Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Abrobion

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Abrobion

15 mg/5 ml & 30 mg/5 ml Σιρόπι Υδροχλωρική αμβροξόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.


- Τα άλλα συστατικά είναι: Hydroxyethylcellulose, Sorbitol solution 70% (Ε-420), Glycerol solution 85%, Benzoic acid, Saccharin sodium, Cherry flavour, Μenthol, Propylene glycol, Water purified


Σιρόπι 30 mg/5ml:

image

- Η δραστική ουσία είναι υδροχλωρική αμβροξόλη. Τα 5 ml περιέχουν 30 mg υδροχλωρικής αμβροξόλης

- Τα άλλα συστατικά είναι: Hydroxyethylcellulose, Sorbitol solution 70% (Ε-420), Glycerol solution 85%, Benzoic acid, Saccharin sodium, Cherry flavour, Μenthol, Propylene glycol, Water purified


Εμφάνιση του Abrobion και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Abrobion Σιρόπι 15 mg/ 5ml διατίθεται σε χάρτινο κουτί που περιέχει σκουρόχρωμη γυάλινη φιάλη όγκου 125 ml με πλαστικό πώμα ασφαλείας και δοσιμετρικό κουταλάκι.

Το Abrobion Σιρόπι 30 mg/ 5ml διατίθεται σε χάρτινο κουτί που περιέχει σκουρόχρωμη

γυάλινη φιάλη όγκου 125 ή 200 ml με πλαστικό πώμα ασφαλείας και δοσιμετρικό κουταλάκι.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι περιεκτικότητες ή/και οι συσκευασίες.


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

image

HELP A.Β.Ε.Ε.

Βαλαωρίτου 10,

144 52 Μεταμόρφωση Αττικής,

Τηλ: 210 281 5353


Αποκλειστική διάθεση OSFE LogisCoop SA Αιγαίου 35,

194 00 Κορωπί,

Τηλ: 210 6029005


Παραγωγός

image

HELP A.Β.Ε.Ε.

Βαλαωρίτου 10,

144 52 Μεταμόρφωση Αττικής,

Τηλ: 210 281 5353


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}