Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Betadine

ΤΙΜΈς

BETADINE MED.L.SOAP 7.5% FLX100ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,26 €
Λιανεμποριο: 1,80 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

BETADINE CUT.SOL 10% FLx30ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,27 €
Λιανεμποριο: 1,82 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

BETADINE OINTMENT 10% TUBX30G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,72 €
Λιανεμποριο: 2,46 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

BETADINE TINCT 10% FLX8ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,94 €
Λιανεμποριο: 2,78 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

BETADINE CUT.SOL 10% FLx240ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,31 €
Λιανεμποριο: 3,30 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

BETADINE CUT.SOL 10% FLx150ML + αντλία

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,78 €
Λιανεμποριο: 3,98 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

BETADINE OINTMENT 10% TUBX210G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,92 €
Λιανεμποριο: 8,47 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

BETADINE MED.L.SOAP 7.5% FLX1000ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,38 €
Λιανεμποριο: 10,56 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


BETADINE 100 mg/g αλοιφή

ιωδιούχος ποβιδόνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το BETADINE.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την αλοιφή BETADINE για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και σε μεγάλες περιοχές του δέρματος, εκτός μόνο αν κρίνεται τελείως απαραίτητο από το γιατρό σας, αν έχετε βρογχοκήλη, όζους στο θυρεοειδή, ή άλλες μη-οξείες ασθένειες του θυρεοειδούς. Εξεταστείτε για τα πρώιμα συμπτώματα πιθανού υπερθυρεοειδισμού μετά το πέρας της θεραπείας και αν κριθεί απαραίτητο πρέπει να παρακολουθείται η λειτουργία του θυρεοειδούς.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο επί εγκαυμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης του 20% της επιφάνειας του σώματος καθώς εγκυμονεί κινδύνους μεταβολικής οξέωσης.

Να χρησιμοποιείτε με ιδιαίτερη προσοχή την αλοιφή BETADINE για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αν πάσχετε από νεφρική ανεπάρκεια.

Μην χρησιμοποιείτε την αλοιφή BETADINE πριν ή μετά από σπινθηρογράφημα με ραδιενεργό ιώδιο ή από θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο για καρκίνο του θυρεοειδούς, καθώς δημιουργείται παρεμβολή από τη μειωμένη πρόσληψη ιωδίου από το θυρεοειδή λόγω της απορρόφησης ιωδίου που περιέχεται στο φάρμακο αυτό.

Πρέπει να ελέγχετε τη λειτουργία του θυρεοειδούς σας κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης του φαρμάκου.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μαζί με σκευάσματα δερματικής χρήσης που περιέχουν υδράργυρο ή παράγωγα αυτού. Να αποφεύγετε την επαφή του φαρμάκου με χειρουργικά εργαλεία που περιέχουν σίδηρο, άργυρο ή υδράργυρο.

Να αποφεύγετε την κατάποση του φαρμάκου και την επαφή με τα μάτια, τα αφτιά και τους βλεννογόνους


Παιδιά

Σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 30 μηνών και 5 ετών να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μόνο όταν υπάρχει απόλυτος ένδειξη και με ιατρική συνταγή.

Να αποφεύγετε τον κίνδυνο οποιασδήποτε περίπτωσης κατάποσης του φαρμάκου από νεογνά και βρέφη λόγω του αυξημένου κινδύνου που έχουν να αναπτύξουν υποθυρεοειδισμό σαν αποτέλεσμα της χορήγησης μεγάλων ποσοτήτων ιωδίου.


Άλλα φάρμακα και BETADINE

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα.

Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα αυτό το φάρμακο μαζί με σκευάσματα για τη θεραπεία τραυμάτων που περιέχουν ενζυμικά συστατικά, γιατί η δράση και των δύο ουσιών αποδυναμώνεται.

Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα αυτό το φάρμακο με προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, άργυρο, σίδηρο, υπεροξείδιο του υδρογόνου, δεψικό οξύ και ταυρολιδίνη καθώς αυτές οι ουσίες μπορεί να αλληλεπιδράσουν με το φάρμακο. Να αποφεύγετε την επαφή του φαρμάκου με χειρουργικά εργαλεία ή αντικείμενα που περιέχουν σίδηρο, άργυρο ή υδράργυρο.

