Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Diprivan
propofol

ΤΙΜΈς

DIPRIVAN INJ.EM.IN 1%(10MG/ML) BTx5AMPx20ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,53 €
Λιανεμποριο: 9,00 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DIPRIVAN INJ.EM.IN 2% (20mg/ml) FLx50ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,09 €
Λιανεμποριο: 9,78 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Diprivan 10 mg/ml (1%) γαλάκτωμα για ένεση ή έγχυση Diprivan 20 mg/ml (2%) γαλάκτωμα για ένεση ή έγχυση


Προποφόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- σε περίπτωση αλλεργίας στο φιστίκι ή στη σόγια, επειδή το Diprivan 1% ή 2% περιέχει έλαιο σόγιας.

πρέπει να χρησιμοποιείται υπό άσηπτες συνθήκες τόσο για το Diprivan όσο και για τον εξοπλισμό της έγχυσης. Η διάρκεια μίας εφάπαξ έγχυσης Diprivan 1% ή 2% δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες και μετά το τέλος της διαδικασίας ή στις 12 ώρες, αναλόγως του ποιο προηγείται, ότι δεν χρησιμοποιήθηκε πρέπει να απορρίπτεται και να αντικαθίστανται, κατά περίπτωση.


Παιδιά και έφηβοι

Η χρήση του Diprivan 1% ή 2% δεν συνιστάται για νεογέννητα βρέφη ηλικίας κάτω του 1 μηνός., διότι μπορεί να προκύψει σχετική υπερδοσολογία που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιοαναπνευστική καταστολή.


Το Diprivan 2% δεν συνιστάται για διαγνωστικές και χειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.

Σε βρέφη και παιδιά ηλικίας άνω του 1 μηνός έως 3 ετών χρησιμοποιείται μόνο το DIPRIVAN 1%.

Τα οφέλη και οι κίνδυνοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη χρήση (άνω των 3 ωρών) του Diprivan 1% σε μικρά παιδιά (ηλικίας κάτω των 3 ετών) και έγκυες γυναίκες, καθώς έχουν υπάρξει αναφορές για νευροτοξικότητα σε προκλινικές μελέτες με προποφόλη.


Η διάρκεια χορήγησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 48 ώρες στα παιδιά.


Το Diprivan 1% ή 2% δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς ηλικίας από 16 ετών και κάτω για καταστολή στη ΜΕΘ καθώς η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Diprivan για καταστολή σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα δεν έχουν αποδειχθεί .

H χορήγηση Diprivan με το Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης (ΣΕΕ) "Diprifusor" δεν συνιστάται για χρήση σε καμία ένδειξη στα παιδιά.


Άλλα φάρμακα και Diprivan

Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή ή των φυτικών φαρμάκων.


Συγκεκριμένα, ενημερώστε το γιατρό, τον αναισθησιολόγο ή τη νοσοκόμα σας εάν παίρνετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα:


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 213 2040380/337

Φαξ: + 30 210 6549585

Ιστότοπος: https://www.eof.gr

Κύπρος

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας

CY-1475 Λευκωσία Τηλ: + 357 22608607

Φαξ: + 357 22608669

Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 1. Πώς να φυλάσσετε το Diprivan


  Ο γιατρός, ο φαρμακοποιός ή ο νοσοκόμος σας είναι υπεύθυνοι για την ορθή φύλαξη, χρήση και απόρριψη του Diprivan.


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φτάνουν τα παιδιά. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25C. Μην καταψύχετε.

  Τυχόν μη χρησιμοποιημένο διάλυμα που απομένει μετά από τη χρήση πρέπει να απορρίπτεται.

  Αραιωμένο διάλυμα: πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 6 ωρών από την αραίωση.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


 2. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Diprivan

Εμφάνιση του Diprivan και περιεχόμενα της συσκευασίας Diprivan 1%

Το Diprivan 1% είναι ένα λευκό υδατικό ισοτονικό γαλάκτωμα ελαίου σε νερό.


Συσκευασίες

Γυάλινες φύσιγγες των 20 ml σε κουτί που περιέχει 5 φύσιγγες.

Γυάλινα φιαλίδια των 20 ml, 50 ml και 100 ml σε κουτί που περιέχει 1 φιαλίδιο.

Γυάλινες προγεμισμένες σύριγγες των 20 ml και 50 ml σε κουτί που περιέχει 1 προγεμισμένη σύριγγα.


Diprivan 2%

Το Diprivan 2% είναι ένα λευκό υδατικό ισοτονικό γαλάκτωμα ελαίου σε νερό.

Συσκευασίες

Γυάλινα φιαλίδια των 50 ml σε κουτί που περιέχει 1 φιαλίδιο.

Γυάλινες προγεμισμένες σύριγγες των 10 ml και 50 ml σε κουτί που περιέχει 1 προγεμισμένη σύριγγα. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive

Citywest Business Campus Dublin 24

Ιρλανδία

Τηλέφωνο: +357 25 030 922


Παρασκευαστής CORDEN PHARMA SPA CAPONAGO

Ιταλία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {συμπληρώνεται από την εταιρεία}.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΤΟ DIPRIVAN


Συμπληρωματικές αναλγητικές ουσίες απαιτούνται γενικά κατά τη χρήση του Diprivan.


Το Diprivan έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία και με φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως στην προνάρκωση, με φάρμακα νευρομυϊκού αποκλεισμού, με πτητικά αναισθητικά και με αναλγητικές ουσίες, χωρίς να έχει αναφερθεί καμία φαρμακολογική ασυμβατότητα.

Χαμηλότερες δόσεις Diprivan μπορεί να απαιτηθούν όταν χρησιμοποιείται γενική αναισθησία με Diprivan ως συμπλήρωμα περιοχικής αναισθησίας.


Για οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση Diprivan με το Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης (ΣΕΕ) "Diprifusor" για επίτευξη επιθυμητής συγκέντρωσης στο αίμα, το οποίο περιλαμβάνει το λογισμικό σύστημα "Diprifusor", βλέπε στην ενότητα "Τρόπος Χορήγησης" την παράγραφο "Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης (ΣΕΕ) – Χορήγηση του Diprivan με το σύστημα "Diprifusor". Η χρήση του συστήματος αυτού περιορίζεται στην εισαγωγή και τη διατήρηση αναισθησίας στους ενήλικες. Το ΣΕΕ "Diprifusor" δεν συνιστάται για καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή για καταστολή εν συνειδήσει σε χειρουργικές και διαγνωστικές επεμβάσεις ή για χρήση στα παιδιά.


Δοσολογία


 1. ΕΝΗΛΙΚΕΣ

  Εισαγωγή στη γενική αναισθησία

  Το Diprivan 1% μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή στην αναισθησία με αργές επαναλαμβανόμενες ενέσεις (bolus) ή με έγχυση.

  Το Diprivan 2% μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή στην αναισθησία με έγχυση και μόνο σε εκείνους τους ασθενείς στους οποίους θα χορηγηθεί Diprivan 2% για διατήρηση της αναισθησίας.


  Σε υγιείς ενήλικες ασθενείς χωρίς ή με προαναισθητικά ή άλλα φάρμακα συνιστάται τιτλοποίηση της δόσης (με κατά μέσον όρο ρυθμό χορήγησης 40 mg προποφόλης ανά 10 δευτερόλεπτα σε μέσο υγιή ενήλικα) με επαναλαμβανόμενες ενέσεις (bolus) ή με έγχυση, ανάλογα με την ανταπόκριση του ασθενή, μέχρι να εμφανισθούν κλινικά σημεία εισαγωγής στην αναισθησία.

  Οι περισσότεροι ενήλικες ηλικίας κάτω των 55 ετών χρειάζονται 1,5-2,5 mg/kg Diprivan. Η συνολική απαιτούμενη δόση μπορεί να μειωθεί με την ελάττωση του ρυθμού χορήγησης (20-50 mg/λεπτό). Άνω αυτής της ηλικίας, οι απαιτήσεις γενικά είναι μικρότερες.

  Σε ασθενείς κατά ASA ΙΙΙ και IV, ο ρυθμός χορήγησης πρέπει να είναι βραδύτερος (περίπου 20 mg προποφόλης ανά 10 δευτερόλεπτα).


  Διατήρηση της γενικής αναισθησίας

  Η αναισθησία διατηρείται με τη χορήγηση Diprivan, είτε με συνεχή έγχυση, είτε με επαναλαμβανόμενες ενέσεις (bolus), έτσι ώστε να διατηρείται το επιθυμητό βάθος αναισθησίας.


  Συνεχής Έγχυση:

  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ DIPRIVAN 1% Ή DIPRIVAN 2%

  Ο μέσος ρυθμός χορήγησης ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των ασθενών. Ρυθμός χορήγησης 4-12 mg/kg/h προποφόλης συνήθως διατηρεί ικανοποιητικά την αναισθησία.

  Σε ηλικιωμένους, εξασθενημένα άτομα, υπογκαιμικούς ασθενείς και ασθενείς με βαθμούς ASA ΙΙΙ και IV με συνεχή έγχυση 4 mg/kg/h.


  Επαναλαμβανόμενες ενέσεις (bolus):

  ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ DIPRIVAN 1%

  Όταν χρησιμοποιούνται επαναλαμβανόμενες ενέσεις (bolus), θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 25-50 mg προποφόλης ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση.


  Καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας

  Όταν χρησιμοποιείται για να επιφέρει καταστολή σε ασθενείς που βρίσκονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας υπό τεχνητό αερισμό, συνιστάται να χορηγείται το Diprivan 1% ή 2% με συνεχή έγχυση. Ο ρυθμός έγχυσης πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με το βάθος καταστολής που απαιτείται. Στους περισσότερους ενήλικες ασθενείς οι ρυθμοί χορήγησης μεταξύ 0,3-4,0 mg/kg/h προποφόλης προκαλούν ικανοποιητική καταστολή (βλέπε παράγραφο 4.4).

  Η προποφόλη δεν πρέπει να χορηγείται για καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 16 ετών (βλέπε παράγραφο 4.3).

  Η χορήγηση του Diprivan με το Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης "Diprifusor" για επίτευξη επιθυμητής συγκέντρωσης στο αίμα δεν συνιστάται για καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας.


  Καταστολή εν συνειδήσει (conscious sedation) σε χειρουργικές και διαγνωστικές επεμβάσεις

  Για την καταστολή σε χειρουργικές και διαγνωστικές επεμβάσεις ο ρυθμός χορήγησης πρέπει να εξατομικεύεται και να προσαρμόζεται ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση.


  Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται 0,5-1 mg/kg προποφόλης σε χρόνο 1-5 λεπτά για την έναρξη της καταστολής.


  Η διατήρηση της καταστολής επιτυγχάνεται με τιτλοποίηση του ρυθμού έγχυσης του Diprivan ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο καταστολής. Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται 1,5-4,5 mg/kg/h προποφόλης. Επιπλέον της έγχυσης, επαναλαμβανόμενες ενέσεις (bolus) των 10-20 mg μπορεί να χρησιμοποιηθούν εφόσον απαιτείται ταχεία αύξηση του βάθους καταστολής. Σε ασθενείς κατά ASA ΙΙΙ και IV μπορεί να απαιτηθεί μειωμένος ρυθμός χορήγησης και δοσολογία.

  Η χορήγηση του Diprivan με το Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης "Diprifusor" για επίτευξη επιθυμητής συγκέντρωσης στο αίμα δεν συνιστάται για καταστολή εν συνειδήσει (conscious sedation).


 2. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

Σε ηλικιωμένους ασθενείς οι δοσολογικές απαιτήσεις για εισαγωγή στην αναισθησία είναι μειωμένες.

Η μείωση πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη φυσική κατάσταση και την ηλικία του ασθενούς. Οι μειωμένες δόσεις πρέπει να χορηγούνται με πιο αργό ρυθμό και να τιτλοποιούνται ανάλογα με την ανταπόκριση. Όταν το Diprivan χορηγείται για τη διατήρηση της αναισθησίας ή για καταστολή πρέπει να μειώνεται ο ρυθμός της έγχυσης ή η επιθυμητή συγκέντρωση. Σε ασθενείς με ΑSA III και IV απαιτείται επιπλέον μείωση της δόσης και του ρυθμού χορήγησης. Σε ηλικιωμένους ασθενείς δεν πρέπει να γίνεται ταχεία bolus χορήγηση (εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενη), καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καρδιοαναπνευστική καταστολή.


Γ. ΠΑΙΔΙΑ

Το Diprivan δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω του ενός μηνός.


Η χορήγηση του Diprivan με το Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης "Diprifusor" δεν συνιστάται σε καμία ένδειξη στα παιδιά.


Diprivan 1%: Γενική αναισθησία σε παιδιά ηλικίας άνω του 1 μηνός


Εισαγωγή στη γενική αναισθησία

Όταν χρησιμοποιείται για την εισαγωγή στην αναισθησία παιδιών ηλικίας άνω του 1 μηνός το Diprivan 1% συνιστάται να χορηγείται αργά, μέχρι να εμφανιστούν τα κλινικά σημεία, που υποδεικνύουν την έναρξη της αναισθησίας. Η δόση πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με την ηλικία και/ή το βάρος. Οι περισσότεροι ασθενείς ηλικίας άνω των 8 ετών χρειάζονται περίπου 2,5 mg/kg προποφόλης, για εισαγωγή στην αναισθησία. Σε μικρότερα παιδιά και ειδικά στις ηλικίες από 1 μηνός έως 3 ετών οι ανάγκες μπορεί να είναι μεγαλύτερες (2,5-4 mg/kg σωματικού βάρους).

Χαμηλότερες δόσεις συνιστώνται για ασθενείς κατά ASA III και IV.


Διατήρηση της γενικής αναισθησίας

Η αναισθησία μπορεί να διατηρηθεί με χορήγηση Diprivan είτε με έγχυση είτε με επαναλαμβανόμενες ενέσεις (bolus), έτσι ώστε να διατηρείται το επιθυμητό βάθος αναισθησίας. Συνιστάται να χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ το DIPRIVAN 1% εάν χρησιμοποιούνται επαναλαμβανόμενες ενέσεις (bolus).

O απαιτούμενος ρυθμός χορήγησης διαφέρει αρκετά από ασθενή σε ασθενή, αλλά με ρυθμό

9-15 mg/kg/h Diprivan συνήθως επιτυγχάνεται ικανοποιητική αναισθησία. Σε μικρότερα παιδιά και ειδικά στις ηλικίες από 1 μηνός έως 3 ετών οι ανάγκες μπορεί να είναι μεγαλύτερες.

Χαμηλότερες δόσεις συνιστώνται για ασθενείς κατά ASA III και IV (βλέπε επίσης παράγραφο 4.4). Καταστολή σε διαγνωστικές και χειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά ηλικίας άνω του 1 μηνός

Σε βρέφη και παιδιά ηλικίας άνω του 1 μηνός έως 3 ετών χρησιμοποιείται μόνο το DIPRIVAN 1%.


Η δοσολογία και ο ρυθμός χορήγησης πρέπει να εξατομικεύεται και να προσαρμόζεται ανάλογα με το απαιτούμενο βάθος αναισθησίας και την κλινική ανταπόκριση. Οι περισσότεροι παιδιατρικοί ασθενείς χρειάζονται 1-2 mg/kg σωματικού βάρους για την έναρξη της καταστολής. Η διατήρηση της καταστολής επιτυγχάνεται με προσαρμογή του ρυθμού έγχυσης του Diprivan ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο καταστολής. Οι περισσότεροι παιδιατρικοί ασθενείς χρειάζονται 1,5-9 mg/kg/h

σε χρόνο 1 λεπτού για να επιτευχθεί αναισθησία.


Eπιπλέον της έγχυσης, επαναλαμβανόμενες ενέσεις bolus έως 1 mg/kg σωματικού βάρους μπορεί να χρησιμοποιηθούν εφόσον απαιτείται ταχεία αύξηση του βάθους καταστολής. Δεν συνιστάται η χορήγηση DIPRIVAN 2% με επαναλαμβανόμενες ενέσεις bolus.

Σε ασθενείς κατά ASA III και ΙV μπορεί να απαιτηθεί μειωμένη δοσολογία.


Diprivan 2%: Γενική αναισθησία σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών


Εισαγωγή στη γενική αναισθησία

Όταν χρησιμοποιείται για την εισαγωγή στην αναισθησία παιδιών ηλικίας άνω των 3 ετών το Diprivan 2% συνιστάται να χορηγείται αργά, μέχρι να εμφανιστούν τα κλινικά σημεία, που υποδεικνύουν την έναρξη της αναισθησίας. Η δόση πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με την ηλικία και/ή το βάρος. Οι

περισσότεροι ασθενείς ηλικίας άνω των 8 ετών χρειάζονται περίπου 2,5 mg/kg προποφόλης, για εισαγωγή στην αναισθησία.

Χαμηλότερες δόσεις συνιστώνται για ασθενείς κατά ASA III και IV.


Διατήρηση της γενικής αναισθησίας

Η αναισθησία μπορεί να διατηρηθεί με χορήγηση του Diprivan με έγχυση, έτσι ώστε να διατηρείται το επιθυμητό βάθος αναισθησίας. O απαιτούμενος ρυθμός χορήγησης διαφέρει αρκετά από ασθενή σε ασθενή, αλλά με ρυθμό 9-15 mg/kg/h Diprivan συνήθως επιτυγχάνεται ικανοποιητική αναισθησία.

Χαμηλότερες δόσεις συνιστώνται για ασθενείς κατά ASA III και IV.

Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται το DIPRIVAN 2% με επαναλαμβανόμενες ενέσεις (bolus).


Καταστολή σε διαγνωστικές και χειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών

Η δοσολογία και ο ρυθμός χορήγησης πρέπει να εξατομικεύεται και να προσαρμόζεται ανάλογα με το απαιτούμενο βάθος αναισθησίας και την κλινική ανταπόκριση. Οι περισσότεροι παιδιατρικοί ασθενείς χρειάζονται 1-2 mg/kg σωματικού βάρους για την έναρξη της καταστολής. Η διατήρηση της καταστολής επιτυγχάνεται με προσαρμογή του ρυθμού έγχυσης του Diprivan ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο καταστολής. Οι περισσότεροι παιδιατρικοί ασθενείς χρειάζονται 1,5-9 mg/kg/h σε χρόνο 1 λεπτού για να επιτευχθεί αναισθησία.

Χαμηλότερες δόσεις συνιστώνται για ασθενείς κατά ASA III και IV.

Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται το DIPRIVAN 2% με επαναλαμβανόμενες ενέσεις (bolus).


Kαταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας

Το Diprivan 1% ή 2% δεν πρέπει να χορηγείται για καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών γιατί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητά του δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Αν και δεν έχει αποδειχθεί αιτιατή σχέση, έχουν αναφερθεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων καταληκτικών συμβαμάτων), σε περιπτώσεις μη εγκεκριμένης χρήσης. Οι ενέργειες αυτές παρατηρήθηκαν πιο συχνά σε παιδιά με λοιμώξεις του αναπνευστικού στα οποία χορηγήθηκαν δόσεις μεγαλύτερες των συνιστώμενων για ενήλικες.


Η χορήγηση του Diprivan με το Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης “Diprifusor” δεν συνιστάται σε καμία ένδειξη στα παιδιά.


Διάρκεια χορήγησης

Η διάρκεια χορήγησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 7 ημέρες στους ενήλικες. Η διάρκεια χορήγησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 48 ώρες στα παιδιά.


Τρόπος χορήγησης

Οι περιέκτες Diprivan 1% ή 2% πρέπει να ανακινούνται πριν τη χρήση.


DIPRIVAN 1%

Το Diprivan 1% μπορεί να χορηγηθεί με έγχυση, χωρίς αραίωση, από πλαστικές σύριγγες ή γυάλινες φιάλες έγχυσης, ή τις προγεμισμένες σύριγγες Diprivan 1%. Όταν το Diprivan 1% χορηγείται χωρίς αραίωση για τη διατήρηση της αναισθησίας, συνιστάται πάντοτε να χρησιμοποιείται συσκευή, όπως αντλία έγχυσης με σύριγγα ή ογκομετρική αντλία έγχυσης για να ελέγχεται ο ρυθμός έγχυσης.


Το Diprivan 1% μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αραιωμένο μόνο με δεξτρόζη 5% για ενδοφλέβια έγχυση σε σάκους PVC ή γυάλινες φιάλες έγχυσης. Οι αραιώσεις να μην υπερβαίνουν το 1:5 (2 mg propofol ανά ml) και να γίνονται υπό άσηπτες συνθήκες αμέσως πριν την χορήγηση. Το διάλυμα παραμένει σταθερό για 6 ώρες μετά την προετοιμασία.

Όταν χρησιμοποιείται αραιωμένο Diprivan 1% συνιστάται να απομακρύνεται από το σάκο έγχυσης ίσος όγκος δεξτρόζης 5% προς τον όγκο Diprivan 1% που θα προστεθεί.


Το αραιωμένο διάλυμα Diprivan 1% μπορεί να χορηγηθεί με διάφορες τεχνικές ελεγχόμενης έγχυσης. Όταν χρησιμοποιείται απλή συσκευή έγχυσης, δεν αποφεύγεται ο κίνδυνος τυχαίας, λανθασμένης, μη ελεγχόμενης έγχυσης μεγάλου όγκου αραιωμένου διαλύματος Diprivan 1%.

Θα πρέπει στο σύστημα της έγχυσης να παρεμβάλλεται σταγονομετρική ή ογκομετρική συσκευή. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος μη ελεγχόμενης έγχυσης, όταν αποφασίζεται η μέγιστη

ποσότητα αραιωμένου διαλύματος που περνά από τη συσκευή.


Το Diprivan μπορεί να συγχορηγηθεί μέσω συσκευής τύπου Υ δίπλα στο σημείο της ένεσης με διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση δεξτρόζης 5%, διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχου νατρίου 0,9% και διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση δεξτρόζης 4% με διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχου νατρίου 0,18%.


Οι γυάλινες προγεμισμένες σύριγγες έχουν μικρότερη αντίσταση τριβής από τις πλαστικές σύριγγες μιας χρήσης και χειρίζονται ευκολότερα. Επομένως, εάν το Diprivan 1% χορηγείται από προγεμισμένη σύριγγα με το χέρι, η γραμμή μεταξύ της σύριγγας και του ασθενούς δεν πρέπει να αφήνεται ανοικτή εάν δεν παρακολουθείται.


Όταν η προγεμισμένη σύριγγα Diprivan 1% χρησιμοποιείται με αντλία έγχυσης με σύριγγα, πρέπει να βεβαιώνεται η συμβατότητα της αντλίας με την προγεμισμένη σύριγγα. Ειδικά, η αντλία πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποτρέπει την αναρρόφηση και πρέπει να υπάρχει σύστημα συναγερμού σε περίπτωση έμφραξης, το οποίο δεν πρέπει να ρυθμίζεται σε πίεση μεγαλύτερη των

1.000 mmHg. Εάν χρησιμοποιείται προγραμματιζόμενη ή αντίστοιχου τύπου αντλία, που παρέχει τη δυνατότητα χρήσης περισσοτέρων της μιας συρίγγων, να επιλέγεται μόνο η θέση "B-D 50/60ml PLASTIPAK" όταν χρησιμοποιείται προγεμισμένη σύριγγα Diprivan 1%.


Το Diprivan 1% μπορεί να προαναμιχθεί με ενέσιμη αλφεντανύλη 0,5 mg/ml σε αναλογία 20:1 έως 50:1 v/v. Η ανάμιξη πρέπει να γίνεται υπό άσηπτες συνθήκες και τα διαλύματα να χρησιμοποιούνται εντός 6 ωρών από την προετοιμασία.


Για να μειωθεί ο πόνος κατά την αρχική ένεση, το Diprivan 1% που χρησιμοποιείται για εισαγωγή στην αναισθησία μπορεί να αναμιχθεί σε πλαστική σύριγγα με ενέσιμη λιδοκαΐνη 0,5% ή 1% χωρίς συντηρητικά αμέσως πριν τη χορήγησή του. Για 20 μέρη Diprivan 1% να χρησιμοποιηθεί το πολύ ένα μέρος ενέσιμης λιδοκαΐνης 0,5% ή 1%.

(Βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ κ.λπ. που παρατίθεται παρακάτω)


Οι παράγοντες νευρομυϊκού αποκλεισμού ατρακούριο και μιβακούριο δεν πρέπει να χορηγούνται μέσω της ίδιας γραμμής ενδοφλεβίου παροχής με το Diprivan 1% ή 2%, εάν δεν προηγηθεί έκπλυση της γραμμής παροχής.


ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

TOY DIPRIVAN 1% ME ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ή ΥΓΡΑ ΕΓΧΥΣΗΣ


ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Δεξτρόζη 5% για ενδοφλέβια έγχυση

Αναμείξατε 1 μέρος Diprivan 1% με το πολύ 4 μέρη Δεξτρόζη 5% για ενδοφλέβια έγχυση σε σάκους PVC ή γυάλινες φιάλες έγχυσης. Όταν χρησιμοποιούνται σάκοι PVC συνιστάται να απομακρύνεται ίσος όγκος Δεξτρόζης 5% προς τον όγκο DIPRIVAN 1% που θα προστεθεί, ώστε ο σάκος να παραμείνει γεμάτος.

Η προετοιμασία να γίνεται υπό άσηπτες συνθήκες αμέσως πριν τη χορήγηση. Το διάλυμα παραμένει σταθερό για 6 ώρες μετά την προετοιμασία.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Λιδοκαΐνη υδροχλωρική ενέσιμη 0,5% ή 1% χωρίς συντηρητικά

Αναμείξατε 20 μέρη Diprivan 1% με το πολύ 1 μέρος ενέσιμης λιδοκαΐνης υδροχλωρικής 0,5% ή 1%.

Η ανάμειξη να γίνεται υπό άσηπτες συνθήκες αμέσως πριν τη χορήγηση. Να χρησιμοποιείται μόνο

στην εισαγωγή.


Αλφεντανύλη ενέσιμη 0,5 mg/ml

Αναμείξατε Diprivan 1% με ενέσιμη αλφεντανύλη σε αναλογία 20:1 έως 50:1 v/v.

Η ανάμειξη να γίνεται υπό άσηπτες συνθήκες. Να χρησιμοποιείται εντός 6 ωρών από την προετοιμασία.

ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Δεξτρόζη 5% για ενδοφλέβια έγχυση

Συγχορήγηση μέσω συσκευής τύπου Y

Τοποθέτηση της συσκευής τύπου Y δίπλα στο σημείο της ένεσης.

Νάτριο χλωριούχο 0,9% για ενδοφλέβια έγχυση

Συγχορήγηση μέσω συσκευής τύπου Y

Τοποθέτηση της συσκευής τύπου Y δίπλα στο σημείο της ένεσης.

Δεξτρόζη 4% με Νάτριο χλωριούχο 0,18% για ενδοφλέβια έγχυση

Συγχορήγηση μέσω συσκευής τύπου Y

Τοποθέτηση της συσκευής τύπου Y δίπλα στο σημείο της ένεσης.


DIPRIVAN 2%

Το Diprivan 2% χορηγείται ενδοφλέβια και δεν πρέπει να αραιώνεται πριν τη χορήγηση με άλλα ενέσιμα προϊόντα ή διαλύματα για έγχυση.


Η χορήγηση του Diprivan 2% με επαναλαμβανόμενες ενέσεις (bolus) δεν συνιστάται.


Το Diprivan 2% μπορεί να χορηγηθεί με έγχυση, χωρίς αραίωση, από πλαστικές σύριγγες, ή γυάλινες φιάλες έγχυσης, ή τις προγεμισμένες σύριγγες Diprivan 2%. Όταν το Diprivan 2% χορηγείται για τη διατήρηση της αναισθησίας, συνιστάται πάντοτε να χρησιμοποιείται συσκευή, όπως αντλία έγχυσης με σύριγγα ή ογκομετρική αντλία έγχυσης για να ελέγχεται ο ρυθμός έγχυσης.


Το Diprivan 2% δεν πρέπει να αναμιγνύεται πριν από τη χορήγηση με άλλα ενέσιμα προϊόντα ή διαλύματα για έγχυση. Ωστόσο, το Diprivan 2% μπορεί να συγχορηγηθεί μέσω συσκευής τύπου Υ δίπλα στο σημείο της ένεσης με διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση δεξτρόζης 5%, διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχου νατρίου 0,9% και διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση δεξτρόζης 4% με διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχου νατρίου 0,18%.


Οι γυάλινες προγεμισμένες σύριγγες έχουν μικρότερη αντίσταση τριβής από τις πλαστικές σύριγγες μιας χρήσης και χειρίζονται ευκολότερα. Επομένως, εάν το Diprivan 2% χορηγείται από προγεμισμένη σύριγγα με το χέρι, η γραμμή μεταξύ της σύριγγας και του ασθενούς δεν πρέπει να αφήνεται ανοικτή εάν δεν παρακολουθείται.


Όταν η προγεμισμένη σύριγγα Diprivan 2% χρησιμοποιείται με αντλία έγχυσης με σύριγγα, πρέπει να βεβαιώνεται η συμβατότητα της αντλίας με την προγεμισμένη σύριγγα. Ειδικά, η αντλία πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποτρέπει την αναρρόφηση και πρέπει να υπάρχει σύστημα συναγερμού σε περίπτωση έμφραξης, το οποίο δεν πρέπει να ρυθμίζεται σε πίεση μεγαλύτερη των

1.000 mmHg. Εάν χρησιμοποιείται προγραμματιζόμενη ή αντίστοιχου τύπου αντλία, που παρέχει τη δυνατότητα χρήσης περισσοτέρων της μιας συρίγγων, να επιλέγεται μόνο η θέση "B-D 50/60ml PLASTIPAK" όταν χρησιμοποιείται προγεμισμένη σύριγγα Diprivan 2%.


Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης (ΣΕΕ) – Χορήγηση του Diprivan 1% ή 2% με το Σύστημα "Diprifusor"


Το Diprivan 1% ή 2% μπορεί να χορηγηθεί με ελεγχόμενη έγχυση με το Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης (ΣEE) "Diprifusor" που περιλαμβάνει το αντίστοιχο λογισμικό "Diprifusor". Το σύστημα αυτό λειτουργεί μόνο εφόσον αναγνωρίσει τις προγεμισμένες σύριγγες Diprivan 1% και 2% που φέρουν ειδική ηλεκτρονική ετικέτα αναγνώρισης. Το ΣEE "Diprifusor" προσαρμόζει αυτόματα το ρυθμό έγχυσης ώστε να επιτυγχάνεται η συγκέντρωση του Diprivan που επιλέγεται από τον χειριστή. Οι χρήστες του συστήματος πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το εγχειρίδιο της αντλίας έγχυσης, με τη χορήγηση του Diprivan με ΣΕΕ και με τη σωστή χρήση του συστήματος αναγνώρισης των

προγεμισμένων συρίγγων. (βλέπε εγχειρίδιο χρήσης του "Diprifusor" που διατίθεται από τον κατασκευαστή).


Το Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης (ΣEE) "Diprifusor" παρέχει δύο λειτουργίες επιθυμητής ελεγχόμενης έγχυσης: επιθυμητή συγκέντρωση στο αίμα και επιθυμητή συγκέντρωση στo σημείο δράσης (εγκέφαλος). Προγενέστερα μοντέλα παρέχουν μόνο τη λειτουργία επιθυμητής συγκέντρωσης στο αίμα.


Η χορήγηση του Diprivan με το Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης (ΣEE) "Diprifusor" περιορίζεται στους ενήλικες για την εισαγωγή και διατήρηση γενικής αναισθησίας. Δεν συνιστάται για χρήση στα παιδιά.


Το σύστημα επιτρέπει τον έλεγχο της εισαγωγής και του βάθους της αναισθησίας ή καταστολής, προσδιορίζοντας και προσαρμόζοντας τις προβλεπόμενες συγκεντρώσεις προποφόλης στο αίμα ή στο σημείο δράσης (εγκέφαλος). Η χρήση της λειτουργίας επιθυμητής συγκέντρωσης στο σημείο δράσης (εγκέφαλος) επιτυγχάνει ταχύτερη εισαγωγή αναισθησίας ή καταστολής σε σχέση με τη χρήση της λειτουργίας επιθυμητής συγκέντρωσης στο αίμα.


Το Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης (ΣEE) "Diprifusor" έχει ως δεδομένο ότι οι αρχικές επιθυμητές συγκεντρώσεις του ασθενή είναι μηδενικές. Ως εκ τούτου, σε ασθενείς που έχουν πρόσφατα λάβει προποφόλη, μπορεί να υπάρχει η ανάγκη επιλογής χαμηλότερης αρχικής επιθυμητής συγκέντρωσης κατά την έναρξη του Συστήματος Ελεγχόμενης Έγχυσης (ΣEE) "Diprifusor". Ομοίως, δεν συνιστάται η άμεση επανεκκίνηση του Συστήματος Ελεγχόμενης Έγχυσης (ΣEE) "Diprifusor" εάν η αντλία έχει απενεργοποιηθεί. Εάν έχει συμβεί αυτό, το Σύστημα Ελεγχόμενης Έγχυσης (ΣEE) "Diprifusor" υποδεικνύει ότι έχει απενεργοποιηθεί απαιτώντας εκ νέου εισαγωγή/επιβεβαίωση των δεδομένων του ασθενούς.


Παρακάτω παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τις επιθυμητές συγκεντρώσεις προποφόλης. Λόγω της διαφοροποίησης της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής της προποφόλης μεταξύ των ασθενών, είτε εάν έχει γίνει είτε όχι λήψη προαναισθητικών ή άλλων φαρμάκων, η επιθυμητή συγκέντρωση της προποφόλης πρέπει να τιτλοποιείται ανάλογα με την ανταπόκριση του ασθενή ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό βάθος αναισθησίας ή καταστολής.


Εισαγωγή και διατήρηση της γενικής αναισθησίας

Σε ενήλικες ασθενείς ηλικίας κάτω των 55 ετών η εισαγωγή στην αναισθησία γίνεται συνήθως με επιθυμητές συγκεντρώσεις προποφόλης στο αίμα μεταξύ 4-8 μg/ml ή επιθυμητές συγκεντρώσεις στο σημείο δράσης (εγκέφαλος) μεταξύ 2,5-4 μg/ml. Αρχική συγκέντρωση στο αίμα 4 μg/ml ή στο σημείο δράσης (εγκέφαλος) 2,5 μg/ml συνιστάται σε ασθενείς που έχουν λάβει προαναισθητική φαρμακευτική αγωγή ενώ σε ασθενείς χωρίς προαναισθητική φαρμακευτική αγωγή συνιστάται αρχική συγκέντρωση στο αίμα 6 μg/ml ή στο σημείο δράσης (εγκέφαλος) 4 μg/ml. Ο χρόνος εισαγωγής με επιθυμητές συγκεντρώσεις στο αίμα γενικά κυμαίνεται μεταξύ 60-120 δευτερολέπτων.

Υψηλότερες επιθυμητές συγκεντρώσεις προποφόλης στο αίμα θα επιτρέψουν πιο γρήγορη εισαγωγή αναισθησίας αλλά μπορεί να συσχετισθούν με πιο έντονη αιμοδυναμική και αναπνευστική καταστολή. Όταν χρησιμοποιούνται επιθυμητές συγκεντρώσεις στο σημείο δράσης (εγκέφαλος) δεν είναι απαραίτητη και δεν συνιστάται η χρήση υψηλότερων συγκεντρώσεων για την επίτευξη ταχύτερης εισαγωγής στην αναισθησία.

Σε ασθενείς ηλικίας άνω των 55 ετών και σε ασθενείς κατά ASA ΙΙΙ και ΙV οι αρχικές συγκεντρώσεις πρέπει να είναι χαμηλότερες (δεν συνιστάται η χρήση της λειτουργίας του σημείου δράσης (εγκέφαλος) σε ασθενείς κατά ASA ΙV). Για τη λειτουργία του σημείου δράσης (εγκέφαλος) πρέπει να χρησιμοποιούνται αρχικές συγκεντρώσεις 0,5-1 μg/ml. Και για τις δυο λειτουργίες συγκέντρωσης, η συγκέντρωση-στόχος μπορεί στη συνέχεια να αυξάνεται κάθε φορά κατά 0,5-1 μg/ml με διαλείμματα του 1 λεπτού, ώστε να επιτευχθεί σταδιακή εισαγωγή στην αναισθησία.


Συμπληρωματική αναλγησία γενικά απαιτείται και ο βαθμός στον οποίο μπορούν να μειωθούν οι συγκεντρώσεις της προποφόλης για τη διατήρηση της αναισθησίας επηρεάζεται από την ποσότητα των συμπληρωματικών αναλγητικών ουσιών που χορηγούνται. Συγκεντρώσεις προποφόλης στο αίμα μεταξύ 3-6 μg/ml και συγκεντρώσεις στη θέση δράσης 2,5-4 μg/ml συνήθως εισαγάγουν και

διατηρούν ικανοποιητική αναισθησία. Ελλείψει συμπληρωματικής αναλγησίας, υψηλότερες συγκεντρώσεις στη θέση δράσης μεταξύ 5-6 μg/ ml μπορεί να απαιτηθούν για τη διευκόλυνση της λαρυγγοσκόπησης ή την εξάλειψη των αντιδράσεων σε επώδυνα ερεθίσματα.


Και στις δυο λειτουργίες επιθυμητής συγκέντρωσης, η προβλεπόμενη συγκέντρωση προποφόλης (στο αίμα ή τη θέση δράσης) για την ανάνηψη γενικά κυμαίνεται μεταξύ 1-2 μg/ml και επηρεάζεται από την ποσότητα των αναλγητικών ουσιών που χορηγήθηκαν κατά τη διατήρηση. Όταν μειώνονται οι συγκεντρώσεις, το "Diprifusor" σταματά παροδικά την έγχυση ώστε να μειωθούν οι συγκεντρώσεις και να επιτευχθεί η νέα συγκέντρωση πιο γρήγορα.


Εν συνειδήσει καταστολή σε χειρουργικές και διαγνωστικές επεμβάσεις

Η ρύθμιση της επιθυμητής συγκέντρωσης θα πρέπει να προσαρμόζεται έναντι της απόκρισης του ασθενούς στην επίτευξη του απαιτούμενου βάθους της εν συνειδήσει καταστολής.


Γενικά απαιτείται αρχική επιθυμητή συγκέντρωση προποφόλης στο αίμα στο εύρος 0,5 με 2,5 μg/ml. Αρχικές επιθυμητές συγκεντρώσεις προποφόλης στο αίμα προς την υψηλότερη τιμή του συνιστώμενου εύρους επιτρέπουν πιο γρήγορη εισαγωγή στην εν συνειδήσει καταστολή. Σε ηλικιωμένους ασθενείς και ασθενείς κατά ASA ΙΙΙ και ΙV, πρέπει να χρησιμοποιούνται αρχικές επιθυμητές συγκεντρώσεις προποφόλης στο αίμα προς τη χαμηλότερη τιμή του εύρους.


Σε νεαρούς, υγιείς ασθενείς, η επιθυμητή συγκέντρωση στη θέση δράσης στο εύρος 1,5 με 2 μg/ml γενικά επιτυγχάνει ικανοποιητική καταστολή, η οποία επιτυγχάνεται πιο γρήγορα συγκριτικά με τη λειτουργία ελέγχου επιθυμητής συγκέντρωσης στο αίμα. Όταν χρησιμοποιείται η επιθυμητή συγκέντρωση στη θέση δράσης δεν είναι απαραίτητη και δεν συνιστάται η χρήση υψηλότερων συγκεντρώσεων για την επίτευξη ταχύτερης εισαγωγής στην καταστολή. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να συνιστούν τη χρήση της λειτουργίας επιθυμητής συγκέντρωσης στη θέση δράσης για την εν συνειδήσει καταστολή σε ηλικιωμένους ασθενείς ή ασθενείς κατά ASA ΙΙΙ και ΙV συνεπώς η χρήση της δεν συνιστάται.


Θα πρέπει να παρέχεται η συνήθης συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου.


Καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας

Γενικά απαιτείται αρχική επιθυμητή συγκέντρωση προποφόλης στο αίμα στο εύρος 0,2 με 2 μg/ml. Η χορήγηση πρέπει να αρχίζει σε χαμηλές συγκεντρώσεις που πρέπει να τιτλοποιούνται έναντι της απόκρισης του ασθενούς στην επίτευξη του απαιτούμενου βάθους καταστολής. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη λειτουργία της επιθυμητής συγκέντρωσης στη θέση δράσης για την καταστολή ασθενών υπό τεχνητό αερισμό στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), συνεπώς η χρήση της δεν συνιστάται.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ


Από τυχαία υπερδοσολογία πιθανόν να προκληθεί καρδιοαναπνευστική καταστολή.

Η αναπνευστική καταστολή πρέπει να αντιμετωπισθεί με τεχνητό αερισμό με οξυγόνο.

Η καρδιαγγειακή καταστολή απαιτεί την παραμονή του ασθενή σε ύπτια θέση με το κεφάλι χαμηλότερα και σε σοβαρές περιπτώσεις να χρησιμοποιούνται υγρά αύξησης του ενδοαγγειακού όγκου (υποκατάστατα πλάσματος) και αγγειοσυσπαστικές ουσίες (υπερτασικά φάρμακα).