Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Rosuvastatin/Zentiva

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Rosuvastatin/Zentiva 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Rosuvastatin/Zentiva 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Rosuvastatin/Zentiva 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Rosuvastatin/Zentiva 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία


ροσουβαστατίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Η καρδιακή προσβολή, το εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλα προβλήματα μπορεί να προκληθούν από μια νόσο που λέγεται αθηροσκλήρωση. Η αθηροσκλήρωση οφείλεται στη συσσώρευση εναποθέσεων λίπους στις αρτηρίες σας.


Γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε το Rosuvastatin/Zentiva

Το Rosuvastatin/Zentiva χρησιμοποιείται για τη διόρθωση των επιπέδων των λιπαρών ουσιών στο αίμα που ονομάζονται λιπίδια, από τα οποία το συνηθέστερο είναι η χοληστερόλη.

Στο αίμα υπάρχουν διαφορετικοί τύποι χοληστερόλης – η «κακή» χοληστερόλη (LDL-C) και η

«καλή» χοληστερόλη (HDL-C).


Εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω (ή εάν δεν είστε βέβαιοι), επισκεφθείτε ξανά το γιατρό σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Rosuvastatin/Zentiva


Σε έναν μικρό αριθμό ατόμων, οι στατίνες μπορεί να επηρεάσουν το ήπαρ. Αυτό εντοπίζεται με μια απλή εξέταση που ανιχνεύει τα αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων στο αίμα. Για το λόγο αυτό, ο γιατρός σας συνήθως πραγματοποιεί αυτή την εξέταση αίματος (εξέταση της ηπατικής λειτουργίας) πριν και στη διάρκεια της θεραπείας με Rosuvastatin/Zentiva.

Κατά τη διάρκεια λήψης αυτού του φαρμάκου, ο γιατρός θα σας παρακολουθεί στενά σε περίπτωση που έχετε διαβήτη ή διατρέχετε κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη. Είναι πιθανό να διατρέχετε κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρων και λιπιδίων στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση.


Άλλα φάρμακα και Rosuvastatin/Zentiva

Ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

Οι δράσεις αυτών των φαρμάκων μπορούν να μεταβληθούν από το Rosuvastatin/Zentiva ή μπορεί να μεταβάλλουν τη δράση του Rosuvastatin/Zentiva.

Εάν πρέπει να πάρετε φουσιδικό οξύ από του στόματος για τη θεραπεία βακτηριακής λοίμωξης, θα πρέπει να σταματήσετε προσωρινά τη χρήση αυτού του φαρμάκου. Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει πότε είναι ασφαλές να ξαναπάρετε το Rosuvastatin/Zentiva. Λαμβάνοντας Rosuvastatin/Zentiva με φουσιδικό οξύ μπορεί σπάνια να οδηγήσει σε μυϊκή αδυναμία, ευαισθησία ή άλγος (ραβδομυόλυση). Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ραβδομυόλυση στην παράγραφο 4.


Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Μην παίρνετε το Rosuvastatin/Zentiva εάν είστε έγκυος ή εάν θηλάζετε. Εάν μείνετε έγκυος ενώ παίρνετε το Rosuvastatin/Zentiva, διακόψτε αμέσως τη λήψη του και ενημερώστε το γιατρό σας. Οι γυναίκες πρέπει να αποφεύγουν να μείνουν έγκυες όσο λαμβάνουν το Rosuvastatin/Zentiva, χρησιμοποιώντας κατάλληλη αντισύλληψη.


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Τα περισσότερα άτομα μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητο και να χειρίζονται μηχανήματα ενώ χρησιμοποιούν το Rosuvastatin/Zentiva - δεν θα επηρεάσει την ικανότητά τους. Κάποια άτομα ωστόσο, αισθάνονται ζάλη κατά τη θεραπεία με Rosuvastatin/Zentiva. Εάν αισθανθείτε ζάλη, συμβουλευθείτε το γιατρό σας πριν προσπαθήσετε να οδηγήσετε ή να χειριστείτε μηχανήματα.


Το Rosuvastatin/Zentiva περιέχει μονοϋδρική λακτόζη και νάτριο

Το Rosuvastatin/Zentiva 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχει 30 mg μονοϋδρικής λακτόζης.

Το Rosuvastatin/Zentiva 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχει 60 mg μονοϋδρικής λακτόζης.

Το Rosuvastatin/Zentiva 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχει 120 mg μονοϋδρικής λακτόζης.

Το Rosuvastatin/Zentiva 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχει 240 mg μονοϋδρικής λακτόζης.

Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα είδη σακχάρων, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

Αυτό το φάρμακο περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».


