Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Protaphane

ΤΙΜΈς

PROTAPHANE-100 IU/ML INJ.SUSP 100 IU/ML BTX1VIALX10ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 8,77 €
Λιανεμποριο: 12,08 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

PROTAPHANE PENFILL-100IU/ML INJ.SUSP 100 IU/ML BTX5ΦΥΣΙΓΓΙΑΧ3ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 18,55 €
Λιανεμποριο: 25,57 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Protaphane Penfill 100 IU/ml (διεθνείς μονάδες/ml) ενέσιμο εναιώρημα σε φυσίγγιο

ανθρώπινη ινσουλίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

.