Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

NOZAC
nebivolol

ΤΙΜΈς

NOZAC TAB 5MG/TAB BTx28 (PVC/PVDC/ALU) (PVC/PVDC/ALU)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,49 €
Λιανεμποριο: 3,43 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


image

NOZAC® δισκία 2,5mg/TAB NOZAC® δισκία 5mg/TAB

νεμπιβολόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, Czech Republic


3 Howard Road, Eaton Socon, St Neots, Cambridgeshire. UKΑυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Μέλη


του


Ευρωπαϊκού

Ηνωμένο Βασίλειο

Nebivolol 2.5 mg Τablets

Nebivolol 5 mg Τablets

Βουλγαρία, Πολωνία, Ουγγαρία, Δημοκρατία της Σλοβακίας

Nebitrix 5 mg

Γερμανία

Nebivolol Glenmark 5 mg tabletten

Ελλάδα

NOZAC® tablets 2,5 mg NOZAC® tablets 5 mg

Ρουμανία

Nebinorm 5 mg

Ισπανία

INSUCOR® 2.5 mg comprimidos

INSUCOR® 5 mg comprimidos EFG

Ολλανδία

Nebivolol Glenmark 2,5 mg, tabletten

Nebivolol Glenmark 5 mg, tabletten


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 05/2019.