Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

CLARITHROCIN
clarithromycin

ΤΙΜΈς

CLARITHROCIN F.C.TAB 500MG/TAB BTx21(BLIST3x7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 8,09 €
Λιανεμποριο: 11,14 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


CLARITHROCIN επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 500mg (κλαριθρομυκίνη)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών ι:

 1. Tι είναι το Clarithrocin και ποια είναι η χρήση του;

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Clarithrocin

 3. Πώς να πάρετε το Clarithrocin

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσεται το Clarithrocin

 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CLARITHROCIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ;


  Αντιβιοτικό φάρμακο της κατηγορίας των μακρολιδών.

  Το Clarithrocin ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιμώξεων που οφείλονται σε ευαίσθητους σε αυτό μικροοργανισμούς. Τέτοιες λοιμώξεις είναι:


  • Λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ. βρογχίτιδα, πνευμονία)

  • Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (πχ φαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα)

  • Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων (πχ θυλακίτιδα, κυτταρίτιδα, ερυσίπελας)

  • Συμπληρωματική θεραπεία (σε συνδυασμό με άλλα αντιφυματικά φάρμακα) για τη θεραπεία γενικευμένων ή εντοπισμένων λοιμώξεων οφειλόμενων σε άτυπα μυκοβακτήριδια (π.χ. Mycobacterium avium ή Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum και Mycobacterium kansasii)

  -Εκρίζωση του Helicobacter pylori για την αντιμετώπιση του έλκους του δωδεκαδαχτύλου και πρόληψη των υποτροπών του, εφόσον χορηγείται σε συνδυασμό με αναστολείς γαστρικής έκκρισης.

  -Οδοντογενείς λοιμώξεις, ως φάρμακο δεύτερης επιλογής.


 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CLARITHROCIN Μην πάρετε το Clarithrocin:

  -σε περίπτωση αλλεργίας στη κλαριθρομυκίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

  • -μαζί με φάρμακα που περιέχουν αστεμιζόλη, σιζαπρίδη, πιμοζίδηκαι τερφεναδίνη εάν έχετε ιστορικό παράτασης του διαστήματος QT ή κοιλιακής καρδιακής αρρυθμίας, συμπεριλαμβανομένης της torsades de pointes.

  • μαζί με αναστολείς της αναγωγάσης του HMG-CoA (στατίνες) που μεταβολίζονται εκτενώς μέσω του CYP3A4 (λοβαστατίνη ή σιμβαστατίνη), λόγω του αυξημένου κινδύνου μυοπάθειας, συμπεριλαμβανομένης της ραβδομυόλυσης.

  • σε περίπτωση υποκαλιαιμίας (κίνδυνος παράτασης του διαστήματος QT).

  • εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια σε συνδυασμό με νεφρική δυσλειτουργία.

  • μαζί με τις δραστικές ουσίες ticagrelor και ranolazine

  • μαζί με τη δραστική ουσία κολχικίνη


  Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

  Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Clarithrocin


  Προσέξτε ιδιαίτερα με το CLARITHROCIN:

  -Σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας

  -Σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή θηλασμού

  • Σε περίπτωση ηπατικής νόσου

  • Εάν νιώθετε ζαλάδες κατά τη θεραπεία με Clarithrocin, χρειάζεται προσοχή γιατί μπορεί η ζάλη αυτή να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών.

  -Σε περίπτωση υποκαλιαιμίας

  -Σε περίπτωσεις επίμονης διάρροιας

  -Σε περίπτωση σοβαρής και παρατεταμένης λοίμωξης

  -

  Άλλα φαρμάκα και CLARITHROCIN:

  Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.


  Ενημερώστε το γιατρό σας, εάν λαμβάνετε κάποιο από τα φάρμακα που αναφέρονται κατωτέρω, εφόσον απαιτείται ειδική προσοχή και μπορεί να χρειασθεί τροποποίηση της δοσολογίας των φαρμάκων αυτών κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κλαριθρομυκίνη

  • κολχικίνη

  • τριαζολοβενζοδιαζεπίνες, όπως τριαζολάμη και μιδαζολάμη

  • αμινογλυκοσίδες

  • από στόματος υπογλυκαιμικούς παράγοντες / Ινσουλίνη, όπως νατεγλινίδη και ρεπαγλινίδη

  • από στόματος αντιπηκτικά, όπως βαρφαρίνη

  • άλλα μακρολιδικά αντιβιοτικά καθώς και λινκομυκίνη και κλινδαμυκίνη

  • αναστολείς της αναγωγάσης του HMG-CoA (στατίνες), όπως λοβαστατίνη ή σιμβαστατίνη.


   Εάν η αγωγή με κλαριθρομυκίνη δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί, τότε η θεραπεία με λοβαστατίνη ή σιμβαστατίνη πρέπει να διακοπεί κατά τη διάρκεια της αγωγής. Σε περιπτώσεις όπου η ταυτόχρονη χρήση κλαριθρομυκίνης με στατίνες δεν μπορεί να αποφευχθεί, συνιστάται να συνταγογραφείται η ελάχιστη εγκεκριμένη δόση της στατίνης. Μπορεί επίσης να εξεταστεί η χρήση μιας στατίνης που δεν εξαρτάται από το μεταβολισμό μέσω του CYP3A (π.χ. φλουβαστατίνη).

   Η χρήση των ακόλουθων φαρμάκων αντενδείκνυται αυστηρά λόγω της πιθανότητας για σοβαρές αλληλεπιδράσεις:

  • σιζαπρίδη, πιμοζίδη, αστεμιζόλη και τερφεναδίνη

  • εργοταμίνη/διυδροεργοταμίνη


   Επιδράσεις άλλων φαρμακευτικών προϊόντων στην κλαριθρομυκίνη

  • Φάρμακα που είναι επαγωγείς του CYP3A (π.χ. ριφαμπικίνη, φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη, St John’s wort)

   Τα ακόλουθα φάρμακα είναι γνωστά ή ύποπτα ότι επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις της κλαριθρομυκίνης στο πλάσμα:

  • Efavirenz, nevirapine, rifampicin, rifabutin και rifapentine

  • Etravirine

  • Fluconazole

  • Ριτοναβίρη


   Εάν πάσχετε από μειωμένη νεφρική λειτουργία και λαμβάνετε παράλληλα θεραπεία με ριτοναβίρη και κλαριθρομυκίνη ενημερώστε το γιατρό σας γιατί μπορεί να χρειασθεί αναπροσαρμογή της δοσολογίας της κλαριθρομυκίνης.


   Επίδραση της κλαριθρομυκίνης με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα:

  • Αλληλεπιδράσεις σχετιζόμενες με το CYP3A: τα ακόλουθα φάρμακα ή κατηγορίες φαρμάκων είναι γνωστά ή ύποπτα μεταβολισμού από το ίδιο ισοένζυμο CYP3A: αλπραζολάμη, αστεμιζόλη, καρβαμαζεπίνη, σιλοσταζόλη, σιζαπρίδη, κυκλοσπορίνη, δισοπυραμίδη, παράγωγα εργοταμίνης, μεθυλπρεδνιζολόνη, λοβαστατίνη, σιμβαστατίνη, σιρόλιμους, μιδαζολάμη, ομεπραζόλη, από του στόματος αντιπηκτικά (π.χ. βαρφαρίνη), πιμοζίδη, κινιδίνη, ριφαμπουτίνη, σιλδεναφίλη, τακρόλιμους, τερφεναδίνη, τριαζολάμη και βινβλαστίνη. Φάρμακα που αλληλεπιδρούν με παρόμοιους μηχανισμούς μέσω άλλων ισοενζύμων του κυτοχρώματος Ρ450 περιλαμβάνουν τη φαινυτοΐνη, θεοφυλλίνη και βαλπροάτη.

