Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Casodex
bicalutamide

ΤΙΜΈς

CASODEX F.C.TAB 50MG/TAB BTX28(BLIST2X14)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 30,54 €
Λιανεμποριο: 42,09 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

CASODEX F.C.TAB 150MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 81,36 €
Λιανεμποριο: 103,48 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη


Casodex 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Βικαλουταμίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Casodex και περιεχόμενα της συσκευασίας


Tα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Casodex 150 mg είναι λευκά και διατίθενται σε συσκευασίες κυψελών των 14, 28, 56, 84, 140 και 280 δισκίων.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

AstraZeneca A.E., Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι.


Παρασκευαστής:

Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse, Plankstadt, Germany AstraZeneca UK LTD, England

ASTRAZENECA AB, GÄRTUNAPORTEN, SWEDEN


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις