Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Eselan
omeprazole

ΤΙΜΈς

ESELAN GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (σε πλαστικό φιαλίδιο)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,75 €
Λιανεμποριο: 3,79 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ESELAN PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx1 VIAL

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,33 €
Λιανεμποριο: 4,60 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ESELAN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1VIAL+1AMP SOLVENTx10ML SOLVENTx10ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,33 €
Λιανεμποριο: 4,60 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ESELAN GR.CAP 20MG/CAP ΒΤx28 (σε πλαστικό φιαλίδιο)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,03 €
Λιανεμποριο: 8,31 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ESELAN GR.CAP 20MG/CAP BTx30 (σε πλαστικό φιαλίδιο)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,46 €
Λιανεμποριο: 8,91 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ESELAN GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (σε πλαστικό φιαλίδιο) (σε πλαστικό φιαλίδιο)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 10,62 €
Λιανεμποριο: 14,62 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ESELAN GR.CAP 40MG/CAP BTx30 (σε πλαστικό φιαλίδιο)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 11,38 €
Λιανεμποριο: 15,69 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ESELAN PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx5 VIALS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 14,12 €
Λιανεμποριο: 19,45 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Eselan 20 mg, σκληρά γαστροανθεκτικά καψάκια Eselan 40 mg, σκληρά γαστροανθεκτικά καψάκια Ομεπραζόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

20mg: υπρομελλόζη, όξινο διυδρικό φωσφορικό δινάτριο, νάτριο λαουρυλοθειικό, χαμηλής υποκατάστασης υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, σακχαρόζης σφαιρίδια, διοξείδιο του τιτανίου E171, ανθρακικό μαγνήσιο, τάλκης, μεθακρυλικού οξέος συμπολυμερές (eudragit L-100-55), πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, πολυσορβικό 80, σφαιρίδια υδροξειδίου του νατρίου, καθαρό νερό. Κενό καψάκιο: ζελατίνη, κινολίνη κίτρινη E104, μπλε χρωστική V E131, διοξείδιο του τιτανίου E171, οξείδιο του σιδήρου κίτρινο E172.

40mg: υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, όξινο διυδρικό φωσφορικό δινάτριο, νάτριο λαουρυλοθειικό, χαμηλής υποκατάστασης υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, σακχαρόζης σφαιρίδια, διοξείδιο τιτανίου E171, ανθρακικό μαγνήσιο, τάλκης, μεθακρυλικού οξέος συμπολυμερές (eudragit L-100-55), πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, πολυσορβικό 80, σφαιρίδια υδροξειδίου του νατρίου, καθαρό νερό.

Κενό καψάκιο: μπλε χρωστική V E131, κινολίνη κίτρινη E104, διοξείδιο του τιτανίου E171, οξείδιο του σιδήρου κίτρινο E172, ζελατίνη.


Εμφάνιση του Eselan και περιεχόμενο της συσκευασίας


20 mg:

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Περικλέους 53-57,

153 44 Γέρακας

Τηλ: 210 6831632

Fax: 210 6836540


Παραγωγός

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Σχηματάρι Βοιωτίας Τηλ.: 22620 58391


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.