Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Sitagliptin/Bennett
sitagliptin1

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Sitagliptin/Bennett 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

σιταγλιπτίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας


Αδιαφανή blister (PVC/PE/PVDC και αλουμίνιο). Συσκευασίες των 28 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Bennett Φαρμακευτική Α.Ε. Αγ. Κυριακής 20,

14561, Κηφισιά Ελλάδα


Παρασκευαστής

SAG Manufacturing S.L.U.

Ctra. N-I, Km 36,

San Agustin de Guadalix, 28750 Madrid,

Ισπανία


Galenicum Health, S.L.

Avda. Cornellá 144, 7º-1ª, Edificio Lekla, Esplugues de Llobregat,

08950 Barcelona, Ισαπνία