Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

NALPAIN

ΤΙΜΈς

NALPAIN INJ.SOL 10MG/ML BT x 10 AMPS x 2ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 25,56 €
Λιανεμποριο: 35,22 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη NALPAIN 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα

υδροχλωρική ναλμπουφίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

νάτριο χλωριούχο

υδροχλωρικό οξύ (για τη ρύθμιση του pH). ύδωρ για ενέσιμα


Εμφάνιση του NALPAIN 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα και περιεχόμενα της συσκευασίας


Μία φύσιγγα περιέχει 2 ml ενός διαυγούς και άχρωμου ενέσιμου διαλύματος.

Το NALPAIN 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα διατίθεται σε συσκευασία με 10 φύσιγγες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH Wintergasse 85/1B

3002 Purkersdorf Austria


Τοπικός Αντιπρόσωπος

Amomed Pharmaceutical Μ.ΕΠΕ Μιχαλακοπούλου 105

11527 Αθήνα

Τηλ 210 7781283, Φαξ: 2107782831


Παρασκευαστής

HIKMA Italia S.P.A.

Italy


G.L. Pharma GmbH Austria


Amomed Pharma GmbH 1150 Vienna, Austria


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Γαλλία: NALPAIN 20 mg/2 ml solution injectable Γερμανία: NALPAIN 10 mg/ml Injektionslösung Δανία: NALPAIN 10 mg/ml injektionsopløsning Ελλάδα: NALPAIN 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα Ιρλανδία: LAPAINOL 10 mg/ml solution for injection


Ιταλία: NALPAIN 10 mg/ml soluzione iniettabile

Ολλανδία: Nalbufine HCl OrPha 10 mg/ml oplossing voor injectie Ουγγαρία: NALPAIN 10 mg/ml oldatos injekció

Πολωνία: NALPAIN 10 mg/ml roztwór do iniekcji Σλοβενία: NALPAIN 10 mg/ml raztopina za injiciranje

Τσεχική Δημοκρατία: Nalbuphin OrPha 10 mg/ml injekční roztok Φινλανδία: NALPAIN 10 mg/ml injektioneste, liuos


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον 04/2020