 1. Πώς να πάρετε το Rosuvastatin/Zentiva


  Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

  Συνιστώμενη δόση σε ενήλικες

  Εάν λαμβάνετε το Rosuvastatin/Zentiva για την υψηλή χοληστερόλη:

  Δόση έναρξης: Η θεραπεία σας με το Rosuvastatin/Zentiva πρέπει να αρχίσει με τη δόση των 5 mg ή των 10 mg, ακόμα και εάν προηγουμένως έχετε πάρει υψηλότερη δόση διαφορετικής στατίνης.

  Η χορήγηση δόσης των 5 mg είναι δυνατή σπάζοντας ένα δισκίο των 10 mg στα δύο στο σημείο της διαχωριστικής γραμμής.

  Η επιλογή της δόσης έναρξης για εσάς εξαρτάται από:

  • Το επίπεδο της χοληστερόλης σας.

  • Το επίπεδο κινδύνου που αντιμετωπίζετε για καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

  • Εάν έχετε κάποιον παράγοντα που μπορεί να σας αυξήσει την ευαισθησία σας σε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

   Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας ποια δόση έναρξης ροσουβαστατίνης είναι η πλέον κατάλληλη για εσάς.


   Ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να σας δώσει χαμηλότερη δόση (5 mg) εάν:

  • Είστε Ασιατικής καταγωγής (Ιάπωνας, Κινέζος, Φιλιππινέζος, Βιετναμέζος, Κορεάτης και Ινδός).

  • Είστε άνω των 70 ετών.

  • Έχετε μέτριας σοβαρότητας προβλήματα με τους νεφρούς.

  • Διατρέχετε κίνδυνο για μυϊκές ενοχλήσεις και πόνους (μυοπάθεια).


  Αύξηση της δόσης και μέγιστη ημερήσια δόση

  Ο γιατρός σας ενδέχεται να αποφασίσει να αυξήσει τη δόση σας. Αυτό γίνεται για να πάρετε την ποσότητα Rosuvastatin/Zentiva που είναι σωστή για εσάς. Εάν ξεκινήσατε με δόση των 5 mg, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να την διπλασιάσει στα 10 mg, έπειτα στα 20 mg και στη συνέχεια στα 40 mg (2 × 20 mg), εάν χρειάζεται. Εάν ξεκινήσατε με δόση των 10 mg, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να την διπλασιάσει στα 20 mg και έπειτα στα 40 mg, εάν χρειάζεται. Μεταξύ των προσαρμογών της δόσης θα υπάρχει διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.

  Η μέγιστη ημερήσια δόση Rosuvastatin/Zentiva είναι τα 40 mg (2 × 20 mg). Είναι μόνο για ασθενείς με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και υψηλό κίνδυνο για καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο των οποίων τα επίπεδα χοληστερόλης δεν μειώνονται αρκετά με τη δόση των 20 mg.


  Εάν παίρνετε το Rosuvastatin/Zentiva για να μειώσετε τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή,

  εγκεφαλικό επεισόδιο ή σχετικά προβλή ματα υγείας : Η συνιστώμενη δόση είναι τα 20 mg ημερησίως. Ωστόσο, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει χαμηλότερη δόση εάν έχετε κάποιον από τους παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω.


  Χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 – 17 ετών

  Το δοσολογικό εύρος για παιδιά και εφήβους είναι 5 έως 20 mg. Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση για να βρει την καταλληλότερη ποσότητα Rosuvastatin/Zentiva για εσάς. Η μέγιστη ημερήσια δόση Rosuvastatin/Zentiva είναι 10 mg ή 20 mg για παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών ανάλογα με την υποκείμενη πάθηση που αντιμετωπίζεται. Παίρνετε τη δόση σας μία φορά την ημέρα. Το δισκίο Rosuvastatin/Zentiva 40 mg δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.


  Λήψη των δισκίων σας

  Καταπίνετε κάθε δισκίο ολόκληρο με ένα ποτήρι νερό.

  Να παίρνετε το Rosuvastatin/Zentiva μία φορά την ημέρα. Μπορείτε να το πάρετε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με ή χωρίς φαγητό.

  Προσπαθήστε να παίρνετε το δισκίο σας την ίδια ώρα κάθε μέρα για να σας βοηθήσει να το θυμάστε.


  Τακτικές εξετάσεις χοληστερόλης

  Είναι σημαντικό να επισκέπτεστε το γιατρό σας για τακτικές εξετάσεις χοληστερόλης, για να βεβαιώνεστε ότι η χοληστερόλη σας έχει φθάσει και παραμένει στο σωστό επίπεδο.

  Ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να αυξήσει τη δόση σας ώστε να λαμβάνετε την ποσότητα Rosuvastatin/Zentiva που είναι σωστή για εσάς.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Rosuvastatin/Zentiva από την κανονική

  Επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο για οδηγίες.

  Εάν εισαχθείτε σε νοσοκομείο ή λάβετε αγωγή για άλλη νόσο, ενημερώστε το ιατρικό προσωπικό ότι παίρνετε Rosuvastatin/Zentiva.


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Rosuvastatin/Zentiva

  Μην ανησυχείτε, απλά πάρετε την επόμενη προγραμματισμένη δόση σας τη σωστή ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


  Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Rosuvastatin/Zentiva

  Μιλήστε με το γιατρό σας εάν θέλετε να σταματήσετε να παίρνετε το Rosuvastatin/Zentiva. Τα επίπεδα της χοληστερόλης μπορεί να αυξηθούν ξανά εάν σταματήσετε να παίρνετε το Rosuvastatin/Zentiva.


  Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Συνήθως είναι ήπιες και υποχωρούν μετά από μικρό χρονικό διάστημα.


  Σταματήστε να παίρνετε το Rosuvastatin/Zentiva και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω αλλεργικές αντιδράσεις (σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες):

  • Δυσκολία στην αναπνοή, με ή χωρίς οίδημα στο πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα και/ή το λάρυγγα.

  • Οίδημα στο πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα και/ή το λάρυγγα, που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην κατάποση.

  • Σοβαρό κνησμό στο δέρμα (με προεξέχουσες δερματικές αλλοιώσεις).

  • Σύνδρομο που μοιάζει με τη νόσο Λύκος (περιλαμβάνει εξάνθημα, διαταραχές στις αρθρώσεις και επιδράσεις στα κύτταρα του αίματος).

  • Ρήξη μυός.


  Επίσης, σταματήστε να παίρνετε το Rosuvastatin/Zentiva και ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας αν έχετε ασυνήθιστες ενοχλήσεις ή πόνους στους μύες που συνεχίζονται για περισσότερο από ό,τι περιμένετε. Τα μυϊκά συμπτώματα είναι πιο συχνά σε παιδιά και εφήβους από ό,τι σε ενήλικες. Όπως και με άλλες στατίνες, ένας πολύ μικρός αριθμός ατόμων έχει εμφανίσει δυσάρεστες επιδράσεις στους μυς και σπάνια αυτές εξελίχθησαν σε μία πιθανώς απειλητική για τη ζωή βλάβη στους μυς γνωστή ως ραβδομυόλυση (σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια).


  Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με τη ροσουβαστατίνη (τη δραστική ουσία του προϊόντος Rosuvastatin/Zentiva):


  Συχνές πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα):

  • Πονοκέφαλος.

  • Στομαχικός πόνος.

  • Δυσκοιλιότητα.

  • Τάση για έμετο.

  • Πόνος στους μυς.

  • Αίσθημα αδυναμίας.

  • Ζάλη.

  • Αύξηση στην ποσότητα πρωτεΐνης στα ούρα – αυτή συνήθως επιστρέφει στο φυσιολογικό από μόνη της χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει η λήψη των δισκίων Rosuvastatin/Zentiva (μόνο Rosuvastatin/Zentiva 40 mg).

  • Διαβήτης. Αυτό είναι πιο πιθανό εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση. Ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί ενώ παίρνετε αυτό το φάρμακο.


   Όχι συχνές πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)

  • Εξάνθημα, κνησμός ή άλλες δερματικές αντιδράσεις.

  • Αύξηση στην ποσότητα πρωτεΐνης στα ούρα – αυτή συνήθως επιστρέφει στο φυσιολογικό από μόνη της χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει η λήψη των δισκίων Rosuvastatin/Zentiva (μόνο Rosuvastatin/Zentiva 5 mg, 10 mg και 20 mg).


   Σπάνιες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα):

  • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση – τα σημεία περιλαμβάνουν οίδημα του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας και/ή του λαιμού, δυσκολία στην κατάποση ή και στην αναπνοή, σοβαρό κνησμό του δέρματος (με προεξέχουσες δερματικές αλλοιώσεις). Εάν νομίζετε ότι εμφανίζετε αλλεργική αντίδραση, διακόψτε τη λήψη του Rosuvastatin/Zentiva και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

  • Μυϊκή βλάβη σε ενήλικες – ως προφύλαξη, σταματήστε να παίρνετε το Rosuvastatin/Zentiva image και ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας εάν έχετε ασυνήθιστες ενοχλήσεις ή πόνους στους μυς που συνεχίζονται για περισσότερο από ό,τι περιμένετε.

  • Σοβαρός πόνος στο στομάχι (φλεγμονή στο πάγκρεας).

  • Αύξηση των ηπατικών ενζύμων στο αίμα.

  • Μείωση των αιμοπεταλίων στο αίμα (θρομβοπενία).


   Πολύ σπάνιες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα):

  • Ίκτερος (κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών).

  • Ηπατίτιδα (φλεγμονή στο ήπαρ).

  • Πόνος στις αρθρώσεις.

  • Ίχνη αίματος στα ούρα σας.

  • Βλάβη στα νεύρα των ποδιών και των χεριών σας (όπως μούδιασμα).

  • Απώλεια μνήμης.

  • Διόγκωση των μαστών στους άνδρες (γυναικομαστία).


   Ανεπιθύμητες ενέργειες μη γνωστής συχνότητας μπορεί να περιλαμβάνουν (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα):

  • Κατάθλιψη.

  • Μυϊκή αδυναμία που είναι συνεχής.

  • Βλάβη τένοντα.

  • Διαταραχές ύπνου, συμπεριλαμβανομένης αϋπνίας και εφιαλτών.

  • Διάρροια (υδαρείς κενώσεις).

  • Σύνδρομο Stevens-Johnson (σοβαρή φλυκταινώδης πάθηση του δέρματος, του στόματος, των ματιών και των γεννητικών οργάνων).

  • Βήχας.

  • Δύσπνοια.

  • Οίδημα (πρήξιμο).

  • Σεξουαλικές δυσκολίες.

  • Αναπνευστικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του επίμονου βήχα και/ή δύσπνοιας ή πυρετού.


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε, επίσης, να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:


  Ελλάδα

  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

  GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337

  Φαξ: + 30 21 06549585

  Ιστότοπος: https://www.eof.gr


  Κύπρος

  Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας

  CY-1475 Λευκωσία

  Φαξ: + 357 22608649

  Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

  Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 3. Πώς να φυλάσσετε το Rosuvastatin/Zentiva


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία μετά την ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

  Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία.

  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 4. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Rosuvastatin/Zentiva

Η δραστική ουσία είναι η ροσουβαστατίνη.

Ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει ροσουβαστατίνη ισοδύναμη με 5 mg, 10 mg, 20 mg και 40 mg ως ασβεστιούχο ροσουβαστατίνη.

Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας: Μονοϋδρική λακτόζη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, διασταυρούμενη νατριούχος καρμελλόζη, άνυδρο κολλοειδές πυρίτιο, στεατικό μαγνήσιο.

Επικάλυψη: Υπρομελλόζη 2910/5, πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, διοξείδιο του τιτανίου (E171), τάλκης.

Το Rosuvastatin/Zentiva 10 mg, 20 mg και 40 mg περιέχει ε πίσης ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (E172) .


Εμφάνιση του Rosuvastatin/Zentiva και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα Rosuvastatin/Zentiva 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι λευκά έως υπόλευκα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, στρογγυλά δισκία με διάμετρο περίπου 5,1 mm.

image

Τα Rosuvastatin/Zentiva 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι ανοιχτά ροζ, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, οβάλ, αμφίκυρτα δισκία με διαχωριστική γραμμή μήκους περίπου 8,8 mm και πλάτους περίπου 4,5 mm. Το δισκίο μπορεί να χωριστεί σε δύο ίσες δόσεις.


Τα Rosuvastatin/Zentiva 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι ροζ, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, οβάλ, αμφίκυρτα δισκία μήκους περίπου 11,1 mm και πλάτους περίπου 5,6 mm.

Τα Rosuvastatin/Zentiva 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι σκούρα ροζ, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, οβάλ, αμφίκυρτα δισκία μήκους περίπου 14,0 mm και πλάτους περίπου 7,0 mm.


Μεγέθη συσκευασίας:

5 mg: 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

10 mg: 14, 15, 20, 28, 30, 60, 84, 90 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

20, 40 mg: 14, 28, 30, 84, 90 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Prague 10,

Τσεχική Δημοκρατία

Tηλ: +30 211 198 7510

email: PV-Greece@zentiva.com


Παρασκευαστής Zentiva k.s.

U kabelovny 130, Dolni Mecholupy 102 37 – Prague 10

Τσεχική Δημοκρατία


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη-Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


ΗνωμένοΒασίλειο

Rosuvastatin

Κύπρος, Ελλάδα

Rosuvastatin/Zentiva

Ιταλία, Πορτογαλία

Rosuvastatina Zentiva

Πολωνία, Ουγγαρία

Rosucard

Βέλγιο

Rosuvastatin Zentiva

Γαλλία

Rosuvastatine Zentiva


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις