Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

AirBuFo Forspiro


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


AirBuFo Forspiro, 160 μικρογραμμάρια/4,5 μικρογραμμάρια/εισπνοή, κόνις για εισπνοή σε δόσεις

βουδεσονίδη/διυδρική φουμαρική φορμοτερόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του AirBuFo Forspiro και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το AirBuFo Forspiro είναι μια πλαστική συσκευή εισπνοών κόκκινου/λευκού χρώματος που περιέχει το φάρμακό σας. Κάθε συσκευή εισπνοών περιέχει μια κυψέλη από OPA/Al/PVC-Al με 60 προκαθορισμένες δόσεις κόνεως για εισπνοή. Η κόνις για εισπνοή είναι λευκή έως υπόλευκη ή ελαφρώς κίτρινη, χωρίς συσσωματώματα.


Το AirBuFo Forspiro διατίθεται σε μεγέθη συσκευασίας των 1, 2, 3, 4 ή 6 συσκευών εισπνοών, καθεμία με 60 δόσεις.


Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

SI-1000 Ljubljana Σλοβενία


Παρασκευαστής

AEROPHARM GmbH

François-Mitterrand-Allee 1

07407 Rudolstadt Γερμανία


LEK Pharmaceuticals d.d Verovškova ulica 57.

1526 Ljubljana Σλοβενία


Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1

Barleben, Sachsen-Anhalt 39179 Γερμανία


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Αυστρία AirBuFo Forspiro 160 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm - einzeldosiertes Pulver zur Inhalation

Βουλγαρία ЕрБуФо Форспиро 160 микрограма + 4,5 микрограма/доза прах за инхалация, предварително дозиран

AirBuFo® Forspiro® 160 micrograms + 4.5 micrograms/dose powder for inhalation, pre-dosed

Γερμανία Airbufo Forspiro 160 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation..

Εσθονία Airbufo Forspiro

Ελλάδα AIRBUFO® FORSPIRO

Κροατία AirBuFo Forspiro 160/4,5 mikrograma po dozi, prašak inhalata, dozirani Λιθουανία Airbufo Forspiro 160 /4,5 mikrogramų dozuoti įkvepiamieji milteliai

Λετονία Airbufo Forspiro 160 mikrogrami/4,5 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts Ολλανδία AirBuFo Forspiro 160/4,5 microgram/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld

Ουγγαρία AirBuFo Forspiro 4,5 mikrogramm/160 mikrogramm/belégzésenként adagolt inhalációs por

Πολωνία Airbufo Forspiro

Ρουμανία Airbufo Forspiro 160 micrograme/4,5 micrograme pulbere de inhalat Unidoză Σουηδία Bofunir 160 mikrog/4,5 mikrog/dos, inhalationspulver, avdelad dos

Σλοβενία Airbufo Forspiro 160 mikrogramov/4,5 mikrograma na odmerek prašek za inhaliranje, odmerjeni

Σλοβακία Airbufo Forspiro 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov/dávka Τσεχία Airbufo Forspiro


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις