Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Pegasys
peginterferon alfa-2a

ΤΙΜΈς

PEGASYS INJ.SOL 180MCG/0,5ML BTx1PF.SYR.x0,5ML+1 INJ.N INJ.N

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 128,93 €
Λιανεμποριο: 158,52 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

PEGASYS INJ.SOL 135MCG/0,5ML BTx4PF.SYR.x0,5ML+1 INJ.N INJ.N

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 439,24 €
Λιανεμποριο: 507,49 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

PEGASYS INJ.SOL 180MCG/0,5ML BTx4PF.SYR.x0,5ML+4 INJ.N INJ.N

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 505,96 €
Λιανεμποριο: 579,22 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Pegasys 90 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Pegasys 135 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Pegasys 180 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα peginterferon alfa-2a


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Μην τρίβετε το σημείο της ένεσης. Αν υπάρχει αίμα, καλύψτε με έναν αυτοκόλλητο επίδεσμο.


Απόρριψη των υλικών της ένεσης


Η σύριγγα, η βελόνα και όλα τα υλικά της ένεσης προορίζονται για μία χρήση και πρέπει να απορριφθούν μετά την ένεση. Πετάξτε τη σύριγγα και τη βελόνα με ασφαλή τρόπο σε κλειστό δοχείο. Ρωτήστε το γιατρό, το νοσοκομείο ή το φαρμακοποιό σας για το κατάλληλο δοχείο.