό κουτί

  • σε περίπτωση που γνωρίζετε ή πιστεύετε ότι μπορεί να έχει κατά λάθος καταψυχθεί, ή

  • σε περίπτωση βλάβης του ψυγείου.


   Η δόση του Abseamed που λαμβάνετε βασίζεται στο σωματικό σας βάρος σε κιλά. Το αίτιο της αναιμίας σας είναι επίσης ένας παράγοντας για να αποφασίσει ο γιατρός σας τη σωστή δόση.


   Ο γιατρός σας θα παρακολουθεί την αρτηριακή σας πίεση ανά τακτά χρονικά διαστήματα όσο χρησιμοποιείτε το Abseamed.


   Άτομα με νεφρική νόσο


  • Ο γιατρός σας θα διατηρήσει το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης σας μεταξύ 10 και 12 g/dl καθώς το υψηλό επίπεδο αιμοσφαιρίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για θρόμβους του αίματος και θάνατο. Στα παιδιά, το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να διατηρείται μεταξύ 9,5 και

   11 g/dl.

  • Η συνήθης αρχική δόση του Abseamed για ενήλικες και παιδιά είναι 50 Διεθνείς Μονάδες (IU) ανά χιλιόγραμμο (/kg) σωματικού βάρους, χορηγούμενη τρεις φορές την εβδομάδα. Για ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναιοδιύλιση, το Abseamed μπορεί να χορηγείται δύο φορές την εβδομάδα.

  • Για ενήλικες και παιδιά, το Abseamed χορηγείται ως ένεση είτε σε μία φλέβα (ενδοφλέβια) ή σε σωλήνα που καταλήγει σε φλέβα. Όταν αυτή η πρόσβαση (μέσω φλέβας ή σωλήνα) δεν είναι άμεσα διαθέσιμη, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει ότι το Abseamed πρέπει να ενεθεί κάτω από το δέρμα (υποδόρια). Αυτό περιλαμβάνει ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοδιύλιση και ασθενείς που δεν υποβάλλονται ακόμη σε αιμοδιύλιση.

  • Ο γιατρός σας θα συστήσει τακτικές εξετάσεις αίματος προκειμένου να διαπιστώσει πώς ανταποκρίνεται η αναιμία σας και μπορεί να προσαρμόσει τη δόση, συνήθως όχι συχνότερα από κάθε τέσσερις εβδομάδες. Μια αύξηση της αιμοσφαιρίνης άνω των 2 g/dl σε μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων πρέπει να αποφεύγεται.

  • Όταν η αναιμία σας διορθωθεί, ο γιατρός σας θα συνεχίσει να ελέγχει το αίμα σας τακτικά. H δόση σας και η συχνότητα χορήγησης του Abseamed μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω προκειμένου να διατηρηθεί η ανταπόκρισή σας στη θεραπεία. Ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει τη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για να ελέγξει τα συμπτώματα της αναιμίας σας.

  • Εάν δεν ανταποκρίνεστε επαρκώς στο Abseamed, ο γιατρός σας θα ελέγξει τη δόση σας και θα σας ενημερώσει εάν χρειάζεται να αλλάξετε τις δόσεις του Abseamed.

  • Εάν βρίσκεστε υπό ένα πιο εκτεταμένο δοσολογικό μεσοδιάστημα (μεγαλύτερο από μία φορά την εβδομάδα) του Abseamed, μπορεί να μη διατηρήσετε επαρκή επίπεδα αιμοσφαιρίνης και μπορεί να χρειαστείτε αύξηση της δόσης ή της συχνότητας χορήγησης του Abseamed.

  • Μπορεί να σας χορηγηθούν συμπληρώματα σιδήρου πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Abseamed για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του.

  • Εάν υποβάλλεστε σε αιμοδιύλιση όταν αρχίζετε τη θεραπεία με Abseamed, η αγωγή της αιμοδιύλισής σας μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή. Αυτό θα το αποφασίσει ο γιατρός σας.

   Ενήλικες που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία


  • Ο γιατρός σας μπορεί να ξεκινήσει θεραπεία με Abseamed εάν η αιμοσφαιρίνη σας είναι

   10 g/dl ή λιγότερο.

  • Ο γιατρός σας θα διατηρήσει το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης σας μεταξύ 10 και 12 g/dl, καθώς το υψηλό επίπεδο αιμοσφαιρίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για θρόμβους του αίματος και θάνατο.

  • Η αρχική δόση είναι είτε 150 IU ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους, τρεις φορές την εβδομάδα, είτε 450 IU ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους μία φορά την εβδομάδα.

  • Το Abseamed χορηγείται με ένεση κάτω από το δέρμα.

  • Ανάλογα με την ανταπόκριση της αναιμίας σας στη θεραπεία με Abseamed, ο γιατρός σας θα ζητήσει εξετάσεις αίματος και μπορεί να προσαρμόσει τη δόση.

  • Μπορεί να σας χορηγηθούν συμπληρώματα σιδήρου πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Abseamed, ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματική.

  • Συνήθως, θα συνεχίσετε τη θεραπεία με Abseamed για ένα μήνα μετά από το τέλος της χημειοθεραπείας.


   Eνήλικες που δίνουν το δικό τους αίμα


  • Η συνήθης δόση είναι 600 IU ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους δύο φορές την εβδομάδα.

  • Το Abseamed χορηγείται με ένεση μέσα σε μια φλέβα αμέσως μετά από την προκατάθεση του αίματός σας για 3 εβδομάδες πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

  • Μπορεί να σας χορηγηθούν συμπληρώματα σιδήρου πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Abseamed, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική.


   Ενήλικες προγραμματισμένοι για μείζονα ορθοπεδικά χειρουργεία


  • Η συνιστώμενη δόση είναι 600 IU ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους μία φορά την εβδομάδα.

  • Το Abseamed χορηγείται με ένεση κάτω από το δέρμα κάθε εβδομάδα για τρεις εβδομάδες πριν το χειρουργείο και την ημέρα της επέμβασης.

  • Εάν υπάρξει ιατρική ανάγκη για μείωση του χρόνου πριν την επέμβασή σας, θα σας χορηγηθεί ημερήσια δόση των 300 IU/kg έως και δέκα ημέρες πριν το χειρουργείο, την ημέρα του χειρουργείου και για τέσσερις ημέρες αμέσως μετά.

  • Αν οι εξετάσεις αίματος δείξουν ότι η αιμοσφαιρίνη σας είναι πολύ υψηλή πριν την επέμβαση, η θεραπεία θα διακοπεί.

  • Μπορεί να σας χορηγηθούν συμπληρώματα σιδήρου πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Abseamed, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική.


   Ενήλικες με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο


  • Ο γιατρός σας μπορεί να ξεκινήσει θεραπεία με Abseamed εάν η αιμοσφαιρίνη σας είναι

   10 g/dl ή λιγότερο. Σκοπός της θεραπείας είναι η διατήρηση του επιπέδου της αιμοσφαιρίνης σας μεταξύ 10 και 12 g/dl, καθώς το υψηλότερο επίπεδο αιμοσφαιρίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για θρόμβους του αίματος και θάνατο.

  • Το Abseamed χορηγείται με ένεση κάτω από το δέρμα.

  • Η αρχική δόση είναι 450 IU ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους μία φορά την εβδομάδα.

  • Ανάλογα με την ανταπόκριση της αναιμίας σας στη θεραπεία με Abseamed, ο γιατρός σας θα ζητήσει εξετάσεις αίματος και μπορεί να προσαρμόσει τη δόση.


   Οδηγίες για τον τρόπο ένεσης του Abseamed από τον ίδιο τον ασθενή


   Κατά την έναρξη της θεραπείας, το Abseamed συνήθως ενίεται από ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό. Αργότερα, ο γιατρός σας μπορεί να προτείνει εσείς ή το άτομο που σας φροντίζει να μάθετε να ενίετε το Abseamed κάτω από το δέρμα (υποδορίως) εσείς οι ίδιοι.

  • Μην επιχειρείτε να κάνετε μόνος/η σας την ένεση εκτός αν έχετε εκπαιδευτεί για αυτό από τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας.

  • Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το Abseamed αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του νοσοκόμου σας.

  • Βεβαιωθείτε ότι ενίετε μόνο την ποσότητα του υγρού που σας συνέστησε ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας.

  • Να χρησιμοποιείτε το Abseamed μόνο όταν έχει φυλαχθεί σωστά – βλ. παράγραφο 5, Πώς να φυλάσσεται το Abseamed.

  • Πριν τη χρήση, αφήστε τη σύριγγα του Abseamed μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτό χρειάζεται συνήθως 15 με 30 λεπτά. Να χρησιμοποιείτε τη σύριγγα εντός 3 ημερών από την απομάκρυνσή της από το ψυγείο.


   Να παίρνετε μόνο μία δόση Abseamed από κάθε σύριγγα.


   Εάν το Abseamed ενίεται κάτω από το δέρμα (υποδορίως), η ποσότητα που θα ενεθεί δεν είναι κανονικά περισσότερη από ένα μιλιλίτρο (1 ml) σε μία μεμονωμένη ένεση.


   Το Abseamed χορηγείται μόνο του και δεν αναμιγνύεται με άλλα υγρά για να ενεθεί.


   Μην ανακινείτε τις σύριγγες Abseamed. Η παρατεταμένη έντονη ανακίνηση μπορεί να βλάψει το προϊόν. Εάν το προϊόν έχει ανακινηθεί έντονα, μην το χρησιμοποιήσετε.


   Οι οδηγίες για το πώς θα κάνετε ένεση στον εαυτό σας με το Abseamed βρίσκονται στο τέλος αυτού του φύλλου οδηγιών χρήσης.


   Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Abseamed από την κανονική


   Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή τον νοσοκόμο σας στην περίπτωση που νομίζετε πως η ποσότητα του Abseamed που σας έχει ενεθεί είναι μεγαλύτερη από την κανονική. Ανεπιθύμητες ενέργειες από υπερβολική δόση Abseamed δεν είναι πιθανές.


   Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Abseamed


   Πραγματοποιήστε την επόμενη ένεση μόλις το θυμηθείτε. Εάν είστε εντός μίας ημέρας για την επόμενη ένεση, παραλείψτε αυτήν που ξεχάσατε και συνεχίστε με το κανονικό πρόγραμμα σας. Μη διπλασιάζετε τις ενέσεις προκειμένου να αναπληρώσετε μια δόση που ξεχάσατε.


   Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή την νοσηλεύτριά σας εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατίθενται σε αυτόν τον κατάλογο.


  Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

  Αυτές μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα.

  • Διάρροια

  • Ναυτία

  • Έμετος

  • Πυρετός

  • Συμφόρηση του αναπνευστικού συστήματος, όπως βουλωμένη μύτη και πονόλαιμος, έχει αναφερθεί σε ασθενείς με νεφρική νόσο οι οποίοι δεν υποβάλλονται ακόμη σε αιμοδιύλιση.


   Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

   Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα.


  • Αυξημένη πίεση του αίματος. Πονοκέφαλοι, ιδιαίτερα αιφνίδιοι, διαξιφιστικοί που προσομοιάζουν με ημικρανία, αίσθημα σύγχυσης ή κρίσεις μπορεί να αποτελούν σημεία ξαφνικής αύξησης της πίεσης του αίματος. Αυτό απαιτεί επείγουσα θεραπεία. Η αυξημένη πίεση του αίματος μπορεί να απαιτεί θεραπεία με φάρμακα (ή προσαρμογή της δοσολογίας των φαρμάκων που λαμβάνετε ήδη για υψηλή πίεση του αίματος).

  • Θρομβώσεις (συμπεριλαμβανομένης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και εμβολής) οι οποίες μπορεί να απαιτούν επείγουσα θεραπεία. Μπορεί να έχετε θωρακικό πόνο, δύσπνοια και οδυνηρό πρήξιμο και ερυθρότητα, συνήθως στο πόδι ως συμπτώματα.

  • Βήχας.

  • Δερματικά εξανθήματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε αλλεργική αντίδραση.

  • Πόνος των οστών ή των μυών.

  • Συμπτώματα που προσομοιάζουν με γρίπη, όπως πονοκέφαλος, πόνος στις αρθρώσεις, αίσθημα αδυναμίας, ρίγη, κόπωση και ζάλη. Αυτά μπορεί να είναι συχνότερα κατά την έναρξη της θεραπείας. Εάν παρουσιάσετε αυτά τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ένεσης στη φλέβα, μια βραδύτερη χορήγηση της ένεσης μπορεί να βοηθήσει στο να αποφευχθούν τα συμπτώματα αυτά στο μέλλον.

  • Ερυθρότητα, κάψιμο και πόνος στο σημείο της ένεσης.

  • Πρήξιμο των αστραγάλων, των άκρων ποδιών ή των δακτύλων των χεριών.

  • Πόνος στον βραχίονα ή στο πόδι.


   Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

   Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα.


  • Υψηλά επίπεδα καλίου στο αίμα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό (αυτή είναι μια πολύ συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοδιύλιση).

  • Κρίσεις.

  • Συμφόρηση της μύτης ή των αεραγωγών.

  • Αλλεργική αντίδραση.

  • Κνίδωση.


   Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες

   Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα.


  • Συμπτώματα αμιγούς απλασίας της ερυθράς σειράς (PRCA)


   Αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς σημαίνει ότι ο μυελός των οστών δεν παράγει αρκετά ερυθροκύτταρα. Η αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς προκαλεί ξαφνική και σοβαρή αναιμία. Τα συμπτώματα είναι:

  • ασυνήθιστη κόπωση,

  • αίσθημα ζάλης,

  • δύσπνοια.


   Η αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς αναφέρθηκε πολύ σπάνια κυρίως σε ασθενείς με νεφρική νόσο μετά από μήνες έως χρόνια θεραπείας με epoetin alfa και άλλα προϊόντα που διεγείρουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων.


  • Μπορεί να σημειωθεί αύξηση στα επίπεδα των αιμοπεταλίων στο αίμα (θρομβοκύτταρα), τα οποία φυσιολογικά εμπλέκονται στη δημιουργία θρόμβων αίματος, ιδιαίτερα στην αρχή της θεραπείας. Αυτό θα το ελέγξει ο γιατρός σας.

  • Βαριά αλλεργική αντίδραση που μπορεί να περιλαμβάνει:

   • πρησμένο πρόσωπο, χείλη, στόμα, γλώσσα ή λαιμό,

   • δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή,

   • κνησμώδες εξάνθημα (κνίδωση).


  • Πρόβλημα με το αίμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει πόνο, σκούρα ούρα ή αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στο φως του ήλιου (πορφυρία).


   Εάν υποβάλλεστε σε αιμοδιύλιση:


  • Μπορεί να δημιουργηθούν θρόμβοι αίματος (θρόμβωση) στην αναστόμωση της αιμοδιύλισης.

   Αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί εάν έχετε χαμηλή πίεση του αίματος ή αν υπάρχουν επιπλοκές στο αρτηριοφλεβικό συρίγγιό σας.


  • Θρόμβοι αίματος μπορεί επίσης να δημιουργηθούν στο σύστημα αιμοδιύλισής σας. Ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να αυξήσει τη δόση ηπαρίνης σας κατά τη διάρκεια της αιμοδιύλισης.


   Κατά τη θεραπεία με εποετίνες έχουν αναφερθεί σοβαρά δερματικά εξανθήματα, μεταξύ των οποίων σύνδρομο Stevens-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση. Τα εξανθήματα αυτά μπορεί να εμφανιστούν ως κοκκινωπά σημάδια που μοιάζουν με πολυκυκλικούς στόχους ή κυκλικές πλάκες στην περιοχή του κορμού, συχνά με φλύκταινες στο κέντρο, αποφολίδωση του δέρματος, έλκη στο στόμα, στον φάρυγγα, στη μύτη, στα γεννητικά όργανα και στους οφθαλμούς, τα οποία μπορεί να εκδηλώνονται μετά από πυρετό και γριπώδη συμπτώματα. Εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα σταματήστε τη χρήση του Abseamed και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Βλέπε επίσης παράγραφο 2.


   Ενημερώστε τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας αμέσως εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες, ή εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες ενόσω λαμβάνετε θεραπεία με το Abseamed.


   Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας.


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών


   image

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά

   με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πώς να φυλάσσετε το Abseamed


  • Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

  • Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση και στο κουτί μετά την "EXP" (λήξη).

  • Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε ψυγείο (2°C-8°C).

  • Μπορείτε να βγάλετε το Abseamed έξω από το ψυγείο και να το φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου (έως 25°C) για χρονικό διάστημα μέχρι 3 ημερών. Από τη στιγμή που μία σύριγγα

   έχει βγει από το ψυγείο και η θερμοκρασία της έχει φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου (έως 25°C) πρέπει είτε να χρησιμοποιηθεί εντός 3 ημερών είτε να απορριφθεί.

   • Μην καταψύχετε ή ανακινείτε.

   • Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.


    Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε

   • περίπτωση που γνωρίζετε ή πιστεύετε ότι μπορεί να έχει κατά λάθος καταψυχθεί, ή

   • περίπτωση βλάβης του ψυγείου.

   • περίπτωση που το υγρό έχει χρωματιστεί ή εάν μπορείτε να δείτε σωματίδια να επιπλέουν μέσα σε αυτό,

   • περίπτωση που η σφράγιση έχει παραβιαστεί,


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Abseamed


Εμφάνιση του Abseamed και περιεχόμενο της συσκευασίας


Το Abseamed παρουσιάζεται ως ένα διαυγές, άχρωμο ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Οι σύριγγες είναι σφραγισμένες μέσα σε μία κυψέλη.


Μορφή

Αντίστοιχες μορφές σε

ποσότητα/όγκο για κάθε

περιεκτικότητα

Ποσότητα

epoetin alfa

Προγεμισμένες σύριγγες*

2.000 IU/ml:


8,4 μικρογραμμάρια

1.000 IU/0,5 ml

2.000 IU/1 ml

16,8 μικρογραμμάρια


10.000 IU/ml:

3.000 IU/0,3 ml

25,2 μικρογραμμάρια

4.000 IU/0,4 ml

33,6 μικρογραμμάρια

5.000 IU/0,5 ml

42,0 μικρογραμμάρια

6.000 IU/0,6 ml

50,4 μικρογραμμάρια

7.000 IU/0,7 ml

58,8 μικρογραμμάρια

8.000 IU/0,8 ml

67,2 μικρογραμμάρια

9.000 IU/0,9 ml

75,6 μικρογραμμάρια

10.000 IU/1 ml

84,0 μικρογραμμάρια


40.000 IU/ml:

20.000 IU/0,5 ml

168,0 μικρογραμμάρια

30.000 IU/0,75 ml

252,0 μικρογραμμάρια

40.000 IU/1 ml

336,0 μικρογραμμάρια*Μέγεθος συσκευασίας 1, 4 ή 6 προγεμισμένης(-ων) σύριγγας(συρίγγων) με ή χωρίς προστατευτικό κάλυμμα βελόνης.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας


Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn

Γερμανία


Παραγωγός


Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

A-6336 Langkampfen

Αυστρία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΜΜ/ΕΕΕΕ}.


image

.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οδηγίες για το πώς θα κάνετε την ένεση στον εαυτό σας (για ασθενείς με συμπτωματική αναιμία που προκαλείται από νεφρική νόσο, για ενήλικες ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ενήλικες ασθενείς που είναι προγραμματισμένοι για ορθοπεδικά χειρουργεία ή ενήλικες ασθενείς

με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα μόνο)


Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε μόνοι σας την ένεση του Abseamed. Είναι σημαντικό να μην επιχειρήσετε να κάνετε ένεση μόνοι σας παρά μόνο εάν έχετε ειδικά εκπαιδευτεί από το γιατρό ή τη νοσηλεύτριά σας. Το Abseamed διατίθεται με ή χωρίς προστατευτικό κάλυμμα βελόνης και ο γιατρός ή η νοσηλεύτριά σας θα σας δείξει πώς να το χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη χορήγηση της ένεσης ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλείσθε να ζητήσετε τη βοήθεια του γιατρού ή της νοσηλεύτριάς σας.


 1. Πλύνετε τα χέρια σας.

 2. Αφαιρέστε μία σύριγγα από τη συσκευασία και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη βελόνη. Οι σύριγγες φέρουν ανάγλυφους διαβαθμισμένους δακτυλίους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μερική χρήση εάν απαιτείται. Κάθε διαβαθμισμένος δακτύλιος αντιστοιχεί σε όγκο 0,1 ml. Εάν απαιτείται μερική χρήση της σύριγγας, αφαιρέστε το περίσσιο διάλυμα πριν την

  ένεση.

 3. Καθαρίστε το δέρμα στην περιοχή της ένεσης, σκουπίζοντας την με οινόπνευμα.

 4. Σχηματίστε μία πτυχή στο δέρμα πιέζοντας το δέρμα μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη.

 5. Εισάγετε τη βελόνη μέσα στην πτυχή του δέρματος με μία γρήγορη, σταθερή κίνηση. Κάνετε την ένεση του διαλύματος Abseamed όπως σας έχει υποδείξει ο γιατρός σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Προγεμισμένη σύριγγα χωρίς προστατευτικό κάλυμμα βελόνης


  image

 6. Ωθήστε το έμβολο αργά και σταθερά εξακολουθώντας να κρατάτε το δέρμα σας.

 7. Αφού ενέσετε το υγρό, αφαιρέστε τη βελόνη και ελευθερώστε το δέρμα σας. Ασκήστε πίεση πάνω στο σημείο της ένεσης με ένα στεγνό, στείρο βαμβάκι.

 8. Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα πρέπει να

απορριφθεί. Χρησιμοποιήστε κάθε σύριγγα μόνο για μία ένεση.

Προγεμισμένη σύριγγα με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης


image

 1. Ενώ κρατάτε το δέρμα σας, ωθήστε το έμβολο αργά και σταθερά μέχρι να χορηγηθεί όλη η δόση και να μην μπορεί το έμβολο να πιεστεί περαιτέρω. Δεν πρέπει να χαλαρώσετε την πίεση που ασκείτε στο έμβολο!

 2. Αφού ενέσετε το υγρό, αφαιρέστε τη βελόνη ενώ διατηρείτε την πίεση στο έμβολο και μετά ελευθερώστε το δέρμα σας. Ασκήστε πίεση πάνω

  στο σημείο της ένεσης με ένα στεγνό, στείρο βαμβάκι.

 3. Αφήστε το έμβολο. Το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνης θα μετακινηθεί γρήγορα για να καλύψει τη βελόνη.

 4. Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί. Χρησιμοποιήστε κάθε σύριγγα μόνο για μία ένεση.