  • αντιαρρυθμικά

  • ομεπραζόλη

  • sildenafil, tadalafil, και vardenafil

  • θεοφυλλίνη, καρβαμαζεπίνη

  • tolterodine

  • triazolobenzodiazepines (π.χ. alprazolam, midazolam, triazolam)

  • αμινογλυκοσίδες

  • κολχικίνη

  • διγοξίνη

  • ζιδοβουδίνη

  • φαινυτοΐνη και βαλπροάτη

  • atazanavir

  • αναστολείς διαύλων ασβεστίου, που μεταβολίζονται από το CYP3A4 (π.χ. βεραπαμίλη, αμλοδιπίνη, διλτιαζέμη)

  • itraconazole

  • saquinavir


  Στους ενήλικες, σε περίπτωση που λαμβάνετε συγχρόνως με την κλαριθρομυκίνη , φάρμακο που περιέχει ζιδοβουδίνη, θα πρέπει τα δύο αυτά φάρμακα να λαμβάνονται σε διαφορετικές ώρες.


  Το CLARITHROCIN με τροφές και ποτά

  Το Clarithrocin λαμβάνεται ανεξάρτητα από την τροφή.


  Κύηση , θηλασμός και γονιμότητα

  Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

  Δεν συνιστάται η χρήση της κλαριθρομυκίνης κατά τη διάρκεια της κύησης χωρίς προσεκτική εκτίμηση του οφέλους έναντι των κινδύνων. Η ασφάλεια της κλαριθρομυκίνης κατά τον θηλασμό των νεογνών δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η κλαριθρομυκίνη εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα.

  Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

  Οδήγηση και χειρισμός μηχανών :

  Εάν νιώθετε ζαλάδες κατά τη θεραπεία με Clarithrocin, χρειάζεται προσοχή γιατί μπορεί η ζάλη αυτή να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών.


 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CLARITHROCIN


  Πάντοτε να παίρνετε το Clarithrocin αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Όλες οι λοιμώξεις στις οποίες ενδείκνυται η κλαριθρομυκίνη, εκτός αυτών που αναφέρονται στη συνέχεια

  Η συνήθης συνιστώμενη δόση του Clarithrocin είναι 250mg (1 δισκίο των 250mg) δύο φορές την ημέρα. Σε βαρύτερες λοιμώξεις η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί σε 500mg δύο φορές την ημέρα. Η συνήθης διάρκεια της θεραπείας είναι 6 έως 14 ημέρες. Οι δόσεις λαμβάνονται πρωί και βράδυ.


  Αν υποφέρετε από νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης κάτω των 30 ml/min), η δοσολογία του Clarithrocin μειώνεται στο ήμισυ δηλ. 250mg μια φορά την ημέρα ή 250 mg δύο φορές την ημέρα σε βαρύτερες λοιμώξεις και η θεραπεία δεν πρέπει να παρατείνεται πέρα από 14 ημέρες.


  Οι περιεκτικότητες των δισκίων 250 και 500mg δεν χορηγούνται σε παιδιά κάτω των 12 ετών.


  Λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδιο

  Η κλαριθρομυκίνη πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα αντιμυκοβακτηριδιακά φάρμακα.

  Η συνιστώμενη δόση για τους ενήλικες με γενικευμένη ή εντοπισμένη λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο ( M. Avium, M. Intracellulare, M. Chelonae, M. Forfuitum, M.Kansasii) είναι 500mg δύο φορές την ημέρα. Η θεραπεία συνεχίζεται όσο διατηρείται η κλινική βελτίωση. Οι δόσεις λαμβάνονται πρωί και βράδυ.

  Εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού Τριπλό θεραπευτικό σχήμα

  Το Clarithrocin 500mg (1 δισκίο των 500mg) δύο φορές την ημέρα σε συνδυασμό με αμοξυκιλλίνη 1000mg δύο φορές την ημέρα και ομεπραζόλη 20mg 2 φορές την ημέρα για 7 ημέρες.

