Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

MONCAS
montelukast

ΤΙΜΈς

MONCAS CHW.TAB 4MG/TAB BTx28

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,36 €
Λιανεμποριο: 8,77 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MONCAS CHW.TAB 5MG/TAB BTx28

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,94 €
Λιανεμποριο: 9,56 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MONCAS F.C.TAB 10MG/TAB BTx28

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,94 €
Λιανεμποριο: 9,56 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη


MONCAS 5 mg μασώμενα δισκία

μοντελουκάστη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας ή το παιδί σας.

Μαννιτόλη αποξηραμένη με ψεκασμό, Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη, Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη χαμηλής υποκατάστασης, Στεατικό μαγνήσιο, Ασπαρτάμη, Ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (E 172), Άρωμα κερασιού βελτιωτικό γεύσης


Εμφάνιση του MONCAS και περιεχόμενο της συσκευασίας

Κυψέλες (blisters) σε συσκευασίες των: 14, 28 και 98 δισκίων (νοσοκομειακή). Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός

GENEPHARM ΑΕ

18ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 153 51, Παλλήνη Αττικής

Τηλ. 210-6039336

Fax 210-6039402


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {MM/ΕΕΕΕ}