Αποφεύγετε την τακτική χρήση του φαρμάκου αν υποβάλλεστε σε ταυτόχρονη θεραπεία με λίθιο.

Η χρήση αυτού του φαρμάκου ταυτόχρονα ή αμέσως μετά τη χορήγηση αντισηπτικών που περιέχουν οκτενιδίνη στην ίδια ή παρακείμενη περιοχή μπορεί να προκαλέσει παροδικό σκούρο χρωματισμό στις συγκεκριμένες περιοχές. Η σύγχρονη χρήση με υδραργυρικά αντισηπτικά μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία καυστικών ουσιών.

Διάφοροι διαγνωστικοί παράγοντες μπορεί να παράγουν ψευδώς θετικά εργαστηριακά αποτελέσματα (π.χ. δοκιμασίες με τολουϊδίνη ή με κόμμι γκουαϊακ για τον προσδιορισμό της αιμογλοβίνης ή της γλυκόζης στα κόπρανα ή στα ούρα), λόγω της οξειδωτικής δράσης του φαρμάκου.

Δημιουργείται παρεμβολή σε διάφορες εξετάσεις (σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς, προσδιορισμός του ιωδίου που είναι δεσμευμένο σε πρωτεΐνες, διαγνωστικές δοκιμασίες με ραδιενεργό ιώδιο) και η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο δεν είναι εφικτή, λόγω της απορρόφησης του ιωδίου που περιέχεται σε αυτό το φάρμακο που μπορεί να μειώσει την πρόσληψη ιωδίου από το θυρεοειδή.


Κύηση και θηλασμός

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Κατά την κύηση και τον θηλασμό πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μόνο όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο και σε χαμηλά επίπεδα έκθεσης. Λόγω των ικανοτήτων του ιωδίου να διέρχεται τον πλακούντα και να εκκρίνεται στο μητρικό γάλα και λόγω της αυξημένης ευαισθησίας του εμβρύου και του νεογνού στο ιώδιο, δεν πρέπει να χορηγούνται μεγάλες ποσότητες ιωδίου κατά την κύηση και την περίοδο του θηλασμού. Η χρήση του φαρμάκου μπορεί να προκαλέσει παροδικά υποθυρεοειδισμό στο έμβρυο ή στο νεογνό και ο έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοειδούς του νεογνού ίσως είναι απαραίτητος.


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Η χρήση του BETADINE αναμένεται να μην έχει κάποια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.


 1. Πώς να χρησιμοποιήσετε το BETADINE

  Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Η δόση εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

  Σε λοιμώξεις του δέρματος και σε τραύματα γίνεται επάλειψη με αλοιφή 1-2 φορές την ημέρα ή εφαρμογή γάζας εμποτισμένης με αλοιφή.


  Χρήση σε παιδιά

  Μην χρησιμοποιείτε την αλοιφή εξωτερικής χρήσης BETADINE σε παιδιά ηλικίας κάτω των 30 μηνών (βλέπε παράγραφο 2).


  Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση BETADINE από την κανονική

  Αν λάβετε υπερβολική ποσότητα ιωδίου μπορεί να συμβούν διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας όπως βρογχοκήλη, υποθυρεοειδισμός ή υπερθυρεοειδισμός.

  Εάν εφαρμόσετε την ιωδιούχο ποβιδόνη επαναλαμβανόμενα σε μεγάλες επιφάνειες πληγών ή εγκαυμάτων η συστηματική απορρόφηση ιωδίου μπορεί να οδηγήσει σε έναν αριθμό δυσμενών αποτελεσμάτων: μεταλλική γεύση στο στόμα, υπέρμετρη σιελόρροια, κάψιμο ή πόνο στο λαιμό ή το στόμα, ερεθισμό και διόγκωση στα μάτια, δυσκολία στην αναπνοή λόγω πνευμονικού οιδήματος, δερματικές αντιδράσεις, γαστρεντερική διαταραχή και διάρροια, μεταβολική οξέωση, υπερνατριαιμία και εξασθένιση της νεφρικής λειτουργίας.

  Η οξεία τοξικότητα του ιωδίου εκδηλώνεται με συμπτώματα στην κοιλιακή χώρα, με σημαντική μείωση του όγκου των ούρων, κυκλοφορική κατάρρευση, πνευμονικό οίδημα και μεταβολικές διαταραχές. .

  Σε περίπτωση υπερδοσολογίας επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας ή με το Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777.


  Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το BETADINE

  Εάν πρέπει να εφαρμόζετε το φάρμακο σε τακτά χρονικά διαστήματα και παραλείψατε μία εφαρμογή, θα πρέπει να την κάνετε το συντομότερο δυνατό. Εάν εν’ τούτοις πλησιάζει η ώρα για την επόμενη εφαρμογή, συνεχίστε κανονικά την αγωγή χωρίς να κάνετε την εφαρμογή που παραλείψατε. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


  Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το BETADINE

  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Σπάνιες (εμφανίζονται σε 1 έως 10 άτομα σε κάθε 10.000 ασθενείς)

  Υπερευαισθησία, Δερματίτιδα εξ’ επαφής (με συμπτώματα όπως ερύθημα, μικρές φουσκάλες και κνησμό)


  Πολύ σπάνιες (εμφανίζονται σε λιγότερα από 1 άτομα σε κάθε 10.000 ασθενείς)

  Αναφυλακτική αντίδραση, Υπερθυρεοειδισμός (κάποιες φορές με συμπτώματα όπως ταχυκαρδία ή ανησυχία)*, Αγγειονευρωτικό οίδημα


  Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορεί να εκτιμηθεί η συχνότητα εμφάνισης με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

  Υποθυρεοειδισμός***, Ανισορροπία ηλεκτρολυτών**, Μεταβολική οξέωση**, Οξεία νεφρική ανεπάρκεια**, Μη φυσιολογική ωσμωτικότητα του αίματος**


  * Σε ασθενείς με ιστορικό ασθένειας του θυρεοειδούς (βλ. παράγραφο 2) μετά από πρόσληψη σημαντικής ποσότητας ιωδίου π.χ. μετά από μακροχρόνια χρήση του διαλύματος της ιωδιούχου ποβιδόνης για τη θεραπεία πληγών και εγκαυμάτων σε εκτεταμένες περιοχές του δέρματος.

  ** Μπορεί να συμβεί μόνο μετά από απορρόφηση μεγάλων όγκων της ιωδιούχου ποβιδόνης κατά την έκθεση μεγάλων περιοχών του δέρματος ή του βλεννογόνου (π.χ. στη θεραπεία των εγκαυμάτων).

  *** Μετά από παρατεταμένη ή εκτεταμένη χρήση της ιωδιούχου ποβιδόνης.


  Μακροχρόνια και επανειλημμένη χρήση BETADINE σε εκτεταμένα τραύματα ή εγκαύματα πιθανόν να οδηγήσει σε απορρόφηση ιωδίου, με συνέπεια την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως μεταλλική γεύση, αύξηση σιελόρροιας, αίσθημα καύσου ή πόνου στο λαιμό ή στο στόμα, ερεθισμό και οίδημα ματιών, μεταβολική οξέωση και διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας.


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

  GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 2132040380/337 Φαξ: + 30 2106549585

  Ιστότοπος: https://www.eof.gr


  Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 3. Πώς να φυλάσσετε το BETADINE

  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην εξωτερική και στην εσωτερική συσκευασία μετά τη ΛΗΞΗ/EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 4. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το BETADINE

- Η δραστική ουσία είναι η ιωδιούχος ποβιδόνη. Κάθε 1 g αλοιφής περιέχει 100 mg ιωδιούχου ποβιδόνης που αντιστοιχεί σε ιώδιο 10 mg/g.

Τα άλλα συστατικά είναι:

Πολυαιθυλενογλυκόλη 400, Πολυαιθυλενογλυκόλη 1000, Πολυαιθυλενογλυκόλη 1500, Πολυαιθυλενογλυκόλη 4000, Ανθρακικό νάτριοe, Νερό (πόσιμο).


Εμφάνιση του BETADINE και περιεχόμενα της συσκευασίας

H αλοιφή BETADINE έχει καστανοκόκκινο χρώμα και φέρεται σε χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικό βάζο των 210 g ή σωληνάριο αλουμινίου των 30 g καθώς και φύλλο οδηγιών χρήσης.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

LAVIPHARM A.E.


Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία, Αττική.

Τηλ.: 210 6691000, Fax: 210 6642310


Δικαιούχος Σήματος MUNDIPHARMA AG, Switzerland.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις