Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

RIFACOL
rifaximin

ΤΙΜΈς

RIFACOL F.C.TAB 200MG/TAB BTX12(BLISTER)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 4,95 €
Λιανεμποριο: 6,82 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη RIFACOL® 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Rifaximin

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.Εμφάνιση του RIFACOL και περιεχόμενο της συσκευασίας


Κουτί που περιέχει 12, 24 ή 30 δισκία σε blisters. Mπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.- Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210 8009111


Παρασκευαστής

ALFA WASSERMANN S.p.A. – Iταλία

Συσκευαστής:

image

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. – Εργοστάσιο Β’ – Παλλήνη Αττικής


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις