Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Nimotop

ΤΙΜΈς

NIMOTOP SOL.INF 10MG/50ML VIAL FLx50ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,15 €
Λιανεμποριο: 7,11 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Nimotop διάλυμα για έγχυση 10 mg/50 mL


Nimodipine

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

macrogol 400,

sodium citrate dehydrate (0.1 g 1.0 mmol sodium), citric acid,

water for injection


Εμφάνιση του Nimotop και περιεχόμενο της συσκευασίας

Διαυγές ενδοφλέβιο διάλυμα για έγχυση

Γυάλινη καφέ φιάλη των 50ml με γκρί πώμα από χλωροβουτύλιο, επιστρωμένο με φθοροπολυμερές. 1 φιάλη Nimotop διάλυμα για έγχυση 10 mg/50 mL περιέχει 10 mg nimodipine σε 50ml αλκοολικού διαλύματος


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20

15125 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6187500

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο: Novagem Ltd. Τηλ.: 00357 22 483858


Παρασκευαστής: Bayer AG, Leverkusen, Germany


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης:


Τα παρεντερικά φαρμακευτικά προϊόντα θα πρέπει να ελέγχονται με την όψη για σωματίδια και αλλαγή χρώματος πρίν τη χορήγηση.

Για τη σωστή διείσδυση των επικαλυμμένων επιστομίων του προϊόντος, συνιστάται να χρησιμοποιείτε λεπτές και αιχμηρές βελόνες ενέσεων.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ μεγάλης διαμέτρου βελόνες εγχύσεως μιας και αυτό μπορεί να επιφέρει σπασμένα ή κατεστραμμένα επιστόμια και αυτά μπορεί να πέσουν μέσα στο φιαλίδιο.

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν διάλυμα δεν πρέπει να κρατείται για μετέπειτα χρήση. Σε περίπτωση φαρμακευτικών δηλητηριάσεων επικοινωνήστε με το

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Τηλ. : 210 77 93 777, Αθήνα).