  Το Clarithrocin 500mg (1 δισκίο των 500mg) δύο φορές την ημέρα σε συνδυασμό με αμοξυκικλλίνη 1000 mg δύο φορές την ημέρα και ομεπραζόλη 40 mg ημερησίως για 7 ημέρες.


  Διπλό θεραπευτικό σχήμα

  Η συνιστώμενη δοσολογία είναι κλαριθρομυκίνη 500mg τρεις φορές την ημέρα για 14 ημέρες, σε συνδυασμό με αναστολείς της γαστρικής έκκρισης.


  Οδοντογενείς Λοιμώξεις

  250 mg δύο φορές ημερησίως για 5 ημέρες.


  Ο γιατρός σας θα επιλέξει το θεραπευτικό σχήμα που ταιριάζει στην περίπτωση σας.

  Ακόμα και αν η κατάσταση της υγείας σας έχει βελτιωθεί ή αποκατασταθεί πριν το τέλος της θεραπείας, μη διακόψετε τη χορήγηση του Clarithrocin. Συνεχίστε τη θεραπεία για όσες ημέρες σας έχει συστήσει ο γιατρός σας.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Clarithrocin από την κανονική

  Από τις αναφορές που υπάρχουν προκύπτει ότι μετά τη λήψη μεγάλης ποσότητας κλαριθρομυκίνης πρέπει να αναμένονται γαστρεντερικά συμπτώματα. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που σχετίζονται με υπερβολικές δόσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ταχεία απομάκρυνση του φαρμάκου που δεν έχει ακόμα απορροφηθεί και με υποστηρικτικά μέτρα.


  Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή με το Κέντρο Δηλητηριάσεων, τηλ 210 77 93 777.


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Clarithrocin

  Εάν ξεχάσετε μία δόση, πάρτε τη δόση που ξεχάσατε το συντομότερο δυνατόν, και μετά συνεχίστε με την κανονική σας δόση βάσει του κανονικού προγράμματος που σας έχει δώσει ο γιατρός σας.

  Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Clarithrocin μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται συχνότερα είναι: διάρροια, έμετοι, κοιλιακοί πόνοι, ναυτία, , και αλλοίωση της γεύσης.

  Αυτές οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις είναι συνήθως ήπιες σε ένταση και είναι σύμφωνες με το γνωστό προφίλ ασφάλειας των μακρολιδικών αντιβιοτικών.


  Μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου αναφέρθηκαν επίσης οι κάτωθι ανεπιθύμητες ενέργειες:


  • καντιντίαση, λοίμωξη του κόλπου, ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα, ερυσίπελας

  • λευκοπενία, ουδετεροπενία, ηωσινοφιλία, ακοκκιοκυτταραιμία, θρομβοπενία

  • υπερευαισθησία, αναφυλακτική αντίδραση, αγγειοοίδημα

  • ανορεξία, μειωμένη όρεξη

  • αϋπνία, άγχος, ψυχωσική διαταραχή, ψευδαίσθηση, συγχυτική κατάσταση, αποπροσωποποίηση, κατάθλιψη, αποπροσανατολισμός, ψευδαίσθηση, μη φυσιολογικά όνειρα, μανία

  • δυσγευσία , πονοκέφαλος, διαταραχές της γεύσης, ζάλη, υπνηλία, τρόμος, σπασμός αγευσία, ανοσμία, ποροσμία, παραισθησία, ίλιγγος, έκπτωση της ακουστικής οξύτητας, εμβοές, κώφωση

  • παρατεταμένο QT στο ηλεκτροκαρδιογραφήμα, αίσθημα παλμών, κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (torsades de pointes), κοιλιακή ταχυκαρδία

  • αιμορραγία

  • διάρροια, έμετος, δυσπεψία, ναυτία, κοιλιακό άλγος, γαστρίτιδα, στοματίτιδα, γλωσσίτιδα, διάταση της κοιλίας, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία, ερυγή, μετεωρισμός, οξεία παγκρεατίτιδα, αποχρωματισμός της γλώσσας, αποχρωματισμός των οδόντων

  • δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας μη φυσιολογικές, χολόσταση, ηπατίτιδα, αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη, ασπαρτική αμινοτρανσφεράση αυξημένη, γ-γλουταμυλτρανσφεράση αυξημένη, ηπατική ανεπάρκεια, ίκτερος χολοστατικός

  • εξάνθημα, υπεριδρωσία, κνησμός, κνίδωση, ακμή , σύνδρομο Stevens-Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, , φαρμακευτικό εξάνθημα με ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (DRESS)

  • ραβδομυόλυση, μυοπάθεια

  • νεφρική ανεπάρκεια, νεφρίτιδα διάμεση

  • αίσθημα κακουχίας, εξασθένιση, θωρακικό άλγος, ρίγη, κόπωση

  • αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη, γαλακτική αφυδρογονάση αίματος

  αυξημένη, INR αυξημένη, χρόνος προθρομβίνης παρατεταμένος, χρώμα ούρων μη φυσιολογικό


  Όταν συγχορηγείται η κλαριθρομυκίνη με ομεπραζόλη παρατηρείται μερικές φορές αναστρέψιμος αποχρωματισμός της γλώσσας και αλλοίωση της γεύσης.

  Έχουν υπάρξει αναφορές μετά την κυκλοφορία για τοξικότητα της κολχικίνης όταν συγχορηγείται με κλαριθρομυκίνη, ειδικά σε ηλικιωμένους, και/ή σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, ορισμένες από τις οποίες με θανατηφόρο έκβαση. Εάν η ταυτόχρονη χορήγηση κολχικίνης και κλαριθρομυκίνης είναι απαραίτητη, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για κλινικά συμπτώματα τοξικότητας από κολχικίνη.


  Ανεπιθύμητες ενέργειες σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς

  Οι ασθενείς με λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια που λαμβάνουν δόσεις Clarithrocin για μεγάλη διάρκεια, πρέπει να υπόκεινται σε στενή ιατρική παρακολούθηση τόσο κλινική όσο και εργαστηριακή.

  Σε περίπτωση εμφάνισης κάποιας αντίδρασης κατά τη διάρκεια της θεραπείας ενημερώστε το γιατρό σας.


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ CLARITHROCIN

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.


Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί . Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πως να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


6.Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το CLARITHROCIN


Η δραστική ουσία είναι η κλαριθρομυκίνη. Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας : Croscarmellose sodium, Cellulose microcrystalline (Avicel PH 102), Silicon dioxide, Povidone (K Value 29-32), Stearic acid, Magnesium stearate, Talc purified

Επικάλυψη : OPADRY 20J22731, Propylene glycol (Σύνθεση OPADRY 20J22731: Hydroxypropylmethylcellulose 2910, Titanium dioxide CI 77891 E171, Hydroxypropylcellulose, Propylene glycol, Sorbitan monooleate, Sorbic acid, Vanillin, Quinoline yellow aluminium lake CI47005 E104).

Εμφάνιση του CLARITHROCIN και περιεχόμενο της συσκευασίας

Blister από PVC/PVDC και aluminium foil, που φέρει τυπωμένα τα χαρακτηριστικά της παρτίδας και του προϊόντος και περιέχει 7 δισκία.

Κάθε κουτί περιέχει 3 blisters και ένα φύλλο οδηγιών για το χρήστη


7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Λ. Κηφισίας 44, Monumental Plaza- Κτίριο Α 151 25 Μαρούσι

τηλ. + 210 960 9 960

φαξ.210 963 8 438

e-mailQ info@libytec.gr


Παραγωγός


PROEL AE ΚΟΡΩΝΗΣ Ε.Γ., ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